Trimite unui prieten

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ- Urbanizare - Parcelare teren pentru locuinte si functiuni complementare in zona str.Calea Santandrei, generat de nr.cad.196871- Oradea

Miercuri , 14 Februarie 2018, 9:16

Exportă PDF - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ- Urbanizare - Parcelare teren   pentru locuinte si functiuni complementare  in zona str.Calea Santandrei, generat de  nr.cad.196871- Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ- Urbanizare - Parcelare teren   pentru locuinte si functiuni complementare  in zona str.Calea Santandrei, generat de  nr.cad.196871- Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ- Urbanizare - Parcelare teren   pentru locuinte si functiuni complementare  in zona str.Calea Santandrei, generat de  nr.cad.196871- Oradea

 

A N U N T

 

privind intentia de elaborare PUZ- Urbanizare - Parcelare teren

 pentru locuinte si functiuni complementare

in zona str.Calea Santandrei, generat de  nr.cad.196871- Oradea

 

            Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal de urbanizare cu scopul urbanizarii unei subzone din UTR Uliu pentru parcelarea unui teren situat in zona  str. Calea Santandrei, stabilirea reglementarilor urbanistice pe zona studiata, dezvoltarea retelei stradale si rezolvarea accesului la parcelele create

            Prin planul urbanistic zonal initiat de catre FRITEA ILIE, proprietar al terenului identificat cu nr.cad. 196871, se va studia  zona delimitata de str.Venus, str.Uranus,  teritoriul studiat prin PUD aprobat cu HCL nr.762/2005 si  teritoriul studiat prin PUZ aprobat cu HCL nr.1172/2008, in urmatoarele conditii:

-  POTmaxim = 35%;  POTmaxim = 60% pentru locuinte tip covor;

-  CUTmaxim = 0,9    

- Regim maxim de inaltime: trei niveluri supraterane (S+P+E+M/R) cu Hmax. la coama sau aticul ultimului nivel neretras: 8,0m;  

 -  Se va studia integrarea in contextul urban, accesul in zona si organizarea circulatiei, zonificarea functionala, morfologie, reteaua de dotari publice, sistemul de spatii verzi si spatii publice. (in cota de 10% din suprafata totala a zonei de studiu), infrastructura edilitara si obiectivele de utilitate publica (de regula cca.20-25% din suprafata terenului).

- Se va studia extinderea retelelor de utilitati (alimentare cu energie electrica, apa si canalizare) in zona supusa urbanizarii;

 - Se vor prevedea locuri de parcare aferente functiunilor propuse, conform anexei 2 din RLU aferent PUG;

- PUZ-ul de urbanizare va trata suprafata stabilita prin  prezentul aviz  de oportunitate si va detalia toate aspectele cuprinse in Regulamentul Local de  Urbanism aprobat cu HCL nr.501/2016 si reglementarile specifice pentru UTR Uliu aprobate prin HCL nr.836/2017; Documentatia de urbanism poate stabili o etapizare a procesului de urbanizare cu conditia ca pentru fiecare etapă sa se elaboreze un nou PUZ cu respectarea PUZ-ului de urbanizare;

- Terenul destinat retelei stradale si zonelor verzi compacte cu acces public nelimitat (Va), se va trece din domeniul privat in domeniul public al municipiului Oradea cu destinatia de drum public, prin grija Directiei Patrimoniului Imobiliar Oradea;

 In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 15.02.2018 - 21.02.2018, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor  P.U.Z.-ului.

            Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Ciente Camelia, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:  camelia.ciente@oradea.ro

            Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 22.02.2018 - 28.02.2018.

Arhitect sef

                                                              Antonina Buruiana

 

 

Fișiere - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ- Urbanizare - Parcelare teren pentru locuinte si functiuni complementare in zona str.Calea Santandrei, generat de nr.cad.196871- Oradea

Bugetare participativa
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni