Trimite unui prieten

Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea - 24 iulie 2012

Joi , 19 Iulie 2012, 9:51

Exportă PDF - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea - 24 iulie 2012 Tipărește pagina - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea - 24 iulie 2012 Trimite unui prieten - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea - 24 iulie 2012

Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea - 24 iulie 2012

 

 

 

O B S E R V A Ţ I I L E

 

 

Comisiilor de specialitate pe marginea materialelor propuse a se analiza în şedinţa ordinară a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 24 IULIE 2012

 

 

Nr.

mat. de pe borderou

Titlul materialului

PROPUNERI/OBSERVATII

1

Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind reorganizarea reţelei şcolare şi aprobarea noilor denumiri ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din Municipiul Oradea începând cu anul şcolar 2012 - 2013.

COMISIA INVATAMÂNT

d-na consilier local Biro Rozalia doreşte rediscutarea materialului cu privire la reorganizarea reţelei şcolare.

3 voturi pentru

2 voturi abţinere

 

Materialele privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiile de fezabilitatea pentru realizarea reţelei de canalizare pe diferite străzi

d-l consilier local Sarkozi Zoltan solicită să se precizeze concret materialele din care sunt confecţionate căminele de decantare ( PVC sau PP)

25

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea încetării contractului nr. 53009/27.01.2003 încheiat între municipiul Oradea, Asociaţia Arca lui Noe şi Fundaţia Pentru Protecţia Câinilor şi predare serviciului specializat în gestionarea câinilor fără stăpân aflaţi pe raza UAT (Unitatea Administrativ Teritorială) a municipiului Oradea către SC Administraţia Domeniului Public SA.

d-l consilier Pasztor Sandor solicita elaborarea unui nou regulament de funcţionare a activităţii de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul Oradea din momentul preluării de către SC Administraţia Domeniului Public SA .

 

GENERALE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind reorganizarea reţelei şcolare şi aprobarea noilor denumiri ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din Municipiul Oradea începând cu anul şcolar 2012 – 2013. complet.pct. 1.pdf 2012-07-19 14

I. DIRECŢIA JURIDICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
2 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al municipiului Oradea a d-nei. Timofte Claudia Simona Cleopatra şi validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea a d-lui Gal Sorin Călin din partea Uniunii Social Liberale. 2012-07-19 14

II. DIRECŢIA TEHNICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
4 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Reabilitarea reţelei de canalizare pluvială+ pe str. Sovata pe porţiunea cuprinsă între bl. M1 şi bl. M6”. 2012-07-19 14
5 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Reabilitarea reţelei de canalizare pluvială pe str. General Traian Moşoiu”. 2012-07-19 14
6 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Reabilitarea reţelei de canal menajer, canal pluvial şi extinderea reţelei de apă secundară pe str. Independenţei”. 2012-07-19 14
7 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Reabilitarea canalului colector pentru preluarea apelor pluviale pe str. Octavian Goga, tronsonul cuprins între b-dul. Decebal şi str. Padişului, Oradea, jud. Bihor”. 2012-07-19 14
8 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Reabilitarea reţelei de canalizare pluvială în P-ţa 1 Decembrie, tronsonul cuprins între str. Vasile Alecsandri şi str. Gen. Traian Moşoiu”. 2012-07-19 14
9 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Reabilitarea reţelei de canal menajer subtraversare Pârâu Peţa” 2012-07-19 14
10 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Reabilitarea canalului colector, acces str. Meiului” 2012-07-19 14
11 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Reabilitarea reţelei de canalizare menajeră pe str. Gh. Doja, tronson str. Graurilor – Gen. Gh. Magheru”. 2012-07-19 14
25 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea încetării contractului nr. 53009/27.01.2003 încheiat între municipiul Oradea, Asociaţia Arca lui Noe şi Fundaţia Pentru Protecţia Câinilor şi predare serviciului specializat în gestionarea câinilor fără stăpân aflaţi pe raza UAT (Unitatea Administrativ Teritorială)a municipiului Oradea către SC Administraţia Domeniului Public SA. 2012-07-19 14
29 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Realizare infrastructură reţele electrice SIP Piaţa Unirii, Oradea”. 2012-07-20 14
30 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea prelungirii termenului de execuţie a contractului de lucrări nr. 196716/27.07.2010 – Proiectare şi lucrări de execuţie – Extindere/Modernizare a sistemului de iluminat public din municipiul Oradea. 2012-07-20 18
43 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acordarea avizului către SC Distrigaz Vest Oradea pentru extinderea reţelelor de gaz pe amplasamentele cuprinse în Proiectele nr. 14/2007 şi nr. 15/2007. 2012-07-20 14
44 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acordarea avizului către SC Distrigaz Vest Oradea pentru extinderea reţelelor de gaz pe amplasamentele situate în Oradea str. Simion Ştefan şi str. Crişului 2012-07-20 14
50 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Al. Haşaş” 2012-07-20 14
51 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Moliere” 2012-07-20 14
52 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Trecere la 20KV PTCZ Redresor Zamfirescu”. 2012-07-20 14
53 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Reabilitarea reţelei de canalizare pluvială pe str. Octavian Goga, tronsonul cuprins între str. Padişului şi str. Calea Aradului din Oradea”. 2012-07-20 14

