Trimite unui prieten

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte, str. Piersicilor nr.cad.192123, 20936 Oradea

Luni , 12 Februarie 2018, 7:53

Exportă PDF - A N U N T  privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte, str. Piersicilor nr.cad.192123, 20936 Oradea Tipărește pagina - A N U N T  privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte, str. Piersicilor nr.cad.192123, 20936 Oradea Trimite unui prieten - A N U N T  privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte, str. Piersicilor nr.cad.192123, 20936 Oradea

 

A N U N T

privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte, str. Piersicilor nr.cad.192123, 20936 Oradea

 

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal pentru a studia conditiile de  parcelare a terenului reprezentat de parcelele identificate cu nr.cad. 192123 si 20936, in vederea amplasarii de locuinte , in zona strazilor Piersicilor si Calea Bihorului.

 

Prin planul urbanistic zonal initiat de dl. Pop Cornel, se vor defini parcelele destinate construirii, rezultate din dezmembrarea parcelelor identificate cu nr.cad. 192123 si 20936, respectiv  conditiile de extindere a retelei stradale din zona.

 

Reglementarile PUZ-ului vor defini functiunile zonei studiate, accesul la amplasamentul studiat, vor delimita parcelele destinate construirii, dezvoltarea  retelei de drumuri si profilele transversale ale acestora, aliniamentele impuse, regimul de inaltime maxim si retragerile cladirilor, gradul de ocupare, circulatia si regimul juridic al terenurilor si dezvoltarea infrastructurii utilitare, tinand seama de reglementarile urbanistice impuse prin HCL 501/2016  pentru UTR LiL, in  corelare cu alte planuri urbanistice aprobate/ in curs de aprobare, in zona.

 

Reglementarile PUZ-ului se vor fundamenta pe studiu geotehnic si expertiza geotehnica, cu verificare la cerinta Af, pentru ca amplasamentul este situat in zonma cu potential redus de alunecare.

Propunerile de dezvoltare a retelei stradale se va corela cu proiectele de modernizare a strazilor Piersicilor si Ciresilor, derulate de Directia Tehnica.

 

Regimul de inaltime, indicii urbanistici, amenajarea locurilor de  parcare si a spatiilor verzi aferent functiunilor propuse  vor respecta cerintele specifice pentru UTR LiL, conform HCL 501/2016:

- regim de inaltime: maximum  trei niveluri  supraterane;

- POTmax.35%   CUTmax.0,9;

 

Terenul afectat de dezvoltarea retelei stradale sau de reglementarea profilelor transversale a drumurilor existente se va inregistra la CF cu destinatia drum, in proprietatea municipiului Oradea;

 

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 12-18.02.2018, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea - Serviciul Relatii cu Publicul, in orice zi exceptand zilele de miercuri si joi,  in  intervalul orar 11.30-15.00. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor  P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Dorina Milici, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:  milici@oradea.ro

                                                            Arhitect sef

                                                       Antonina Buruiana 

 

Fișiere - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte, str. Piersicilor nr.cad.192123, 20936 Oradea

Bugetare participativa
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni