Trimite unui prieten

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru construire locuinte si functiuni complementare, str. Piersicilor, nr.cad. 6626, 6627-Oradea

Luni , 12 Septembrie 2011, 14:17

Exportă PDF - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru construire locuinte si functiuni complementare, str. Piersicilor, nr.cad. 6626, 6627-Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru construire locuinte si functiuni complementare, str. Piersicilor, nr.cad. 6626, 6627-Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru construire locuinte si functiuni complementare, str. Piersicilor, nr.cad. 6626, 6627-Oradea

A N U N T

privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru construire locuinte si functiuni complementare, str. Piersicilor, nr.cad. 6626, 6627-Oradea

 

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal pentru parcelare teren in vederea construirii de locuinte si functiuni complementare, pe zona compusa din parcelele idetificate cu nr. cad. 6626 si 6627-Oradea, situate pe str. Piersicilor.

Prin planul urbanistic zonal initiat de d-na Dragan Daniela Claudia, se propune constituirea unei zone rezidentiale pentru locuinte in urmatoarele conditii:

- regim de inaltime max. S+P+E+M;

- indici de utilizare a terenului: POT max50% si CUT max 0,7;

- accesul se va asiguraprintr-un drum privat care face legatura intre str. Piersicilor si str.Ciresilor, a caror profil transversal se va reglementa la 12,0m

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 12.09-14.09.2011, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea - Ghiseul Unic, in intervalul orar 8.30-16.30. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor  P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Dorina Milici, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Avizari, telefon 0259/408877, e-mail:  milici@oradea.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 15-19.09.2011.

Fișiere - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru construire locuinte si functiuni complementare, str. Piersicilor, nr.cad. 6626, 6627-Oradea

Situatie Covid
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
ROHU 421