Se modifică graficele de circulație ale mijloacelor de transport