Trimite unui prieten

A N U N T privind elaborare PUZ - Modificare PUZ aprobat cu HCL nr.466/2016 Ansamblu de locuinte colective in zona str.Onestilor, generat de terenul cu nr.cad.196968, 198054, 198053, 199934, 199933, 199932, 196967, 199935, 195894, 12891- Oradea

Vineri , 5 Octombrie 2018, 0:00

Exportă PDF - A N U N T privind elaborare PUZ - Modificare PUZ aprobat cu HCL nr.466/2016 Ansamblu de locuinte colective in zona str.Onestilor, generat de terenul cu nr.cad.196968, 198054, 198053, 199934, 199933, 199932, 196967, 199935, 195894, 12891- Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind elaborare PUZ - Modificare PUZ aprobat cu HCL nr.466/2016 Ansamblu de locuinte colective in zona str.Onestilor, generat de terenul cu nr.cad.196968, 198054, 198053, 199934, 199933, 199932, 196967, 199935, 195894, 12891- Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind elaborare PUZ - Modificare PUZ aprobat cu HCL nr.466/2016 Ansamblu de locuinte colective in zona str.Onestilor, generat de terenul cu nr.cad.196968, 198054, 198053, 199934, 199933, 199932, 196967, 199935, 195894, 12891- Oradea

 

A N U N T

privind  elaborare PUZ - Modificare PUZ aprobat cu HCL nr.466/2016

Ansamblu de locuinte colective

in zona str.Onestilor, generat de terenul cu nr.cad.196968, 198054, 198053, 199934, 199933, 199932, 196967, 199935, 195894, 12891- Oradea

 

            Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal privind modificarea PUZ-ului aprobat cu HCL nr.466/2016,  conform proiectului intocmit de catre arh.Daniel Tivadar;

       Planul urbanistic zonal este initiat de catre SC PRIMA KAPITAL PROJECT SRL

Zona studiată prinPUZ.: aria studiata prin PUZ aprobat cu HCL nr.466/2016, cu includerea parcelei identificate cu nr.cad.12891, achizitionate ulterior aprobarii PUZ-ului; S = 66235,0 mp

Prevederi  P.U.Z. - R.L.U. propuse:

      - Fata de PUZ aprobat se propun urmatoarele modificari:

    - marirea numarului de apartamente  de la 1582 la 1785;

    - marirea numarului de locuri de parcare care vor deservi ansamblul residential de la 1599 la 1825 ;

    - modificarea amprentei la sol a unor corpuri de cladire;

    - diminuarea suprafetei de zona verde prevazuta in PUZ aprobat, cu incadrarea in minim 30,0% din suptrafata studiata; zona verde care va deservi gradinita va fi accesibila direct din gradinita;

    - mutarea zonei de dotari de cartier in corpurile de cladire situate pe zona centrala si reorganizarea incintei (600,0mp destinate serviciilor medicale, 990,0mp destinate activitatilor educationale si 900,0mp alte servicii cu acces public);

- Ansamblul rezidential va fi compus din 15 corpuri de cladire (9 tronsoane D+P+10E, 4 tronsoane D+P+11E si un tonson P+9E);

- Intrucat asupra nr.cad.12891 este instituit drept de servitute in favoarea nr.cad.7407, documentatia ce va fi supusa aprobarii consiliului local va contine o plansa de detaliu, cu figurarea dreptului de servitute;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 08.10.2018 - 01.11.2018 publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor din PUZ,  la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de Relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor ( luni - miercuri: 8:30-15:30, vineri 8:30 - 15:30).

            Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata si pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice;

Persoana  responsabilla cu informarea si consultarea publicului este d-na  Ciente Camelia, consilier, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   camelia.ciente@oradea.ro

            Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 02.11.2018 - 16.11.2018 pe pagina de internet: www.oradea.ro.

 

 

 

Fișiere - A N U N T privind elaborare PUZ - Modificare PUZ aprobat cu HCL nr.466/2016 Ansamblu de locuinte colective in zona str.Onestilor, generat de terenul cu nr.cad.196968, 198054, 198053, 199934, 199933, 199932, 196967, 199935, 195894, 12891- Oradea

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert