Trimite unui prieten

A N U N T,referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publiculuiprivind elaborarea PUZ-Parcelare teren-modificare PUD aprobat cu HCL, nr.340/2006, str. Calea Bihorului, nr.cadastral 11193/1, 11193/2, 11193/3, 11194/1, 11194/5,Oradea

Luni , 20 Iulie 2020, 13:19

Exportă PDF - A N U N T,referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publiculuiprivind elaborarea PUZ-Parcelare teren-modificare PUD aprobat cu HCL, nr.340/2006, str. Calea Bihorului, nr.cadastral 11193/1, 11193/2, 11193/3, 11194/1, 11194/5,Oradea Tipărește pagina - A N U N T,referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publiculuiprivind elaborarea PUZ-Parcelare teren-modificare PUD aprobat cu HCL, nr.340/2006, str. Calea Bihorului, nr.cadastral 11193/1, 11193/2, 11193/3, 11194/1, 11194/5,Oradea Trimite unui prieten - A N U N T,referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publiculuiprivind elaborarea PUZ-Parcelare teren-modificare PUD aprobat cu HCL, nr.340/2006, str. Calea Bihorului, nr.cadastral 11193/1, 11193/2, 11193/3, 11194/1, 11194/5,Oradea

 

A N U N T

                        referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului

 privind elaborarea PUZ-Parcelare teren-modificare PUD aprobat cu HCL, nr.340/2006, str. Calea Bihorului, nr.cadastral 11193/1, 11193/2, 11193/3, 11194/1, 11194/5,Oradea

 

 

 

 

            Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 15.06.2020-09.07.2020, destinata consultarii  documentelor complete si propunerilor pentru:

            PUZ-Parcelare teren-modificare PUD aprobat cu HCL, nr.340/2006, str. Calea Bihorului, nr.cadastral 11193/1, 11193/2, 11193/3, 11194/1, 11194/5,Oradea

 

a fost inregistrata o adresa cu observatii referitoare la propunerile privind elaborarea documentatiei de urbanism.

            Adresa au fost transmisa elaboratorului PUZ-ului, care impreuna cu initiatorul, potrivit Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL161/2011 (modificat cu HCL 495/2019), are obligatia de a face corecturile necesare pentru stingerea conflictului sau sa formuleze un raspuns argumentat de refuz.

          Prin adresa inregistrata cu nr. 314434/14.07.2020, elaboratorul PUZ-ului a formulat raspunsuri la obiectiunile inregistrate.

            Din punct de vedere urbanistic propunerea de prelungire a drumului nu este una viabilă deoarece el duce către una/două posibile parcele care nu permit implementarea cerințelor solicitate prin regulament astfel încât acestea să poată fi construibile.

            În același timp, propunerea ar diminua suprafața lotului 4 în așa fel încât acesta ar deveni neconstruibil conform cerințelor de construibilitate aprobate prin avizul CMUAT al prezentei documentații.

            In concluzie, documentatia de urbanism "Parcelare teren-modificare PUD aprobat cu HCL, nr.340/2006, str. Calea Bihorului, nr.cadastral 11193/1, 11193/2, 11193/3, 11194/1, 11194/5,Oradea", va fi inaintata spre aprobare Consiliului Local in forma avizata (aviz Arhitect-Sef nr. 2166/07.11.2019), impreuna cu avizele solicitate prin CU nr. 5717/04.10.2019.

 

Fișiere - A N U N T,referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publiculuiprivind elaborarea PUZ-Parcelare teren-modificare PUD aprobat cu HCL, nr.340/2006, str. Calea Bihorului, nr.cadastral 11193/1, 11193/2, 11193/3, 11194/1, 11194/5,Oradea

Situatie Covid
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
ROHU 421