Trimite unui prieten

Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 19 februarie 2019

Vineri , 15 Februarie 2019, 13:00

Exportă PDF - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 19 februarie 2019 Tipărește pagina - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 19 februarie 2019 Trimite unui prieten - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 19 februarie 2019

 

Şedinţa EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA va avea loc în data de 19.02.2019 ORA 14:00

 

Programarea Şedinţelor pe comisii:

 

MARTI

19.02.2019 

COMISIA BUGET   

ORA  13.30  

SALA MARE

MARTI

19.02.2019 

COMISIA JURIDICĂ 

ORA  13.30 

SALA MARE

MARTI

19.02.2019 

COMISIA URBANISM

ORA  13.30 

SALA MARE

MARTI

19.02.2019 

COMISIA  SOCIALĂ 

ORA  13.30 

SALA MARE

MARTI

19.02.2019 

COMISIA  ÎNVĂŢĂMÂNT   

ORA  13.30

SALA MARE

 

 

GENERALE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local „Amenajarea în municipiul Oradea a unui punct de colectare selectivă a deșeurilor rezultate din amenajări/ reamenajări interioare a spațiilor de locuit, rezultate din gospodăriile populației cu dotări specifice de acces auto, cântărire și colectare pe tipuri de deșeuri, în gestiunea operatorului de salubrizare licențiat” 2019-02-15 14

I. DIRECTIA TEHNICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
2 Proiect de hotărâre privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Apateului din municipiul Oradea 2019-02-15 14
3 Proiect de hotărâre privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Remenyik Sandor din municipiul Oradea 2019-02-15 14
4 Proiect de hotărâre privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Nojoridului din municipiul Oradea 2019-02-15 14

II. INSTITUTIA ARHITECTULUI SEF

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
8 Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – Parcelare teren pentru amenajare Parc Industrial Eurobusiness IV, str. Corneliu Baba, nr. cad. 203248 – Oradea. 2019-02-18 14
9 Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Extindere proiect showroom concesionare teren str. Czaran Gyula nr. 20, nr. cad. 168452, 168609 – Oradea. 2019-02-18 14

III. DIRECȚIA ECONOMICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
6 Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării în avans a cotizației datorate de municipiul Oradea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona metropolitan Oradea pentru perioada 2019 – 2020. 2019-02-18 14
11 Proiect de hotărâre privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia pe numele şi pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie inclusiv Actele adiţionale ulterioare asupra terenului în suprafaţă totală de 3.329 mp cu societatea Chris Prod-Com P&R S.R.L. 2019-02-19 14

IV. D.A.S.O.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
7 Proiect de hotărâre pentru aprobarea alocării sumei de 4.000 lei în vederea organizării celei de a șaptea ediții a Galei Voluntarilor din domeniul social, eveniment organizat de către Direcția de Asistență Socială Oradea, care va avea loc în data de 04.03.2019, la Hotel Ramada Oradea. 2019-02-18 14

V.D.M.P.F.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
10 Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate, Analizei Cost-Beneficiu și indicatorilor tehnico-economici revizuiți pentru proiectul ”Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Etapa III”, propus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare anexa 2.pdfanexa 4.pdfanexa 1 SF pg1-99.pdfanexa 1 SF pg100-221.pdfanexa 3 ACB pg1-99.pdfanexa 3 ACB pg100-198.pdf 2019-02-18 14

Situatie Covid
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
ROHU 421