Trimite unui prieten

A N U N T privind elaborarea PUZ de urbanizare (Masterplan) - Construire magazin materiale de constructii si gradinarit, Calea Santandreiului nr.2B, nr.cad.189341, 173358, 175013, 192592, 192593, 192609, 192611 si 199015 - Oradea

Vineri , 2 Martie 2018, 9:00

Exportă PDF - A N U N T  privind elaborarea PUZ de urbanizare (Masterplan) - Construire magazin materiale de constructii si gradinarit, Calea Santandreiului nr.2B, nr.cad.189341, 173358, 175013, 192592, 192593, 192609,  192611 si 199015 - Oradea Tipărește pagina - A N U N T  privind elaborarea PUZ de urbanizare (Masterplan) - Construire magazin materiale de constructii si gradinarit, Calea Santandreiului nr.2B, nr.cad.189341, 173358, 175013, 192592, 192593, 192609,  192611 si 199015 - Oradea Trimite unui prieten - A N U N T  privind elaborarea PUZ de urbanizare (Masterplan) - Construire magazin materiale de constructii si gradinarit, Calea Santandreiului nr.2B, nr.cad.189341, 173358, 175013, 192592, 192593, 192609,  192611 si 199015 - Oradea

 

A N U N T

privind elaborarea PUZ de urbanizare (Masterplan) - Construire magazin materiale de constructii si gradinarit, Calea Santandreiului nr.2B, nr.cad.189341, 173358, 175013, 192592, 192593, 192609,

192611 si 199015 - Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru urbanizare intr-o singura etapa a zonei situate intre Calea Santandrei si Calea Aradului astfel incat sa fie destinata activitatilor economice de tip tertiar. Totodata se vor reglementa conditiile de amplasare a unui magazin de materiale de constructii si gradinarit, pe amplasamentul format din parcelele identificate cu nr.cad. 189341, 173358, 175013, 192592, 192593, 192609, 192611 si 199015.

 

Planul urbanistic zonal initiat de SC SAPIENT SRL , propune creerea a doua strazi cu profil transversal de 12,0m, care vor asigura accesibilitatea din Calea Santandrei(drumuri colectoare) la parcelele situate intre amplasamentul care a generat PUZ-ul si limita vestica a UTR UEt;

- zona verde de aliniament va avea suprafata de 9992,13mp, reprezentand 9,86% din suprafata zonei supuse urbanizarii;

- limita de implantare: min.6,0m de la aliniamentul drumurilor de acces in incinta  si cate 50,0m din axul Caii Santandrei, respectiv Caii Aradului;

- POTmax 50%    CUTmax.2,4 pentru parcelele commune;

- POTmax 60%    CUTmax.3,0 pentru parcelele de colt sau care include cladiri de garaje/parcaje colective;

- terenul destinat dezvoltarii retelei stradale si zonelor verzi de aliniament se va trece din domeniul privat in domeniul public al municipiului Oradea, prin grija Directiei Patrimoniului Imobiliar;

Amplasarea cladirii cu destinatia centru comercial pe amplasamentul compus din parcelele identificate cu nr.cad. 11459, 173358, 175013, 192592, 192593, 192609, 192611, 199015, conform proiect 1317/2017, plansele 03.U, 04.U;

- regim de inaltime: parter;

- retrageri: 12,0m fata de aliniamentul drumului de acces in incinta, 13,3m fata de limita sudica a amplasamentului, min.9,4m fata de limita vestica si 18,9m fata de mejdia nordica;

- circulatia in incinta se va face pe alei carosabile cu profil de min.6,0m;

- in incinta se vor amenaja 363 locuri de parcare pentru autoturisme si patru locuri de parcare pentru vehicule de mare tonaj;

- aferent functiunii propuse se va amenaja zona verde pe 15,6% din suprafata incintei;

- POTmax.50%    CUTmax.2,4;

Accesul auto si pietonal in incinta se realizeaza din drumul cu profil transversal de 19,0m, care face legarura intre drumurile colectoare ce deservesc Calea Santandrei si Calea Aradului.

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 2.03-26.03.2018, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea, in intervalul orar 11.30 - 15.30, exceptand zilele de miercuri si joi.Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Dorina Milici, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:  milici@oradea.ro Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 27.03-10.04.2018 pe paginile de internet: www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro

 

                                                                        Arhitect sef

                                                               Antonina Buruiana 

 

Fișiere - A N U N T privind elaborarea PUZ de urbanizare (Masterplan) - Construire magazin materiale de constructii si gradinarit, Calea Santandreiului nr.2B, nr.cad.189341, 173358, 175013, 192592, 192593, 192609, 192611 si 199015 - Oradea

Romania 100
Bugetare participativa
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni