A N U N T privind elaborarea PUZ modificator la PUZ aprobat cu HCL 404/2015, str. Ceyrat – Oradea