III. RESURSE UMANE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
12 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea statului de funcţii pentru funcţiile publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea. 2012-07-19 14

IV. DIRECŢIA ECONOMICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
3 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai SC Administraţia Domeniului Public SA în organele de conducere ale SC RER ECOLOGIC SERVICE SA Oradea. completare pct.3.pdf 2012-07-19 14
13 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe clădiri, datorat bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2012 de către SC Selina Invest SRL Oradea. 2012-07-19 14
14 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al SC Distrigaz Vest SA ca urmare a extinderii obiectului secundar de activitate şi a majorării capitalului social prin emiterea de noi acţiuni. 2012-07-19 14
31 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea rectificării bugetului municipiului Oradea. complet.pct. 31.pdf 2012-07-20 14
32 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Oradea şi din administrarea Consiliului local al municipiului Oradea în domeniul public al statului şi în administrarea CNCF CFR SA – SR CFR Cluj a activului „Modernizare zona Piaţa Bucureşti, inclusiv extindere pasaj subteran acces către str. E. Teodoroiu”. 2012-07-20 18
48 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în concesiune la SC ORADEA TRANSPORT LOCAL, în vederea scoaterii din funcţiune. 2012-07-20 18
49 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea regulamentului de funcţionare al Parcului Industrial Eurobusiness Oradea II. 2012-07-20 14
58 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind implementarea guvernanţei corporative la societăţile la care Municipiul Oradea este acţionar majoritar. 2012-07-23 14
59 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind mandatarea reprezentanţilor în Adunarea Generală a Acţionarilor la societăţile comerciale la care Municipiul Oradea este acţionar majoritar. completare pct.59.pdf 2012-07-23 14
60 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru modificarea H.C.L. nr. 382/26.05.2010 privind mandatarea a cinci consilieri locali pentru a reprezenta Consiliul Local şi a adopta hotărâri în toate domeniile care cad în competenţa asociatului unic, Municipiul Oradea, la SC Eurobusiness Parc SRL 2012-07-23 14
61 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea organigramei, la DC Oradea Transport Local SA, valabilă începând cu 01.08.2012. 2012-07-23 14

