Trimite unui prieten

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte, str.Pasului, nr.cad. 155833, 20809 -:- 20819 - Oradea

Vineri , 22 Ianuarie 2016, 14:42

Exportă PDF - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte, str.Pasului, nr.cad. 155833, 20809 -:- 20819 - Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte, str.Pasului, nr.cad. 155833, 20809 -:- 20819 - Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte, str.Pasului, nr.cad. 155833, 20809 -:- 20819 - Oradea

 

A N U N T

privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte,

str.Pasului, nr.cad. 155833, 20809 -:- 20819 - Oradea

 

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal pentru parcelare teren pentru amplasare locuinte, str.Pasului, nr.cad. 155833, 20809 -:- 20819 - Oradea

Prin planul urbanistic zonal initiat de PODINA RADU-GRIGORE, se propune  parcelarea terenului identificat cu nr.cad. 155833, 20809 -:- 20819, in vederea de amplasarii de locuinte, in urmatoarele conditii::

- zona de studiu este cuprinsa intre strada Frunzisului si strada Pasului;

- reglementarile vor trata: functiunea zonei, accesul la amplasamentul studiat, dezvoltarea retelei stradale, aliniamentele impuse,regimul de inaltime maxim si gradul maxim de ocupare a terenului, circulatia si regimul juridic al terenurilor si dezvoltarea infrastructurii utilitare, in corelare cu situatia existenta(vecinatati, constructii si planuri urbanistice deja aprobate in zona);

- se solicita reglementarea strazii Frunzisului la profil transversal de 12,0m si a strazii Pasului la profil; transversal de 9,0m;

- regim de inaltime: max.S+P+E+M;

- se vor respecta cerintele HG 525/1996 privind amenajarea locurilor de parcare si a spatiilor verzi aferent functiunii propuse;

- POTmax.35%%   CUTmax.0,9;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 26.01.2016 - 01.02.2016, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor  P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Maria Turbucz consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:  maria.turbucz@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 18.01.2016-25.01.2016 si pe site-ul www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro

 

Arhitect sef

Adriana Lipoveanu 

 

Fișiere - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte, str.Pasului, nr.cad. 155833, 20809 -:- 20819 - Oradea

Situatie Covid
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
ROHU 421