Situaţia încasării taxelor şi impozitelor locale la 30 septembrie 2017