A N U N T privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale, str. Merilor, nr.cad.14879 – Oradea