Trimite unui prieten

Anunt,referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publiculuiprivind elaborarea PUZ de Urbanizare-Activitati economice si industriale; Construire 4 hale, str. Uzinelor ,nr.cadastral 171427,171450,171444,171449,171446,Oradea

Luni , 18 Ianuarie 2021, 16:00

Exportă PDF - Anunt,referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publiculuiprivind elaborarea PUZ de Urbanizare-Activitati economice si industriale; Construire 4 hale, str. Uzinelor ,nr.cadastral 171427,171450,171444,171449,171446,Oradea Tipărește pagina - Anunt,referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publiculuiprivind elaborarea PUZ de Urbanizare-Activitati economice si industriale; Construire 4 hale, str. Uzinelor ,nr.cadastral 171427,171450,171444,171449,171446,Oradea Trimite unui prieten - Anunt,referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publiculuiprivind elaborarea PUZ de Urbanizare-Activitati economice si industriale; Construire 4 hale, str. Uzinelor ,nr.cadastral 171427,171450,171444,171449,171446,Oradea

 

A N U N T

 

 

referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului

privind elaborarea PUZ de Urbanizare-Activitati economice si industriale; Construire 4 hale, str. Uzinelor ,nr.cadastral 171427,171450,171444,171449,171446,Oradea

 

 

           Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 23.11.2020-21.12.2020 destinata consultarii  documentelor complete si propunerilor din:

 

           PUZ de Urbanizare-Activitati economice si industriale; Construire 4 hale, str. Uzinelor, nr.cadastral 171427,171450,171444,171449,171446,Oradea.

 a fost inregistrata o observatie/sugestie de modificare a reglementarilor propuse prin planul urbanistic  zonal.

                        Prin adresa inregistrata cu nr. 477537/29.12.2020, elaboratorul PUZ-ului a formulat raspunsuri la obiectiunile inregistrate, cu urmatoarele precizari:

                        Conform Regulamentului de Urbanism aferent P.U.G.: Plan urbanistic general al municipiului Oradea, aprobat cu HCL 501/28.07.2016, zona mai sus menționată se situează în UTR: Unitate teritoriala de referință ,UEi- zonă de activităţi economice cu caracter industrial.

                        Incadrarea intr-o zona de tip UEi a impus, prin avizul de oportunitate, studierea unei zone extinse pentru asigurarea unei dezvoltari urbanistice coerente printr-un Masterplan, terenurile dumneavoastra fiind cuprinse in zona de studiu aferenta acestuia. In contextul actual, Masterplanul are caracter coordonator intre reglementarile obligatorii ale PUG-ului (interesul public) si intentiile de dezvoltare (interesul privat). In propunerea de masterplan s-a luat in considerare detinatorul si natura terenului studiat.

                        In acest sens s-a propus o etapizare ulterioara in inca 3 etape de PUZ pentru terenurile aflate in zona de studiu altele decat a beneficiarului documentatiei de urbanism, intreaga proprietate a petentului fiind cuprinsa intr-o singura etapa de studiu de tip PUZ, adica sa existe posibilitatea modificarii in interesul reclamantului printr-o documentatie distincta unitara ulterioara.

                        Dezvoltarea etapizata a retelei stradale (alta decat cea obligatorie prin PUG si pe terenul studiat in etapa 1 de PUZ a beneficiarului documentatiei) si propunerile de lotizare  din etapele 2,3,4 de PUZ constituie o propunere posibila in concordanta cu cerintele zonei.

                        In cazul în care, se doreste o dezvoltare imobiliară, se impune a se intocmi un nou PUZ in corelare cu documentatiile de urbanism aprobate, unde se poate concepe o altă propunere de parcelare și posibilitatea de schimbare a traseului drumului de legătură.

                        In consecinta documentatia de urbanism PUZ de Urbanizare-Activitati economice si industriale; Construire 4 hale, str. Uzinelor, nr.cadastral 171427, 171450, 171444, 171449, 171446,Oradea va fi supusa aprobarii Consiliului Local al municipiului Oradea, in forma avizata prin avizul Arhitectului-Sef nr. 1838/01.10.2020, corelat cu avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 4820/19.08.2019.

 

Fișiere - Anunt,referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publiculuiprivind elaborarea PUZ de Urbanizare-Activitati economice si industriale; Construire 4 hale, str. Uzinelor ,nr.cadastral 171427,171450,171444,171449,171446,Oradea

Situatie Covid
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
ROHU 421