A N U N T privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale”, generat de imobilul identificat cu nr.cad.162876 zona str.Ioan Pop Reteganul, Oradea.