Trimite unui prieten

Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 24 aprilie 2019

Marti , 23 Aprilie 2019, 13:41

Exportă PDF - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 24 aprilie 2019 Tipărește pagina - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 24 aprilie 2019 Trimite unui prieten - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 24 aprilie 2019

 

Şedinţa EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA va avea loc în data de 24.04.2019 ORA 14:00

 

Programarea Şedinţelor pe comisii:

 

MIERCURI

24.04.2019 

COMISIA BUGET   

ORA  13.00  

SALA MARE

MIERCURI

24.04.2019 

COMISIA JURIDICĂ 

ORA  13.00 

SALA MARE

MIERCURI

24.04.2019 

COMISIA URBANISM

ORA  13.00 

SALA MARE

MIERCURI

24.04.2019 

COMISIA  SOCIALĂ 

ORA  13.00 

SALA MARE

MIERCURI

24.04.2019 

COMISIA  ÎNVĂŢĂMÂNT   

ORA  13.00

SALA MARE

 

 

 

GENERALE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru încheierea unui acord de colaborare între Municipiul Oradea și SC Transgex SA în vederea depunerii cererii de finanțare și implementării proiectului „Valorificarea energiei geotermale în asociere cu agent termic primar, pentru producerea agentului termic pentru încălzire si apă caldă în zona sălii polivalente”. 2019-04-24 14

I. D.M.P.F.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
2 Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: ,,Reabilitarea termica a Blocurilor de Locuinte Brâncoveanu nr. 5 A, PB 63, Q 1/II, C4”. 2019-04-23 14
8 Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Reabilitarea termica a Blocurilor de Locuinte PB135, PB136, PB137, PC139, PB140, PB141, PB142 in vederea Cresterii Eficientei Energetice in Municipiul Oradea” 2019-04-24 14
9 Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte PC 82, PB81,PB83, PB74 SI P-TA Bucuresti, in vederea cresterii eficientei energetice in municipiul Oradea” 2019-04-24 14
15 Proiect de hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor aferente si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Valorificarea energiei geotermale în asociere cu agent termic primar, pentru producerea agentului termic pentru încălzire și apă caldă în zona sălii polivalente,” aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat cu firma Mannvit Islanda 2019-04-24 14

II. DIRECȚIA ECONOMICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
4 Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii cu titlu gratuit din patrimoniul municipiului Oradea în patrimoniul unor instituții publice a unor bunuri (mijloace fixe și obiecte de inventar) necesare desfășurării activității, altele decât terenuri și clădiri 2019-04-24 18
10 Proiect de hotărâre privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 24 aprilie 2019 (prima convocare) şi în data de 25 aprilie 2019 (a doua convocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare 2019-04-24 14
11 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor practicate de Termoficare Oradea SA pentru prestarea unor activități conexe serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat precum și aprobarea elementelor care vor fi luate in calcul la intocmirea de către Termoficare Oradea SA a devizelor de lucrări aferente lucrărilor executate către terți 2019-04-24 14
12 Proiect de hotărâre privind preluarea de către Municipiul Oradea a obligațiilor de plată aferente contractului de lucrări nr. 10661/09.08.2018 pentru realizarea obiectivului de investiții Asigurarea unui degazor termic, având capacitatea de 200m³/h, pentru degazarea apei de adaos termoficare încheiat între societatea Termoficare Oradea SA și societatea Energomontaj SA 2019-04-24 14
13 Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre societatea Termoficare Oradea SA și Municipiul Oradea în vederea realizării investiției "Unitatea de producție cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului energetic 1" pct. 13 compl.pdf 2019-04-24 14

III. D.P.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
5 Proiect de hotărâre privind însușirea Planului de situație privind terenul, identificat cu nr. cad. 203248, în suprafață de 65.163 mp, atribuit în administrarea societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A., în vederea obținerii titlului de parc industrial. 2019-04-24 14
14 Proiect de hotărâre pentru darea în folosință gratuită a unor bunuri mobile aparținând domeniul privat al municipiului Oradea, în favoarea Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune pct. 14 compl.jpg 2019-04-24 18

VI. DIRECTIA TEHNICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
6 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Racord termic si punct termic la imobilul situat pe strada Uzinelor nr. 4” – VARIANTA 1 2019-04-24 14
7 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Racord record termic primar la imobilul din Parcul Petofi nr. 6, municipiul Oradea - scenariul 1 2019-04-24 14

Fișiere - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 24 aprilie 2019

Situatie Covid
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
ROHU 421