Trimite unui prieten

A N U N T privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale, str. Merilor, nr.cad.14879 – Oradea

Vineri , 8 Iunie 2018, 0:00

Exportă PDF - A N U N T privind elaborarea PUZ  - Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale,   str. Merilor, nr.cad.14879 – Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind elaborarea PUZ  - Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale,   str. Merilor, nr.cad.14879 – Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind elaborarea PUZ  - Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale,   str. Merilor, nr.cad.14879 – Oradea

 

A N U N T

privind elaborarea PUZ  - Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale, 

str. Merilor, nr.cad.14879 - Oradea

.

 

 

            Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal - parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale,  conform proiectului intocmit de catre SC GISPRO SRL - Specialist cu drept de semnătură RUR: Arh.  Pop Adrian Radu. 

Zona de studiu stabilita prin avizul de oportunitate nr.1850/11.10.2017 este UTR ULiu, nr.cad.185869, nr.cad.189910 si str.Merilor;

Teritoriul care urmeaza sa fie reglementata prin PUZ: terenul care a generat PUZ-ul cuprins intre doua teritorii studiate prin documentatii de urbanism aprobate (PUZ aprobat cu HCL nr.196/2009 si PUD aprobat cu HCL nr.647/2014) , nr.cad.185869, nr.cad.189910 si str.Merilor;

 

Prin planul urbanistic zonal initiat de GAL FLORIAN, se propune parcelarea terenului pentru amplasare locuinte individuale, conform planselor de Reglementari urbanistice (A/3) aferent PUZ.

 

Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse:

-       UTR Liu;

-       Nr. loturi propuse pentru amplasare locuinte: 4;

-       Suprafata minima a parcelei: 390,0mp;

-       POT max = 35,0%; - CUT max = 0,9;

-       H max: 8 m - la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras; 12 m - la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras; trei niveluri supraterane (S+P+1+M/R);;

-       Retragerea minimă faţă de aliniament: 3,50m de la aliniamentul str.Merilor, respectiv 3,0m de la drumul privat;

-       Retrageri minime faţă de limitele laterale:  total 6m cu min. 2,0m pe o latura;

-       Retrageri minime faţă de limitele posterioare: 6,0m;

-       Pentru realizarea accesului la parcele se propune dezvoltarea retelei stradale astfel:

-       largirea str.Merilor in dreptul amplasamentului studiat la profil transversal de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor);

-       constituirea unui drum privat de acces nou propus, cu profil transversal de 9,0m prevazut cu zona de intoarcere, care va asigura accesul la parcele.echipare tehnico-edilitară: se va realiza racordul la retelel de utilitati existente pe str.Merilor, prin extinderea acestora.

 

 

            In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 12.06.2018 - 07.07.2018, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de Relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor ( 8:30-16:30).

 

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Maria Turbucz,  consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   turbucz.maria@gmail.com

 

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 08.07.2018 - 22.07.2018 pe paginile de internet: www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro

 

 

                                                            Arhitect sef

                                    Adriana Lipoveanu 

 

Fișiere - A N U N T privind elaborarea PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale, str. Merilor, nr.cad.14879 – Oradea

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert