Trimite unui prieten

Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea - 12 aprilie 2012

Miercuri , 11 Aprilie 2012, 21:54

Exportă PDF - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea - 12 aprilie 2012 Tipărește pagina - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea - 12 aprilie 2012 Trimite unui prieten - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea - 12 aprilie 2012

Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea - 12 aprilie 2012

GENERALE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea contului anual de execuţie a exerciţiului bugetar pe anul 2011 2012-04-11 14

I. DIRECŢIA ECONOMICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
2 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2012. 2012-04-11 14
3 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind acceptarea sumei de 5000 lei cu titlu de sponsorizare din partea SC Vandana Com SRL 2012-04-11 14
4 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea de măsuri pentru înfiinţarea de către SC Regia Autonomă Oradea Transport Local SA a unor puncte de lucru în vederea comercializării de bilete şi abonamente pentru transportul public local în Municipiul Oradea. 2012-04-12 14
5 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea majorării capitalului social al SC Distrigaz Vest SA Oradea prin emisiunea a 100.000 acţiuni la valoarea nominală de 90lei/acţiune. 2012-04-12 14
9 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea practicării de către SC Electrocentrale Oradea SA a preţului Local a energiei termice pentru agenţii economici racordaţi la reţeaua primară, valabil începând cu 01.05.2012 2012-04-12 14
10 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea preţului local al energiei termice furnizate de către SC Electrocentrale Oradea SA, valabil începând cu 01.05.2012 2012-04-12 14
11 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea unor măsuri pentru lichidarea asocierii în participaţiune Geoterm încheiată între Municipiul Oradea şi SC Transgex SA prin contractul de asociere nr. 87487/02.07.2003 completare pct.11.pdf 2012-04-12 18

II. A.I.O.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
6 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea unor măsuri administrative pentru părţile de clădiri aferente posturilor de transformare aflate în proprietatea publică a Municipiului Oradea. 2012-04-12 18
7 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită pe o perioadă de 19 ani a unei suprafeţe de 220 mp teren din curte Spitalului Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” Oradea, în favoarea Societăţii Fresenius Nephrocare România în vederea construirii unei clădiri de 3 novele. 2012-04-12 18

III. A.I.O. - TERENURI

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
8 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea unor măsuri pentru administrarea terenurilor din Oradea, str. Titus Popovici afectat de proiectul de realizare de locuinţe ANL prin credit ipotecar. 2012-04-12 18

Romania 100
Bugetare participativa
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni