Trimite unui prieten

A N U N T privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale”, generat de imobilul identificat cu nr.cad.162876 zona str.Ioan Pop Reteganul, Oradea.

Vineri , 8 Iunie 2018, 0:00

Exportă PDF - A N U N T privind elaborarea PUZ  - Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale”, generat de imobilul identificat cu nr.cad.162876 zona str.Ioan Pop Reteganul, Oradea. Tipărește pagina - A N U N T privind elaborarea PUZ  - Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale”, generat de imobilul identificat cu nr.cad.162876 zona str.Ioan Pop Reteganul, Oradea. Trimite unui prieten - A N U N T privind elaborarea PUZ  - Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale”, generat de imobilul identificat cu nr.cad.162876 zona str.Ioan Pop Reteganul, Oradea.

 

 

privind elaborarea PUZ  - Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale", generat de imobilul identificat cu nr.cad.162876 zona str.Ioan Pop Reteganul, Oradea.

 

 

 

            Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal - parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale,  conform proiectului intocmit de catre SC GISPRO SRL - Specialist cu drept de semnătură RUR: Arh.  Pop Adrian Radu.  Zona de studiu stabilita prin avizul de oportunitate nr.2323/17.11.2016 este aria  delimitata de drumul situat in prelungirea str. I.Pop Reteganul, limita de intravilan, terenul studiat prin PUZ aprobat cu HCL nr.635/2015 si terenul studiat prin PUZ parobat cu HCL nr.819/2009;

 

Prin planul urbanistic zonal initiat de LOVADI LUDOVIC ALEXANDRU, se propune parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale, conform planselor de Reglementari urbanistice (U/3) aferent PUZ.

Se propune:

-                     Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale; - Se propun 14 parcele: 12 destinate amplasarii de locuinte individuale, 1 cu functiuni mixte (locuinte si dotari complementare - comert, servicii de cartier)  si un lot destinat amenajarii unei zone verzi de folosinta comuna, acesta fiind situat in extravilan si asupra caruia se instituie interdictie de construire;

-                     Suprafata minima lot: 400,0mp;

-                     POT max propus = 35,0%;  CUT max propus = 0,9;

-                     regim maxim de inaltime: S(D)+P+E(M);

-                     Mobilarea parcelelor se va realiza conform plansei U/3 aferenta proiectului nr.106/2016 intocmit de catre SC Gispro SRL, arh.Pop Adrian Radu:

-                     limita de implantare gard:  minim 6,0m din axul drumului public propus a se constitui, respectiv minim 6,0m din axul str.Ioan Pop Reteganul;

-                     limita de implantare cladiri: aliniament obligatoriu:  6,0m de la aliniamentul drumurilor publice de acces;

-                     retrageri fata de mejdiile laterale: in total 6,0m (minim 4,0m fata de mejdia dreapta, minim 2,0m fata de mejdia stanga);

-                     retragere spate: o distanţă minimă egală cu înălţimea clădirii, măsurată la cornişa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin decât 6 m;

-                     Se va amenaja minim un loc de parcare pe unitatea de locuit; Spatii verzi: minim 30,0% din suprafata parcelei; 

-                     Pentru realizarea accesului la parcele se propune dezvoltarea retelei stradale astfel:

-                     largirea str.Ioan Pop Reteganul la profil transversal de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor);

-                     intregirea profilului transversal al drumului public propus a se constitui etapizat conform PUZ aprobat cu HCL nr.635/2015;

-                     terenul necesar dezvoltarii retelei stradale se va inregistra la CF cu destinatia drum, in proprietatea municipiului Oradea;

 

            In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 12.06.2018 - 07.07.2018, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de Relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor ( 8:30-16:30).

 

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Maria Turbucz,  consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   turbucz.maria@gmail.com

 

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 08.07.2018 - 22.07.2018 pe paginile de internet: www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro

 

 

                                                            Arhitect sef

                                     Adriana Lipoveanu 

 

Fișiere - A N U N T privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale”, generat de imobilul identificat cu nr.cad.162876 zona str.Ioan Pop Reteganul, Oradea.

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert