Dezbatere publică privind modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu energie termică în municipiul Oradea