V. A.I.O. - TERENURI

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
15 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Gavriş Emil Petru şi soţia Gavriş Simona reprezentând suprafaţa de 138 mp teren identificat cu nr. cadastral 165084 înscris în CF 165084 Oradea, situat în Oradea pe str. Thomas Morus, cu destinaţia de „drum public”. 2012-07-19 18
16 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de SC Optimedia SRL pentru suprafaţa de 735 mp teren identificat cu nr. cadastral 174017 înscris în CF 174017 Oardea, situat în Oradea pe Calea Sântandrei, cu destinaţia de „drum public”. 2012-07-19 18
17 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de dl Rădeanu Ion reprezentând suprafaţa de 47 mp. teren identificat cu nr. cadastral 174455 înscris în CF 174455 Oradea, situat în Oradea pe str. Nicolae Beldiceanu, cu destinaţia de „drum public”. 2012-07-19 18
18 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Moisă Ioan şi soţia Moisă Elvira reprezentând suprafaţa de 39 mp teren identificat cu nr. cadastral 173957 înscris în CF 173957 Oradea, situat în Oradea pe str. Şanţului, cu destinaţia de „drum public”. 2012-07-19 18
19 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de dl. Pocioian Ioan şi soţia Pocioian Irina, reprezentând suprafaţa de 106 mp teren identificat cu nr. cadastral 173366 înscris în CF 173366 Oradea situat în Oradea în zona str. Merilor cu destinaţia de „drum public”. 2012-07-19 18
20 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de dl Ciuciui David şi soţia Ciuciui Adina reprezentând suprafaţa de 2500 mp teren identificat cu nr. cadastral 173819 înscris în CF 173819 Oradea, în vederea realizării unui drum de legătură între str. Ep. Ioan Alexi şi str. Ion Păun Pincio, cu destinaţia de „drum public. 2012-07-19 18
21 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea trecerii în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeţei de 712 mp teren situat în Oradea în zona străzii Matei Corvin, identificat cu nr. cadastral 13123 înscris în CF 171246 Oradea şi respectiv suprafaţa de 1209 mp teren identificat cu nr. cadastral 13124 înscris în CF 171245 Oradea. 2012-07-19 18
22 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea vânzării suprafeţei de 250 mp teren identificat cu nr. cadastral 167574 înscris în CF 167574 Oradea, situat în Oradea str. G. Bacaloglu nr. 97, în favoarea d-nei Ciobanu Mihai Angela. 2012-07-19 18
23 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea concesionării directe a suprafeţei de 250 mp, teren identificat cu nr. cadastral 173907 înscris în CF 173907 Oradea, situat în Oradea str. Victor Papilian nr. 15, în favoarea d-lui Sim Teodor. 2012-07-19 18
24 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa măsurată de 4144 mp teren public reprezentând strada Vasile Alecsandri – proprietate publică a Municipiului Oradea. 2012-07-19 18
26 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea concesionării directe a suprafeţei de 380 mp teren identificat cu nr. cadastral 174061 Oradea înscris în CF 174061 Oradea, situat în incinta Ştrandului Ioşia, în favoarea SC TRANSGEX SA, în vederea extinderii staţiei geotermale STG Ioşia Nord. 2012-07-19 18
27 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea planului de amplasament cu propunerea de dezmembrare a suprafeţei de 8.192 mp. teren din Oradea, str. Vămii nr. 2, identificat cu nr. cadastral 156429 înscris în CF 156429 Oradea. 2012-07-19 18
28 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 434/28.06.2011, referitoare la exproprierea suprafeţei de 692 mp teren afectat de obiectivul de investiţie „Realizare drum de acces din str. Meiului – str. Seleuşului, inclusiv pod peste pârâul Peţa”. 2012-07-19 18
35 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Cosma Pavel reprezentâd suprafaţa de 35 mp teren identificat cu nr. cad. 171495 înscris în CF 171495 Oradea, situat în Oradea pe str. Soarelui, cu destinaţia de drum public. 2012-07-20 18
36 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Sîrbu George Dan şi soţia Sîrbu Simona Ioana reprezentând suprafaţa de 45 mp teren identificat cu nr. cad. 172648 înscris în CF 172648 Oradea, situat în Oradea pe str. Adevărului, cu destinaţia de „drum public”. 2012-07-20 18
37 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Covaci Ioan Claudiu şi soţia Covaci Dorina reprezentând suprafaţa de 64 mp teren identificat cu nr. cad. 174080 înscris în CF 174080 Oradea, situat în Oradea pe str. Arinului, cu destinaţia de „drum public”. 2012-07-20 18
38 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Marian Ioan Petru şi soţia Marian Aurelia reprezentând suprafaţa de 101 mp, teren identificat cu nr. cad. 173867 înscris în CF 173867 Oradea şi suprafaţa de 205 mp teren identificat cu nr. cad. 173866 înscris în CF 173866 Oradea, situat în Oradea pe str. Piatra Craiului, cu destinaţia de „drum public”. 2012-07-20 18
39 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Mezei Andrei Iosif şi soţia Mezei Viola Maria pentru suprafaţa de 25 mp teren identificat cu nr. cad. 172196 înscris în CF 172196 Oradea, situat în Oradea pe str. Făgetului, cu destinaţia de „drum public”. 2012-07-20 18
40 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, pen tru suprafaţa măsurată de 4667 mp teren public reprezentând str. Alexandru Haşaş – proprietate publică a municipiului Oradea. 2012-07-20 18
41 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, cu suprafaţa măsurată de 9477 mp teren public reprezentând str. Gh. Pop de Băseşti – proprietate publică a municipiului Oradea. 2012-07-20 18
42 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeţei de 159 mp teren având nr. cad. 172706 înscris în CF nr. 172706, situat în Oradea, str. G. Topârceanu nr. 9, în favoarea d-lui Pecher Ioan Vasile. 2012-07-20 18
63 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, pentru suprafaţa de 1.497 mp teren public reprezentând strada Recoltei – proprietate publică a Municipiului Oradea 2012-07-23 18
64 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea cu suprafaţa măsurată de 4.401 mp, teren public, reprezentând strada Budai Nagy Antal – proprietate publică a Municipiului Oradea. 2012-07-23 18
65 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 5.190 mp reprezentând parcare în zona străzii Tribunalului, nr. 8 – proprietate publică a Municipiului Oradea. 2012-07-23 18
66 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a cotei de 72/472 mp teren înscris în CF nr. 157592 Oradea sub nr. topo 4851/132, situat în Oradea, b-dul Dacia, nr. 62 în favoarea Băncii Cooperatiste Dacia Oradea. 2012-07-23 18
67 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea cu suprafaţa măsurată de 2270 mp teren public, reprezentând strada Lanului – proprietate publică a Municipiului Oradea. 2012-07-23 18
69 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 620, 532 şi 1131 mp teren situat în Oradea şos. Borşului, nr. 18 şi darea acordului de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a suprafeţei totale de 1.751 mp teren reprezentând parcelele cu suprafeţele de 620şi 1131 mp teren în favoarea SC Sogema S.A. complet.pct. 69.pdf 2012-07-23 18
70 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind darea acordului de principiu pentru efectuarea unui schimb de teren între Consiliul Local al Municipiului Oradea şi SC UAMT SA Oradea. 2012-07-23 18
71 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Peter Zoltan Tibor în calitate de proprietar şi dl Peter Tiberiu şi soţia Peter Magdalena Susana în calitate de uzufructuari reprezentând suprafaţa de 68 mp teren identificat cu nr. cadastral 174814 înscris în CF 174814 Oradea, situat în Oradea pe str. Dimitrie Anghel, cu destinaţia de „drum public”. 2012-07-24 18

