Trimite unui prieten

A N U N T privind elaborarea PUZ - Dezmembrare teren in vederea construirii unor sedii de firma, depozite, amenajare incinta si imprejmuire”, generat de imobilul identificat cu nr.cad.196098 si 196099, zona str.Ogorului, Oradea.

Marti , 24 Aprilie 2018, 0:00

Exportă PDF - A N U N T privind elaborarea PUZ  - Dezmembrare teren in vederea construirii unor sedii de firma, depozite, amenajare incinta si imprejmuire”, generat de imobilul identificat cu nr.cad.196098 si 196099, zona str.Ogorului, Oradea. Tipărește pagina - A N U N T privind elaborarea PUZ  - Dezmembrare teren in vederea construirii unor sedii de firma, depozite, amenajare incinta si imprejmuire”, generat de imobilul identificat cu nr.cad.196098 si 196099, zona str.Ogorului, Oradea. Trimite unui prieten - A N U N T privind elaborarea PUZ  - Dezmembrare teren in vederea construirii unor sedii de firma, depozite, amenajare incinta si imprejmuire”, generat de imobilul identificat cu nr.cad.196098 si 196099, zona str.Ogorului, Oradea.

 

A N U N T

privind elaborarea PUZ  - Dezmembrare teren in vederea construirii unor sedii de firma, depozite, amenajare incinta si imprejmuire", generat de imobilul identificat cu nr.cad.196098 si 196099, zona str.Ogorului, Oradea.

 

 

            Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru

dezmembrare teren in vederea construirii unor sedii de firma, depozite, amenajare incinta si imprejmuire,  conform proiectului intocmit de catre B.I.A.Gelu Culiciu - Specialist cu drept de semnătură RUR: Arh. Maxim Alexandru Anton Cezar.  Zona de studiu stabilita prin avizul de oportunitate nr.1743/17.08.2016 este aria  delimitata la nord - de str.Ogorului, la vest - teritoriul studiat  prin PUZ aprobat cu HCL nr.849/2016, la est - incinta CET II, iar la sud - limita de proprietate a terenului care a generat PUZ-ul (in suprafata de 17264,0mp);

Prin planul urbanistic zonal initiat de SC  MAIALEX SRL si SC PARHAN COM SRL, se propune dezmembrare teren in vederea construirii unor sedii de firma, depozite, amenajare incinta si imprejmuire , conform planselor de Reglementari urbanistice (8A) aferent PUZ.

Se propune:

-  prelungirea drumului public studiat prin PUZ aprobat cu HCL nr.849/2016, si largirea acestuia la profil transversal de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor):

            - accesul la terenul care a generat PUZ-ul se va realiza, provizoriu, din str.Ogorului, conform avizului nr.43556/11.07.2017 de la CNAIR - Regionala Cluj, iar in varianta definitaiva, din drumul colector;

           - se va putea realiza un acces secundar din drumul prevazut a se constitui in sudul teritoriului studiat;

       - echipare tehnico-edilitară: alimentarea cu energie electrica,  apa si canalizare precum se va realiza prin bransare la retelele existente in zona;

            - Reglementari pentru amplasamentul care a generat PUZ-ul (parcela cu nr.cad.196098- LOT1 si  parcela cu nr.cad.196099 - LOT 2):

     -  regim de înălţime: P+E;

     - POT maxim = 50,0%, respectiv 60,0% pentru parcele ce includ clădiri cu garaje / parcaje colective cu acces public;

     - CUT maxim = 2,4, respectiv 3,0 pentru parcele ce includ clădiri cu garaje / parcaje colective cu acces public;

    - mobilarea parcelelor si amenajarea incintei (parcari, spatii verzi, platforme, circulatie in incinta...) sunt figurate in plansa 08A;

- Restul parcelelor cuprinse in zona de studiu a PUZ- ului se vor studia prin documentatii de urbanism de tip PUD;

    -  documentatia cadastrala privind prelungirea drumului public studiat prin PUZ aprobat cu HCL nr.849/2016 pana la incinta CET II se va realiza prin grija si pe cheltuiala beneficiarilor si se va preda la Directia Patrimoniului Imobiliar din cadrul Primariei municipiului Oradea, inainte de depunerea documentatiei in vederea aprobarii in consiliul local;

           - terenul necesar largirii drumului prin contributia beneficiarului va treace din domeniul privat in proprietatea publica  a municipiului Oradea;  documentatia  ce va fi supusa  aprobarii in consiliul local  va contine documentul in baza caruia se va face transferul terenului, din proprietate privata in proprietatea publica a municipiului Oradea.

            In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 25.04.2018 - 21.05.2018, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de Relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor ( 8:30-16:30).

 

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Maria Turbucz,  consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   turbucz.maria@gmail.com

 

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 22.05.2018 - 31.05.2018 pe paginile de internet: www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro

 

 

                                                            Arhitect sef

                                                    Adriana Lipoveanu

 

 

Fișiere - A N U N T privind elaborarea PUZ - Dezmembrare teren in vederea construirii unor sedii de firma, depozite, amenajare incinta si imprejmuire”, generat de imobilul identificat cu nr.cad.196098 si 196099, zona str.Ogorului, Oradea.

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni