Trimite unui prieten

Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 14 mai 2019

Vineri , 10 Mai 2019, 12:10

Exportă PDF - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 14 mai 2019 Tipărește pagina - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 14 mai 2019 Trimite unui prieten - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 14 mai 2019

 

Şedinţa EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA va avea loc în data de 14.05.2019 ORA 14:00

 

Programarea Şedinţelor pe comisii:

 

MARTI

14.05.2019 

COMISIA BUGET   

ORA  13.00  

SALA MARE

MARTI

14.05.2019 

COMISIA JURIDICĂ 

ORA  13.00 

SALA MARE

MARTI

14.05.2019 

COMISIA URBANISM

ORA  13.00 

SALA MARE

MARTI

14.05.2019 

COMISIA  SOCIALĂ 

ORA  13.00 

SALA MARE

MARTI

14.05.2019 

COMISIA  ÎNVĂŢĂMÂNT   

ORA  13.00

SALA MARE


 

 

 

GENERALE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnico-economice - faza Proiect Tehnic de Execuție pentru obiectivul de investiții „Creșterea performanței energetice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea”, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiție 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în cladirile publice, si în sectorul locuințelor. 2019-05-14 14

I. DIRECTIA TEHNICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
2 Proiect de hotărâre pentru avizarea anexei 3 la Caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe teritoriul Municipiului Oradea, parte integrantă a contractului de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate în A.D.I. Transregio 2019-05-10 18
9 Proiect de hotărâre privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune medie pe str. Lanului, str. Agricultorilor și str. Constantin Nottara din municipiul Oradea 2019-05-13 14
10 Proiect de hotărâre privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Constantin Brâncoveanu, str. Comarnicului, str. Poeniței și str. Theodor Neculuță din municipiul Oradea 2019-05-13 14
11 Proiect de hotărâre privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Nicolae Grigorescu din municipiul Oradea 2019-05-13 14
12 Proiect de hotărâre privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune medie pe str. Calea Borșului din municipiul Oradea 2019-05-13 14

II. DIRECȚIA ECONOMICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
3 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor practicate de societatea Termoficare Oradea SA pentru prestarea unor activități conexe serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat precum și aprobarea elementelor care vor fi luate in calcul la intocmirea de către societatea Termoficare Oradea SA a devizelor de lucrări aferente lucrărilor executate către terți pct. 3 compl.pdf 2019-05-10 14
6 Proiect de hotărâre privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 14 mai 2019 (prima convocare) şi în data de 15 mai 2019 (a doua convocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare pct. 6 compl.pdf 2019-05-10 14
7 Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, respectiv modificarea Programului de investiții pe anul 2019, la Societatea Administraţia Domeniului Public SA pct. 7 compl.pdf 2019-05-10 14
16 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 14 mai 2019 (prima convocare) şi în data de 15 mai 2019 (a doua convocare) 2019-05-13 14
17 Proiect de hotărâre privind preluarea de către Municipiul Oradea a obligațiilor de plată aferente contractului de lucrări nr. 10661/09.08.2018 pentru realizarea obiectivului de investiții Asigurarea unui degazor termic, având capacitatea de 200m³/h, pentru degazarea apei de adaos termoficare încheiat între societatea Termoficare Oradea SA și societatea Energomontaj SA 2019-05-13 14
18 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA pentru aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii la data de 31.12.2018 2019-05-13 14
19 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Compania de Apă Oradea S.A. pentru aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii la data de 31.12.2018 2019-05-13 14
20 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generala a Acţionarilor la societatea Oradea Transport Local S.A. pentru aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii la data de 31.12.2018 2019-05-13 14

III. INSTITUTIA ARHITECTULUI SEF

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
4 Proiect de hotărâre privind rectificarea art.3 din H.C.L. nr. 175/2019 de revocare a H.C.L. nr. 652/2018 prin care s-a aprobat P.U.Z. – reconversie funcțională în UTR M4 – Construire imobil de locuințe colective cu spații comerciale la parter și parcaje subterane, str. Stefan Octavian Iosif, nr. 10, nr. cad. 177309, 167874, 183705, 160893 – Oradea. 2019-05-10 14
21 Proiect de hotărâre privind rectificare art.1 din HCL nr.801/31.08.2018 de aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil de locuinte collective, str.Principatelor Unite nr.60 nr.cad.189907, 6810-Oradea 2019-05-13 14

IV. D.A.S.O.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
5 Proiect de hotărâre privind susținerea organizării Festivalului Internațional de Creație Literară pentru Nevăzători „Pașii Profetului”. 2019-05-10 14
8 Proiect de hotărâre privind acordarea de subvenții de la bugetul local al municipiului Oradea, pentru anul 2019, în baza Legii nr. 34/1998, pentru asociațiile și fundațiile române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială pe raza municipiului Oradea 2019-05-10 14

V. D.M.P.F.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
14 SE RETRAGE - Proiect de hotărâre privind modificarea parțială a art. 1 din HCL 760/26.07.2018 privind aprobarea Documentației tehnico – economice faza DALI și a indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării investiției “Reamenajarea Grădinii Publice Dealul Ciuperca” 2019-05-13 14
15 Proiect de hotărâre Privind revocarea HCL nr.276 din 17 aprilie 2019 și aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe PB146, PB147, PB138, PB131 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea” 2019-05-13 14
22 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnico-economice - faza Proiect Tehnic de Execuție pentru obiectivul de investiții „Creșterea performanței energetice a Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea”, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiție 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în cladirile publice, si în sectorul locuințelor 2019-05-14 14
24 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnico-economice – faza SF+PT -pentru elementele de signalistică în cadrul proiectului intitulat "CityWalk: responsabilizarea energetică a localităților prin dezvoltarea de orașe circulabile pentru pietoni în regiunea Dunării" pct. 24 completare.pdf 2019-05-14 14
25 Proiect de hotărâre Privind modificarea conținutului articolului 4 din HCL nr. 275/17.07.2019, privind aprobarea documentației tehnico-economice aferente componentelor și a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finanțare: “Reabilitare termică Bloc de locuințe Turn str. Parcul Traian nr. 31 în vederea Creșterii Eficienței Energetice în Municipiul Oradea” cod SMIS 121188 pct. 25 completare.pdf 2019-05-14 14

VI. COMP. MANAGEMENT SPITALE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
23 Proiect de hotărâre privind propunerea de modificare a Structurii Organizatorice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea 2019-05-14 14

Fișiere - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 14 mai 2019

Situatie Covid
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
ROHU 421