VI. ASCO

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
33 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind Alocarea sumei de 2.688 lei în favoarea Fundaţiei „Talentum” din Oradea, pentru participarea la Liga Naţională de Minibaschet, care va avea loc la Braşov, în perioada 23 iunie – 7 iulie 2012. 2012-07-20 14
34 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind alocarea sumei de 720 lei în favoarea Corului „General Traian Moşoiu” pentru acoperirea cheltuielilor de servire a mesei (mic dejun şi prânz) în cadrul unei excursii de o zi la Arieşeni. 2012-07-20 14

VII. A.I.O. - CLĂDIRI

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
45 Proiect De hotărâre şi Raport de specialitate privind revocarea prevederilor art. 3 din H.C.L. nr. 575/30.08.2011, privind preluarea în administrarea A.I.O. şi înregistrarea în evidenţele de patrimoniu a apartamentului fond de stat şi a terenului aferent, situat în Oradea str. Eforiei nr. 1, ap. 1 înscris în CF nr. 157797 Oradea, nr. cad. 157797. 2012-07-20 18
46 Proiect De hotărâre şi Raport de specialitate privind evacuarea pe cale administrativă a numiţilor Kati Gherghina, Mihaly Alexandru şi Mai Magdalena şi a familiilor acestora, care ocupă în mod abuziv, fără forme legale, imobilul situat în Oradea, str. Constantin Brâncoveanu nr. 11, ap. 4. 2012-07-20 18
47 Proiect De hotărâre şi Raport de specialitate privind evacuarea pe cale administrativă a numiţilor Kenyeres Stefan şi Kenyeres Stefan – Tiberiu, care ocupă în mod abuziv, fără forme legale, imobilul situat în Oradea, P-ţa Unirii nr. 7, ap. 10. 2012-07-20 18
54 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind modificarea H.C.L. nr. 792/2010, privind aprobarea unor măsuri pentru vânzarea proprietăţii imobiliare situate în Oradea str. Matei Corvin nr. 162. 2012-07-20 18
55 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea efectuării unui schimb de bunuri (mobile şi imobile), în echivalent, între Consiliul Local al Municipiului Oradea şi SC Drumuri Orăşeneşti S.A. 2012-07-20 18

VIII. ARHITECT ŞEF

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
56 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea P.U.Z. – Parcelare teren pentru construire de locuinţe, str. Frunzişului, nr. 10A, nr. cad. 152679 – Oradea. 2012-07-20 14
57 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea P.U.Z. – Parcelare teren în vederea vânzării/concesionării pentru construire locuinţe şi servicii compatibile cu funcţiunea de locuire str. Bajor Andor, nr. cad. 154419 şi 13113 – Oradea. 2012-07-20 14

IX FUNDAŢIA PENTRU PROTEJAREA MONUMENTELOR ISTORICE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
62 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind modificarea Actului Constitutiv şi a „Statutului Fundaţiei de Protejare a Monumentelor Istorice Bihor”. 2012-07-23 14

DIVERSE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
68 Raport privind activitatea asistenţilor personali şi ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, până la 30 iunie 2012. 2012-07-23 0

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert