Trimite unui prieten

Proiecte de Hotarari ale Consiliului Local al municipiului Oradea 12 septembrie 2019

Vineri , 6 Septembrie 2019, 14:04

Exportă PDF - Proiecte de Hotarari ale Consiliului Local al municipiului Oradea 12 septembrie 2019 Tipărește pagina - Proiecte de Hotarari ale Consiliului Local al municipiului Oradea 12 septembrie 2019 Trimite unui prieten - Proiecte de Hotarari ale Consiliului Local al municipiului Oradea 12 septembrie 2019

I. DIRECȚIA ECONOMICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre privind retragerea concesionării de la societateaTermoficare Oradea SA a activului fix ,,Canalizare menajeră/pluvial/PT 845, str. Constantin Tănase” și concesionarea acestuia societății Compania de Apă Oradea SA 2019-09-06 majoritate absoluta
2 Proiect de hotărâre privind actualizarea chiriilor lunare pentru locuințele proprietate privată a Statului Român construite de Agenția Națională pentru Locuințe. complet.pct. 2.pdf 2019-09-06 majoritate absoluta
6 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetuluiMunicipiului Oradea pe anul 2019. 2019-09-09 majoritate absoluta
7 Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de investiții, dotări și surse de finanțare pe anul 2019 la societatea Termoficare Oradea SA. 2019-09-09 majoritate absoluta
9 Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Oradea, județul Bihor 2019-09-09 majoritate absoluta
10 Proiect de hotărâre privind retragerea concesionării de la societateaTermoficare Oradea SA a unor active fixe aflate în administrarea acesteia în baza contractului de delegare nr. 196/1/06.08.2013 încheiat între Asociaţia de dezvoltare intercomunitară Termoregio în numele şi pe seama municipiului Oradea şi societatea Termoficare Oradea S.A. 2019-09-09 majoritate absoluta

II. DIRECTIA TEHNICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
3 Proiect de hotărâre privind aprobarea avizării anexelor 2.1.3 (programul de transport) și 2.1.4. (lista stațiilor de autobuze) la contractul de delegare pentru efectuarea serviciului de transport de persoane prin curse regulate. 2019-09-06 majoritate absoluta
5 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, a indicatorilor tehnico – economici rezultați din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, scenariul 2, recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție „Modernizare stație de spălare autobuze S2” 2019-09-06 majoritate absoluta

IV. D.M.P.F.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
8 Proiect de hotărâre modificarea art. 3 al HCL nr. 5 / 22.01.2019 privind aprobarea proiectului “Reabilitare fatade si amenajari interioare, reabilitare instalatii sanitare si electrice la Scoala Gimnaziala nr. 11 Oradea” și a cheltuielilor legate de proiect 2019-09-09 majoritate absoluta

Fișiere - Proiecte de Hotarari ale Consiliului Local al municipiului Oradea 12 septembrie 2019

Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei