Trimite unui prieten

A N U N T privind elaborare PUZ Urbanizare - Reconversie functionala din UTR Liu in UTR M4 Construire imobil de locuinte colective cu spatii comerciale la parter; zona str.Stefan Octavian Iosif - str.A.D.Xenopol, nr.cad.177309, 167874, 183705, 160893, -Oradea

Vineri , 27 Aprilie 2018, 13:53

Exportă PDF - A N U N T  privind elaborare PUZ Urbanizare - Reconversie functionala din UTR Liu in UTR M4  Construire imobil de locuinte colective cu spatii comerciale la parter; zona str.Stefan Octavian Iosif - str.A.D.Xenopol, nr.cad.177309, 167874, 183705, 160893, -Oradea Tipărește pagina - A N U N T  privind elaborare PUZ Urbanizare - Reconversie functionala din UTR Liu in UTR M4  Construire imobil de locuinte colective cu spatii comerciale la parter; zona str.Stefan Octavian Iosif - str.A.D.Xenopol, nr.cad.177309, 167874, 183705, 160893, -Oradea Trimite unui prieten - A N U N T  privind elaborare PUZ Urbanizare - Reconversie functionala din UTR Liu in UTR M4  Construire imobil de locuinte colective cu spatii comerciale la parter; zona str.Stefan Octavian Iosif - str.A.D.Xenopol, nr.cad.177309, 167874, 183705, 160893, -Oradea

 

A N U N T

 

privind elaborare PUZ  Urbanizare - Reconversie functionala din UTR Liu in UTR M4

 Construire  imobil de locuinte colective cu spatii comerciale la parter;

zona str.Stefan Octavian Iosif - str.A.D.Xenopol,

nr.cad.177309, 167874, 183705, 160893,  -Oradea

 

            Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal de urbanizare - Reconversie functionala din UTR Liu in UTR M4 - Construire imobile de locuinte colective cu spatii comerciale la parter",  avand ca zona de studiu zona delimitata de:  str.Stefan Octavian Iosif, str.A.D.Xenopol si UTR Va;

        Planul urbanistic zonal este initiat de SC POLITRUST SRL  si elaborat de arh.Maxim Alexandru, specialist cu drept de semnatura RUR;

  Prevederi cuprinse in P.U.Z.urbanizare - R.L.U. propuse:

        Avand in vedere pozitia in sit a terenului studiat, o functiune de tip M (zona mixta) se incadreaza mai bine in contextul urban decat o functiune de tip Li (locuinta individuala).

- Documentatia de urbanism studiaza reconversia functionala  din UTR Liu in UTR M4 , stabilindu-se urmatoarele reglementari:

   - UTR: M4;

    - regim de construire: deschis;

    - funcţiuni predominante: locuinte colective, comert si servicii cu acces public la parter;

    - H max = 16,0m; Regim de inaltime D+P+3E+supanta;

    - POT max = 60,0%;

    - CUT max = 1,8;

    - retragerea faţă de aliniament: 0-1,0m de la aliniamentul str.Stefan Octavian Iosif, respectiv minim 5,3m de la limita de proprietate dinspre str.A.D.Xenopol

    - retrageri laterale: minim 3,0m;

    - retrageri  faţă de limitele posterioare: nu e cazul;

    - circulaţii şi accese: accesul auto si pietonal se va realiza atat din str.Stefan Octavian Iosif cat si din str.A.D.Xenopol;

- echipare tehnico-edilitară: se va realiza racordul la retelele edilitare existente in zona.

- Se propune construirea unui imobil de locuinte colective (24 apartamente) cu spatii comerciale la parter (4 spatii comerciale);

- Amplasarea cladirii si amenajarea incintei se va realiza conform propunerii prezentate in plansa 07/A;

- In incinta se vor amenaja 29 locuri de parcare (8 la demisol si 21 la nivelul solului);

str.A.D.Xenopol;

 

   In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 02.05.2018 - 26.05.2018 publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor din PUZ,  la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de Relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor ( luni - miercuri: 8:30-15:30, vineri 8:30 - 15:30).

            Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata si pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice;

 

Persoana  responsabilla cu informarea si consultarea publicului este d-na  Ciente Camelia, consilier, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   camelia.ciente@oradea.ro

            Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 28.05.2018 - 11.06.2018 pe paginile de internet: www.oradea.ro.

 

                                       Arhitect sef

                                    Adriana Lipoveanu


 

Fișiere - A N U N T privind elaborare PUZ Urbanizare - Reconversie functionala din UTR Liu in UTR M4 Construire imobil de locuinte colective cu spatii comerciale la parter; zona str.Stefan Octavian Iosif - str.A.D.Xenopol, nr.cad.177309, 167874, 183705, 160893, -Oradea

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni