Trimite unui prieten

Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 12 Martie 2018

Miercuri , 7 Martie 2018, 15:16

Exportă PDF - Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 12 Martie 2018 Tipărește pagina - Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 12 Martie 2018 Trimite unui prieten - Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 12 Martie 2018

 

Şedinţa EXTRAORDINARĂ A CLMO va avea loc în data de 12.03.2018 ORA 14:00

 

Programarea Şedinţelor pe comisii:

 

 

LUNI

12.03.2018 

COMISIA BUGET   

ORA  13:00  

SALA MARE

LUNI

12.03.2018 

COMISIA JURIDICĂ 

ORA  13:00 

SALA MARE

LUNI

12.03.2018 

COMISIA URBANISM

ORA  13:00 

SALA MARE

LUNI

12.03.2018 

COMISIA  SOCIALĂ 

ORA  13:00 

SALA MARE

LUNI

12.03.2018 

COMISIA  ÎNVĂŢĂMÂNT   

ORA  13:00 

SALA MARE

 

 

Generale

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2018 2018-03-12 14

I. DIRECȚIA TEHNICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
2 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru PASAJ RUTIER SUBTERAN PE SUB B-DUL GENERAL GHEORGHE MAGHERU INTRE ALEEA STRANDULUI SI PARCUL TRAIAN varianta V1 recomandată de proiectant 2018-03-07 14
3 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentația pentru avizarea lucrărilor de intervenție pentru Reabilitare și lărgire pod Dacia varianta V1 recomandată de proiectant 2018-03-07 14
4 Proiect de hotărâre pivind aprobarea achiziţiei publice a serviciului de verificare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrări de „Construire, modernizare, reabilitare străzi, amenajare căi de acces rutier, amenajare spații de parcare, amenajare parcuri, construire, reabilitare pasaje, poduri, pasarele, lucrări pentru siguranţa circulaţiei, inclusiv utilitățile aferente acolo unde este cazul şi trafic rutier necesare a se realiza în municipiul Oradea” Acord cadru pe 3 ani 2018-03-07 14
19 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Extinderea rețelei de canalizare menajeră pe strada Zlatnei (tronsonul cuprins între str. Horea și str. Mediașului)” 2018-03-12 14
20 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Stație de pompare ape pluviale calea Bihorului în zona Depou CFR” 2018-03-12 14
28 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “Inlocuire rețea apă și branșamente aferente pentru strada Renașterii, tronson cuprins între strada Nicolae Beldiceanu și strada Albinelor, municipiul Oradea 2018-03-12 14

II. DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
5 Proiect de hotărâre privind acceptarea donației din partea dlui Muțiu Nichita-Traian constând în infrastructură de canalizare realizată pe strada Eva Heyman nr. 2 2018-03-07 14
6 Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către Episcopia Romano – Catolică pentru clădirile situate în Oradea, str. Ion Creangă, nr. 2,și Șirul Canonicilor nr.15,21,23,25. 2018-03-07 14
8 Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al societății Termoficare Oradea SA complet. pct. 8.pdf 2018-03-09 18
9 Proiect de hotărâre privind revizuirea facilităţii fiscale pe anul 2018 a SC VANDANA COM SRL 2018-03-09 14
10 Proiect de hotărâre privind revizuirea facilității fiscale pe anul 2018 societății comerciale DORULET COMIMPEX SRL pentru stimularea investițiilor care promovează dezvoltarea locală prin crearea de locuri de muncă în municipiul Oradea aprobată prin HCL nr. 908/2014 2018-03-09 14
11 Proiect de hotărâre privind revizuirea facilității fiscale pe anul 2018 societății comerciale WEST FRUTA SRL pentru stimularea investițiilor care promovează dezvoltarea locală prin crearea de locuri de muncă în municipiul Oradea aprobată prin HCL nr. 908/2014 2018-03-09 14
12 Proiect de hotărâre privind revizuirea facilității fiscale pe anul 2018 societății comerciale LECHPOL ELECTRONIC SRL pentru stimularea investițiilor care promovează dezvoltarea locală prin crearea de locuri de muncă în municipiul Oradea aprobată prin HCL nr. 908/2014 2018-03-09 14
13 Proiect de hotărâre privind revizuirea facilității fiscale pe anul 2018 societății comerciale DEDEMAN SRL pentru stimularea investițiilor care promovează dezvoltarea locală prin crearea de locuri de muncă în municipiul Oradea aprobată prin HCL nr. 908/2014 2018-03-09 14
14 Proiect de hotărâre privind acordarea avizului consultativ Colegiului Național “Emanuil Gojdu” pentru menținerea denumirii de Colegiu Național 2018-03-09 14
18 Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. 972/2017 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Oradea. 2018-03-09 18
21 Proiect de hotărâre pentru completarea art. 1. lit. A, pct. 8 din HCL 978/2017 privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2018 2018-03-12 14
22 Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 1416 din 21.12.2017, pentru majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, str. Ciprian Porumbescu nr. 5, ca urmare a afectării imobilului de lucrări de utilitate publică 2018-03-12 14
23 Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 1434 din 21.12.2017 privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, str. Plevnei nr. 15, ca urmare a afectării imobilului de lucrări de utilitate publică 2018-03-12 14
24 Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 1250 din 21.12.2018 privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, str. Principatele Unite nr. 40, ca urmare a afectării imobilului de lucrări de utilitate publică 2018-03-12 14

III. INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
7 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – de Urbanizare (Masterplan) pentru dezvoltarea unor activități economice tertiare zona str. Ciheiului; PUZ pentru subzona 1 din masterplan; nr. cad 198221, 198220, 198222, 198223, 178645, 178646 – Oradea – Construire centru de prelucrare alune, nr. cad 198221 - Oradea 2018-03-09 14
17 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Etajare și mansardare locuință Parc I.C. Brătianu nr. 2, nr. cad. 176185 Oradea. 2018-03-09 14

IV. D.P.I

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
15 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 4.482 mp, reprezentând teren - proprietate publică a municipiului Oradea, cu destinaţia „drum public”, strada Tudor Vladimirescu, tronson cuprins între podul Sf. Ladislau și zona Bancpost 2018-03-09 18
16 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafețele de 2.005 mp, 3.223 mp, 12.230 mp şi 13.760 mp, reprezentând terenuri publice, proprietate a municipiului Oradea, având destinaţia "drum public" și spații verzi aferente străzilor Nicolae Firu, Gen. Eremia Grigorescu, Radu Enescu și Coriolan Pop 2018-03-09 18
25 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafețele de 5.718 mp și 9.412 mp, reprezentând terenuri, situate în apropierea Pasajului suprateran peste drumul de centură al Municipiului Oradea în zona străzii Ciheiului 2018-03-12 18
26 Proiect de hotărâre pentru radierea dreptului de administrare notat în CF 200834 – Oradea, în favoarea Ministerului Transporturilor asupra terenului, în suprafață de 493 mp, proprietate publică a municipiului Oradea, situat în zona străzii Ciheiului. 2018-03-12 18
27 Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliul Local nr. 56 din 2017, privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică „Realizarea legăturii pe cele trei direcții a liniilor de tramvai în intersecția între străzile Primăriei - Decebal Calea Aradului și extindere linie nouă de tramvai pe traseul Calea Aradului - str. Făgărașului - str. Atelierelor (cu acces depou OTL) și legătura pe toate direcțiile cu str. D. Cantemir” - Tronson 1 în sensul actualizării proprietarilor imobilelor expropriate și a nr. cadastral al imobilului de la poz. 2 și 3 2018-03-12 18

V. D.M.P.F.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
29 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza SF în vederea realizării obiectivului de investiții: “Construirea unui Centru de zi pentru copiii proveniti din comunitati marginalizate în Municipiul Oradea” 2018-03-12 14
30 Proiect de hotărâre Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii:„Modernizare instalații interioare si monitorizarea din dispecerat a punctului termic 130;Modernizare instalații interioare si monitorizarea din dispecerat a punctului termic 604;Modernizare instalații interioare si monitorizarea din dispecerat a punctului termic 820; Modernizare instalații interioare si monitorizarea din dispecerat a punctului termic 849.” 2018-03-12 14
31 Proiect de hotărâre Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: “Reabilitarea rețelelor secundare de termoficare PT 136” 2018-03-12 14

Evocarea momentului istoric dedicat împlinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar

Fișiere - Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 12 Martie 2018

Donatii spitale
Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea