Trimite unui prieten

A N U N T privind elaborare PUZ-Reparcelare teren pentru locuinte Modificare PUZ aprobat cu HCL nr.333/2009 in zona str.Apateului, nr.cad.17782-:-17793, 692/2-:-692/33, 166189-:-166202 - Oradea

Marti , 26 Iunie 2018, 12:17

Exportă PDF - A N U N T privind elaborare PUZ-Reparcelare teren pentru locuinte Modificare PUZ aprobat cu HCL nr.333/2009 in zona str.Apateului, nr.cad.17782-:-17793, 692/2-:-692/33, 166189-:-166202 - Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind elaborare PUZ-Reparcelare teren pentru locuinte Modificare PUZ aprobat cu HCL nr.333/2009 in zona str.Apateului, nr.cad.17782-:-17793, 692/2-:-692/33, 166189-:-166202 - Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind elaborare PUZ-Reparcelare teren pentru locuinte Modificare PUZ aprobat cu HCL nr.333/2009 in zona str.Apateului, nr.cad.17782-:-17793, 692/2-:-692/33, 166189-:-166202 - Oradea

 

A N U N T

privind  elaborare PUZ-Reparcelare teren pentru locuinte

Modificare PUZ aprobat cu HCL nr.333/2009

in zona str.Apateului, nr.cad.17782-:-17793,  692/2-:-692/33,

166189-:-166202 - Oradea

 

            Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal privind reparcelarea unui teren situat in zona str.Apateului si modificarea PUZ-ului aprobat cu HCL nr.333/2009,  conform proiectului intocmit de catre arh.LeteaDorin;

       Planul urbanistic zonal este initiat de catre Marcut Alexandru

Zona studiată prinPUZ.: aria constituita din terenul studiat prin PUZ aprobat cu HCL nr.333/2009 si suprafata de teren ramasa pana la limita de itravilan (nr.cad.17782-:-17793. 692/2-:-692/33, 166189-:-166202); Stot = 30239 mp;

Prevederi  P.U.Z. - R.L.U. propuse:

    - UTR Liu;

    - regim de construire: deschis;

    - funcţiuni predominante: locuire si functunicomplementare admise cu conditionari conform RLU aferent PUG;

    - numar parcele destinate construirii de locuinte: 30;

- suprafata minima a parcelei: 550,0mp;

    - H max la coama sau la atic:12,0m;   (S)+P+1+M/R;

    - POT max = 35,0%;

    - CUT max = 0,9;

    - retragerea faţă de aliniament; minim 3,0m pentru parcelele studiate prin PUZ aprobat, respectiv la aliniament pentru parcelele nou create;

    - retrageri   faţă de limitele laterale: minim 3,0m (exceptie: P11, P12, P13, P14 - loturi déjà mobilate in baza PUZ-ului aprobat);

    - retrageri faţă de limitele posterioare: min.6,0m (exceptie: P12, P14 - loturi déjà mobilate in baza PUZ-ulu aprobat);

- Zone verzi: minim 40,0% din suprafata parcelei;

- se va amenaja minim un loc de parcare pe unitatea de locuit;

Circulaţii şi accese:

Se propune constituirea unui drum public de acces cu  profil transversal de 11,0m, pozitionat decalat fata de drumul propus prin PUZ aprobat cu HCL nr.333/2009 (5,5m din terenul studiat prin PUZ aprobat si 5,5m din terenul propus pentru reparcelare); In profilul noului drum va fi inclusa si o zona verde cu latimea de 3,5m (pe partea care nu a fost cuprinsa in PUZ aprobat);

Echiparetehnico-edilitară: alimentarea cu energieelectrica,  apa si canalizare, precum si realizarea drumurilor balastate se va realiza prin bransare la retelele existente in zona, prin grija si pe cheltuiala beneficiarilor;

- terenul necesar constituirii drumului de acces va trece in proprietatea municipului Oradea in vederea schimbarii destinatiei in drum public;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 27.06 -21.07.2018publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de Relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor ( luni - marti: 8:30-15:30, vineri 8:30 - 15:30).

            Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata si pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice;

 

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na  Ciente Camelia,  consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   camelia.ciente@oradea.ro

            Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 22.07- 05.08.2018 pe paginile de internet: www.oradea.ro.

 

 

                                    Arhitect sef

                                    Adriana Lipoveanu

 

 

 

Fișiere - A N U N T privind elaborare PUZ-Reparcelare teren pentru locuinte Modificare PUZ aprobat cu HCL nr.333/2009 in zona str.Apateului, nr.cad.17782-:-17793, 692/2-:-692/33, 166189-:-166202 - Oradea

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert