Trimite unui prieten

Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 22 ianuarie 2019

Vineri , 18 Ianuarie 2019, 13:41

Exportă PDF - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 22 ianuarie 2019 Tipărește pagina - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 22 ianuarie 2019 Trimite unui prieten - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 22 ianuarie 2019

 

 

Şedinţa EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA va avea loc în data de 22.01.2019 ORA 14:00

 

Programarea Şedinţelor pe comisii:

 

MARTI

22.01.2019 

COMISIA BUGET   

ORA  13,45  

SALA MARE

MARTI

22.01.2019 

COMISIA JURIDICĂ 

ORA  13,45 

SALA MARE

MARTI

22.01.2019 

COMISIA URBANISM

ORA  13,45 

SALA MARE

MARTI

22.01.2019 

COMISIA  SOCIALĂ 

ORA  13,45 

SALA MARE

MARTI

22.01.2019 

COMISIA  ÎNVĂŢĂMÂNT   

ORA  13,45 

SALA MARE

 

 

 

 

GENERALE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție CRESTEREA MOBILITATII URBANE DIN ZONA NUFARUL-CANTEMIR, Municipiul Oradea, județul Bihor și aprobarea abrogării HCL nr. 1058/09. 11. 2018 complet. pct. 1.pdf 2019-01-18 14

I. DIRECTIA TEHNICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
2 Proiect de hotărâre pentru aprobarea rambleierii gropii fostei cariere de argila , situata in perimetrul delimitat de strazile Cucului –Aurel Covaci – Macului in vecinatate cu Calea Bihorului si amplasata pe teren apartinand domeniului public al Municipiului Oradea înregistrat în CF cu nr.cadastrale 191973 și 191724, având suprafața totală de 9911mp, volum de umplutura necesar de cca 100.000 mc ,prin utilizarea deșeurilor nepericuloase definite la categoria 17 05 04 generate din activitățile de construire/desființare si rezultate din lucrările de excavatii / sapaturi derulate pe teritoriul Municipiului Oradea 2019-01-18 14
3 Proiect de hotărâre privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Tudor Vladimirescu din municipiul Oradea 2019-01-18 14
5 SE RETRAGE - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Amenajarea in municipiul Oradea a unui punct de colectare selectiva a deseurilor rezultate din amenajari/reamenajari interioare a spatiilor de locuit, rezultate din gospodariile populatiei cu dotari specifice de acces auto, cantarire si colectare pe tipuri de deseuri, in gestiunea operatorului de salubrizare licentiat” - VARIANTA 1 2019-01-18 14
6 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate varianta V1 recomandată de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local “Modernizare stradă Ion Irimescu” 2019-01-18 14

II. D.P.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
7 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 31 mp, reprezentând teren cu categoria de folosință „drum”, proprietate publică a mun. Oradea – sector necadastrat din str. D. Cantemir. complet.pct. 7, 8, 10.pdf 2019-01-21 18
8 Proiect de hotărâre pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 3.721 mp, proprietate privată, afectat de obiectivul de investiții de utilitate publică de interes local „Modernizare stradă Ion Irimescu” din mun. Oradea, jud. Bihor. 2019-01-21 18
10 Proiect de hotărâre pentru aprobarea coridorului de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes local „Creșterea mobilității urbane din zona Nufărul – Cantemir” din municipiul Oradea, jud. Bihor, respectiv pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 2.312 mp, și a unei construcții, proprietăți private, precum și pentru adoptarea unor măsuri în vederea punerii la dispoziție a amplasamentului afectat de coridorul acestei lucrări. pct. 10 completare.jpgcomplet. pct. 10.jpg 2019-01-22 18

III. DIRECȚIA ECONOMICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
4 Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri cu caracter financiar pentru Primăria Municipiului Oradea – Direcția Patrimoniu Imobiliar 2019-01-18 14
9 Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciilor de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Oradea, servicii constând în administrarea piețelor agroalimentare publice, ștrandurilor publice, cimitirelor publice, a grădinii zoologice și amenajarea de construcții edilitare din Municipiul Oradea, a modalității de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciilor și a Contractului de delegare a serviciilor de administrare a domeniului public și privat al Muncipiului Oradea complet.pct. 9.pdfBRN30055CB4CF95_035760.pdfBRN30055CB4CF95_035773.pdfBRN30055CB4CF95_035782.pdfBRN30055CB4CF95_035793.pdfBRN30055CB4CF95_035809.pdfBRN30055CB4CF95_035824.pdfBRN30055CB4CF95_035854.pdf 2019-01-21 18

IV. D.M.P.F.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
11 Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din H.C.L. 81/29.01.2018 pentru aprobarea participării mun. Oradea în proiectul „Îmbunătățirea ocupării forței de muncă în jud. Bihor, Oradea și în Hajduboszormeny prin dezvoltarea infrastructurilor cu potențial local” (Improve employment în Bihor County, Oradea and Hajduboszormeny through the development of the local potential infrastrctures”) și a contribuției proprii a mun. Oradea. complet. pct. 11, 12.jpg 2019-01-22 14
12 Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Reabilitare fatade si amenajari interioare, reabilitare instalatii sanitare si electrice la Scoala Gimnaziala nr. 11 Oradea” și a cheltuielilor legate de proiect 2019-01-22 14

Fișiere - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 22 ianuarie 2019

Situatie Covid
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
ROHU 421