Trimite unui prieten

Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 17 Mai 2018

Luni , 14 Mai 2018, 10:18

Exportă PDF - Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 17 Mai 2018 Tipărește pagina - Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 17 Mai 2018 Trimite unui prieten - Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 17 Mai 2018

GENERALE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre privind privind imputernicirea domnului Bolojan Ilie – Primar al Muncipiului Oradea, sa negocieze, sa semneze cu Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM) si sa ridice, de la ANRM, Licenta de dare in administrare a activitatii de explorare a apei geotermale din perimetrul Oradea PMO, jud. Bihor aferenta proiectului: „Valorificarea energiei geotermale în asociaţie cu pompe de căldură, pentru producerea agentului termic pentru încălzire şi apă caldă în cartierul Nufarul I-Oradea” 2018-05-17 14

I. DIRECȚIA TEHNICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
2 Proiect de hotărâre pentru privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune medie aferentă Parcului Industrial Eurobusiness III - pe str. Calea Borșului și str. Uzinelor din municipiul Oradea 2018-05-16 14
3 Proiect de hotărâre privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune medie aferentă Parcului Industrial II - pe str. Universității și str. Ogorului din municipiul Oradea 2018-05-16 14
4 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru “AMENAJARE ACCESE AUTO SI SPATII DE PARCARE IN ZONA SITUATA INTRE STR. DIMITRIE POMPEIU, HENRI COANDA SI CALEA ARADULUI “ varianta V2 recomandată de proiectant 2018-05-16 14
5 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Înlocuire rețea de apă pe strada Thomas Mann, municipiul Oradea” ”- scenariul 1 2018-05-16 14
6 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Asigurarea unui degazor termic, având capacitatea de 200mc/h, pentru degazarea apei de adaos termoficare,, 2018-05-16 14

II. Direcția Economică

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
7 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului municipiului Oradea pe anul 2018. 2018-05-16 14
11 Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de investiții pe anul 2018 la societatea Administrația Domeniului Public SA și mandatarea Adunării Generale a Acționarilor în vederea numirii auditorului financiar. pct. 11 compl..pdfcomplet.pct. 11.pdf1526549732_complet.pct. 11.pdf 2018-05-17 14

III. D.M.P.F.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
8 Proiect de hotărâre pentru aprobarea participării Municipiului Oradea la programul de finanțare WiFi4EU, și depunerea cererii de finanțare în scopul obținerii fondurilor europene nerambursabile pentru instalarea de puncte de acces public gratuit la internet wireless în Municipiul Oradea complet prct. 8.pdf 2018-05-16 14
14 Proiect de hotărâre pentru abrogarea HCL 442 / 11.05.2018 privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice și a indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării investiției Extindere ambulator Corp B Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea – etapa I 2018-05-17 14
16 Proiect de hotărâre pentru abrogarea HCL 443 / 11.05.2018 privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice și a indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării investiției Extindere ambulator Corp B Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea – etapa II 2018-05-17 14
17 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice și a indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării investiției Extindere ambulator corp B Spitalul Clinic Judetean de Urgență Oradea etapa I si etapa II 2018-05-17 14
18 Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția proiectului "Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028, în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice – Etapa III" a terenului pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia. 2018-05-17 14
19 Proiect de hotărâre privind aprobarea Analizei Instituționale, aplicației de finanțare și a cofinanțării pentru proiectul ”Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Etapa III”, propus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare. 2018-05-17 14

IV. D.P.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
9 Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 din H.C.L. 281/27.03.2018 privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 3.428 mp, reprezentând teren, situat în mun. Oradea, parte din str. Calea Aradului, în sensul corectării unei erori materiale. 2018-05-16 18
10 Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 și 2 din H.C.L. 359/26.04.2018 privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 13.943 mp, reprezentând teren, proprietate publică a municipiului Oradea situat la intersecția str. B-bul. Decebal – Calea Aradului, în sensul corectării unei erori materiale. 2018-05-16 18
12 Proiect de hotărâre pentru aprobarea radierii dreptului de administrare notat în CF 176500 – Oradea, în favoarea Consiliului Local asupra terenului proprietate publică al municipiului Oradea identificat cu număr cadastral 176500 2018-05-17 18
13 Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării HCL nr. 171 din 26 februarie 2018, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza Proiect Tehnic în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitare fațade și amenajări interioare, reabilitare instalații sanitare și electrice la Școala Gimnazială nr. 11 Oradea 2018-05-17 14

V. COMPARTIMENT MANAGEMENT SPITALE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
15 Proiect de hotărâre pentru aprobarea raționalizării numărului de paturi de spitalizare continuă și trecerea unor servicii de specialitate în regim ambulatoriu, ca urmare a implementării proiectului Extindere ambulator Corp B Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea – Etapa I și Etapa II 2018-05-17 14

Fișiere - Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 17 Mai 2018

Donatii spitale
Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei