Trimite unui prieten

A N U N T privind elaborare PUZ - Reconversie functionala - Amplasare spalatorie auto ecologica zona B-dul Decebal - str.Vladeasa, generat de nr.cad.158078, Oradea

Vineri , 5 Octombrie 2018, 0:00

Exportă PDF - A N U N T privind elaborare PUZ - Reconversie functionala - Amplasare spalatorie auto ecologica zona B-dul Decebal - str.Vladeasa, generat de nr.cad.158078, Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind elaborare PUZ - Reconversie functionala - Amplasare spalatorie auto ecologica zona B-dul Decebal - str.Vladeasa, generat de nr.cad.158078, Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind elaborare PUZ - Reconversie functionala - Amplasare spalatorie auto ecologica zona B-dul Decebal - str.Vladeasa, generat de nr.cad.158078, Oradea

 

A N U N T

privind  elaborare PUZ -  Reconversie functionala - Amplasare spalatorie auto ecologica

zona B-dul Decebal - str.Vladeasa, generat de nr.cad.158078, Oradea

 

        Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal privind reconversia functionala a unei subunitati din UTR Lc in UTR de tip Et si amplarea unei spalatorii auto ,  conform proiectului intocmit de catre arh.Daniel Tivadar;

       Planul urbanistic zonal este initiat de catre SC INFLOR COM SRL

Zona studiată prinPUZ.: UTR Lc delimitat de str.Vladeasa - la sud, B-dul Decebal - la est, UTR RrM3  si UTR Sp - la vest, UTR Va - la nord

Prevederi  P.U.Z. - R.L.U. propuse:

      - H max: P+3E+M (existent) - subzona Lc; P - subzona Et;

    - POT max: 60,0%;

    - CUT max: 1,2;

    - retragere  faţă de aliniament: minim 1,5m de la aliniamentul B-dul Decebal, respectiv minim 6,5m de la aliniamentul str.Vladeasa ;

    - retrageri  faţă de mejdii: minim 2,0m fata de mejdia nordica, minim 8,0m fata de mejdia vestica;

    - circulaţii şi accese: pentru subzona Lc se pastreaza accesul existent din B-dul Decebal, pentru subzona Et accesul in incinta se va realiza din B-dul Decebal iar iesirea se va realiza in str.Vladeasa;

- Se propune inserarea unei subzone de tip Et in suprafata de 2140 mp in cadrul UTR Lc si amplasarea unei spalatorii auto ecologice in sistem self-service, ca activitate complementara la functiunea existenta pe amplasamentul care a generat PUZ-ul (statie de carburanti si sediu administrativ);

- Terenul pe care se va amplasa spalatoria auto va avea o suprafata totala de 1069,7mp (772,0mp teren concesionat si 297,7mp teren propus pentru concesionare);

- Spalatoria va fi de tip prefabricat si va dispune de 6 boxe;

- Amenajarea incintei se va realiza conform propunerii prezentate in plansa 02.U;

- Intre subzona Et si subzona Lc se va amenaja o zona verde tampon cu latimea de 2,0m.

           In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 08.10.2018 - 01.11.2018 publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor din PUZ,  la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de Relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor ( luni - miercuri: 8:30-15:30, vineri 8:30 - 15:30).

            Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata si pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice;

Persoana  responsabilla cu informarea si consultarea publicului este d-na  Ciente Camelia, consilier, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   camelia.ciente@oradea.ro

            Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 02.11.2018 - 16.11.2018 pe pagina de internet: www.oradea.ro.

 

 

 

 

Fișiere - A N U N T privind elaborare PUZ - Reconversie functionala - Amplasare spalatorie auto ecologica zona B-dul Decebal - str.Vladeasa, generat de nr.cad.158078, Oradea

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert