Trimite unui prieten

A N U N T privind elaborare PUZ Urbanizare - Dezvoltarea unei zone de activitati economice teriare; Construire hala showroom zona str.Ogorului, generat de nr.cad.156472 -Oradea

Vineri , 5 Octombrie 2018, 0:00

Exportă PDF - A N U N T  privind elaborare PUZ Urbanizare - Dezvoltarea unei zone de activitati economice teriare; Construire hala showroom zona str.Ogorului, generat de nr.cad.156472 -Oradea Tipărește pagina - A N U N T  privind elaborare PUZ Urbanizare - Dezvoltarea unei zone de activitati economice teriare; Construire hala showroom zona str.Ogorului, generat de nr.cad.156472 -Oradea Trimite unui prieten - A N U N T  privind elaborare PUZ Urbanizare - Dezvoltarea unei zone de activitati economice teriare; Construire hala showroom zona str.Ogorului, generat de nr.cad.156472 -Oradea

 

A N U N T

 

privind elaborare PUZ  Urbanizare -  Dezvoltarea unei zone de  activitati economice teriare; Construire hala showroom

zona str.Ogorului, generat de  nr.cad.156472 -Oradea

 

            Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal de urbanizare pentru un teritoriu situat in zona str.Ogorului,  in vederea creerii conditiilor de dezvoltare a unor activitati economice tertiare  conform proiectului intocmit de catre arh.Lungu Mircea,  specialist cu drept de semnatura RUR;

       Planul urbanistic zonal este initiat de catre TANC TEODORA;

  Prevederi cuprinse in P.U.Z. - R.L.U. propuse:

- Documentatia de urbanism studiaza urbanizarea unei subunitati din unitatea teritoriala de referinta UEt, delimitata de drumul comunal Oradea - Cheriu (DC 54), fosta cale ferata care deservea CET II, limita administrativa dintre Oradea si Osorhei si limita sud-vestica a UTR UEt,  stabilindu-se:

  - alocarea unor suprafete de teren in cota de minim 10,0% destinate amenajarii unor zone verzi de aliniament, care vor trece din domeniul privat in domeniul public;

  - dezvoltarea unei zone de activitati economice tertiare in care se insereaza o subzona destinata unor functiuni de servicii publice de tip Is:  

  - reglementarile urbanistice pe zona studiata;

  - dezvoltarea retelei de drumuri, propunandu-se in acest sens constituirea unui drum public cu profil transversal de 12,0m la limita sud-vestica a zonei studiate, prevazut cu zona de intoarcere la limita administrativa intre Oradea si Osorhei:

- Reglementari specifice pe zona studiata:

  - suprafata minima a parcelelor: 1000,0mp;

  - front la strada: minim 30,0m; Avand in vedere ca parcelele identificate cu nr.cad.5904, nr.topo.4487/3 si 7787/4 nu indeplinesc aceasta conditie, acestea vor putea indeplini conditiile de construibilitate prin unificare sau alipire la parcelele adiacente;

- pe fiecare parcela se vor amenaja locuri de parcare aferente functiunii, conform RLU aferent PUG (anexa 2);

- Pe parcela care a generat PUZ-ul se va construi o cladire cu destinatia hala cu shohroom, in regim de inaltime P+Ep, amplasata conform propunerii prezentate in plansa U06;

- In incinta se vor amenaja locuri de parcare aferente functiunii, conform RLU aferent PUG (anexa 2);

 

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 08.10.2018 - 01.11.2018 publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor din PUZ,  la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de Relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor .

            Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata si pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice;

 

Persoana  responsabilla cu informarea si consultarea publicului este d-na  Ciente Camelia, consilier, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   camelia.ciente@oradea.ro

            Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 02.11.2018 - 16.11.2018 pe pagina de internet: www.oradea.ro.

 

 

 

Fișiere - A N U N T privind elaborare PUZ Urbanizare - Dezvoltarea unei zone de activitati economice teriare; Construire hala showroom zona str.Ogorului, generat de nr.cad.156472 -Oradea

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert