Trimite unui prieten

Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 12 Aprilie 2018

Joi , 5 Aprilie 2018, 11:59

Exportă PDF - Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 12 Aprilie 2018 Tipărește pagina - Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 12 Aprilie 2018 Trimite unui prieten - Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 12 Aprilie 2018

GENERALE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit, a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul: „Valorificarea energiei geotermale în asociaţie cu pompe de căldură, pentru producerea agentului termic pentru încălzire şi apă caldă în cartierul Nufarul I-Oradea” 2018-04-12 14

I. ARHITECT ȘEF

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
2 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare – Construire hală centru comercial, drumuri de incintă, platforme parcare și spații verzi, Calea Sântandrei nr. 2 B, nr. cad. 11459, 173358, 175013, 192592, 192593, 192609, 192611, 199015 și 195388 – Oradea. 2018-04-05 14
3 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Drumuri colectoare aferente centurii ocolitoare a municipiului respectiv arterelor de acces de interes național. Etapa I – Calea Sântandrei și DN 79 (Calea Aradului) – Oradea. 2018-04-05 14
5 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza SF în vederea realizării obiectivului de investiții: Amenajarea zonei pietonale din Str. Alexandru Cazaban, municipiul Oradea 2018-04-05 14
6 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza SF în vederea realizării obiectivului de investiții: Amenajarea zonei pietonale din Str. Nufarului, municipiul Oradea 2018-04-05 14
7 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza SF în vederea realizării obiectivului de investiții: Amenajarea zonei pietonale din Piata Magnolia, municipiul Oradea 2018-04-05 14

II. DIRECȚIA TEHNICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
4 Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării listei stațiilor de autobuz pentru cursele regulate județene, anexa 1 la H.C.L. 266/2015, completată prin H.C.L. nr. 381/2015, modificată prin H.C.L. 574/2016, pentru aprobarea traseelor și stațiilor de autobuz pentru îmbarcarea/debarcarea persoanelor transportate prin curse regulate județene, pe teritoriul municipiului Oradea. 2018-04-05 18
17 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Extindere și reabilitare rețele edilitare în vederea amenajării zonei pietonale din strada Alexandru Cazaban” 2018-04-12 14
25 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru “Coridor verde din strada Ion Bogdan” din municipiul Oradea, județul Bihor – varianta V1 recomandată de proiectant 2018-04-12 14

III. DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
8 Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării valorii alocate Universității din Oradea pentru realizarea lucrărilor științifice ,,Istoria bihorului,, și ,,Călător prin istoria orașului,, cu suma de 4.000 lei 2018-04-11 14
16 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2018 2018-04-11 14
19 Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al Societății Oradea Transport Local SA 2018-04-12 14
22 Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2018 la societatea Termoficare Oradea SA 2018-04-12 14
26 Proiect de hotărâre privind acordarea avizului de principiu pentru implicarea Municipiului Oradea în vederea participării în acționariatul și finanțării Aeroportului Oradea 2018-04-12 14

IV. D.P.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
9 Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de la societatea Zakaria S.R.L a terenului, în suprafață de 272 mp., necesar pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes local ,,Creșterea mobilității pietonale și ciclistice pe malul stâng al cursului Crișul Repede în municipiul Oradea.,, amendament pct. 9.pdf 2018-04-11 18
10 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale, cu propunerea de dezmembrare a nr. cadastral 201198 – Oradea, respective aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafață de 90. mp, reprezentând terenuri situate în municipiul Oradea, pe strada Făgărașului 2018-04-11 18
11 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 192 mp., reprezentând pod peste Pârâul Peța în zona străzii Calea Aradului 2018-04-11 18
14 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 1.384 mp, reprezentând pod peste Pârâul Peța în zona străzii Dimitrie Cantemir 2018-04-11 18
15 Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării art. 1 din HCL nr. 901/26.10.2017 privind darea acordului în vederea demarării procedurii de transmitere a unei părți din imobilul Bază sportivă "Dinamo", din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul de Poliţie Județean Bihor, în domeniul public al Municipiului Oradea, în vederea realizării unor investiţii de interes local 2018-04-11 14
20 Proiect de hotărâre privind însușirea unor Acorduri - cadru de parteneriat între UAT - Municipiul Oradea şi Administraţia Naţională Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Crişuri, în scopul implementării unor proiecte de interes public local finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014 - 2020 2018-04-12 14
21 Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii demersului de transmitere a unui imobil, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Bihor, în domeniul public al municipiului Oradea, județul Bihor, în vederea realizării unor investiţii de interes local 2018-04-12 14
24 Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri privind reglementarea situației juridice a terenului, proprietate a Parohiei Ortodoxe Ioșia Nord, din municipiul Oradea – strada Alexandru Cazaban nr. 37, necesar implementării proiectului – Amenajarea zonei pietonale din str. Alexandru Cazaban, “Piațeta Ioșia”. 2018-04-12 18

V. D.M.P.F.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
12 Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării art. 3 din HCL nr. 488/22 iunie 2017 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul “Creșterea Eficienței Energetice a Școlii Gimnaziale Dacia din municipiul Oradea” cod SMIS 115132 pct. 12 completare.pdf 2018-04-11 14
18 Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificarii Anexei la HCL nr.77/2018 - privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte Brancoveanu 5A, P63,Q1/II, C4 in vederea cresterii eficientei energetice in municipiul Oradea’ 2018-04-12 14
23 Proiect de hotărâre pentru aprobarea procedurii de selecție a administratorului infrastructurii de sprijin antreprenorial, incubatorul de afaceri “Cresc Oradea Mare” expunere motive Imcubator.pdf 2018-04-12 14

VI. DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
13 Proiect de hotărâre privind susținerea organizării “Zilei Mondiale de Constientizare a Autismului” 2018-04-11 14

Fișiere - Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 12 Aprilie 2018

Donatii spitale
Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei