Trimite unui prieten

Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 26 Aprilie 2018

Vineri , 20 Aprilie 2018, 13:33

Exportă PDF - Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 26 Aprilie 2018 Tipărește pagina - Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 26 Aprilie 2018 Trimite unui prieten - Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 26 Aprilie 2018

 

Şedinţa ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA va avea loc în data de 26.04.2018 ORA 14:00

 

Programarea Şedinţelor pe comisii:

 

MIERCURI

25.04.2018 

COMISIA BUGET   

ORA  12:00  

SALA MICĂ

MIERCURI

25.04.2018 

COMISIA JURIDICĂ 

ORA  12:00 

SALA MICĂ

MIERCURI

25.04.2018 

COMISIA URBANISM

ORA  12:00 

SALA MICĂ

MIERCURI

25.04.2018 

COMISIA  SOCIALĂ 

ORA  14:00 

SALA MARE

MIERCURI

25.04.2018 

COMISIA  ÎNVĂŢĂMÂNT   

ORA  14:00 

SALA MARE

 

 

GENERALE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2019. pct. 1 completare.pdf 2018-04-24 14

I. COMPARTIMENT MANAGEMENT SPITALE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
2 Proiect de hotărâre privind darea acordului prealabil în vederea înființării Centrului de Permanență pe strada Primăriei nr. 7 ap. 1, Oradea 2018-04-20 14

II. DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
3 Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei din partea proprietarilor de imobile din str. Nojoridului nr.cad.17337, nr. 253 F, nr. 253 P, nr.253 M, nr.253 E, nr.255 K, nr.253 N, nr.253 J, nr. 253 I, nr.255 I, nr.253 H, nr.253 Q, nr.255 J, nr.253 G, nr. 253, nr. 253 R Oradea constând în infrastructură de alimentare cu apă 2018-04-20 14
4 Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei din partea proprietarilor de imobile din str. Ioan Pop Reteganul nr.34 B și strada Episcop Ioan Alexi nr. 27 B Oradea constând în infrastructură de alimentare cu apă 2018-04-20 14
26 Proiect de hotărâre privind concesionarea către operatorul Termoficare Oradea SA a activului fix „Centrala termică – Campus Școlar str. Armatei Române nr. 1 F” rezultat ca urmare a implementării proiectului „Campus Școlar – calificare profesională în Oradea pentru mediul economic din Bihor”, cod SMIS 53506. 2018-04-24 18
31 Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de investiții pe anul 2018 la societatea Administrația Domeniului Public S.A. 2018-04-24 14
34 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2018. 2018-04-25 14
62 Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de administrare a patrimoniului ce se va semna între Municipiul Oradea și Colegiul Național ,,Emanuil Gojdu” 2018-04-25 18
63 Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de investiții pe anul 2018 la societatea Termoficare Oradea S.A. 2018-04-25 14
66 Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor de depozitare a deşeurilor pentru perioada 01.05.2018-30.04.2019 şi încheierea Actului adiţional nr. 20 la Contractul de parteneriat public-privat nr. 122246/13.12.2003 încheiat între Municipiul Oradea şi Keviep Kft 2018-04-25 14
67 Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui parteneriat între Municipiul Oradea și TVR Cluj pentru susținerea proiectului „Europa 100” desfășurat cu ocazia celebrării Centenarului. 2018-04-25 14
68 Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 233.000 lei pentru finanțarea lucrărilor de Reabilitare a Casei memoriale “Iuliu Maniu” situată în Comuna Pericei, Sat Bădăcin, proprietatea Episcopiei Greco – Catolice din Oradea 2018-04-26 14
70 Proiect de hotărâre privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 26 aprilie 2018 (prima convocare) şi în data de 27 aprilie 2018 (a doua convocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota “pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare 2018-04-26 14

III. DIRECȚIA TEHNICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
5 Proiect de hotărâre privind avizarea extinderii rețelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Prutului din municipiul Oradea 2018-04-20 14
6 Proiect de hotărâre privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Parcul Traian din municipiul Oradea 2018-04-23 14
7 Proiect de hotărâre privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Pescărușului din municipiul Oradea 2018-04-23 14
37 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate revizuit pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada Thomas Mann 2018-04-25 14
38 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate revizuit pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada Arabilor 2018-04-25 14
39 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate revizuit pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada Ioan Bușiția 2018-04-25 14
40 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru “Coridor verde în cartierul Grigorescu” din municipiul Oradea, județul Bihor varianta V1 recomandată de proiectant 2018-04-25 14
41 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru “Coridor verde din strada Făcliei, zona Silvaș” din municipiul Oradea, județul Bihor varianta V1 recomandată de proiectant 2018-04-25 14
42 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru “Amenajare trotuar strada Republicii, între strada Gheorghe Dima-Bulevardul Magheru, tronson” municipiul Oradea - varianta V1 recomandată de proiectant 2018-04-25 14
43 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru ACCES PIETONAL INTRE STRADA VASILE ALECSANDRI SI STRADA INDEPENDENTEI varianta V1 recomandată de proiectant 2018-04-25 14
44 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru “CAI DE ACCES PIETONAL LA INTERSECTIA PIATA UNIRII CU STRADA IULIU MANIU” municipiul Oradeavarianta V1 recomandată de proiectant 2018-04-25 14

IV. D.P.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
8 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 157007, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot nr. 83 (în Cartierul Tineretului),în favoarea d-nei. Degău Dorina - Mariana 2018-04-23 18
9 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 163153, situat în mun. Oradea, str. George Bacaloglu nr. 4 (în Cartierul Tineretului),în favoarea d-lui. Gurău Cătălin - Aurel 2018-04-23 18
10 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. Cadastral și înscris în CF 184471, situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian nr. 20 (în Cartierul Tineretului),în favoarea d-lui. Miheș George - Dan 2018-04-23 18
11 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF 187739, situat în mun. Oradea, str. George Bacovia (în Cartierul Tineretului) în favoarea d-nei. Pal Mirabela și a soțului acesteia, dl. Pal Paul - Florin 2018-04-23 18
12 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 172110, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot nr. 41 (în Cartierul Tineretului),în favoarea d-lui. Paul Florin 2018-04-23 18
13 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 167071, situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian nr. 22 (în Cartierul Tineretului),în favoarea d-nei. Vasók Lucia - Niculina 2018-04-23 18
14 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 65 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 180313 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Arinului nr. 18/A 2018-04-23 18
15 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 2.009 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 200368 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Ion Mihalache 2018-04-23 18
16 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 52 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 199873 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Paleului nr. 27 2018-04-23 18
17 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 10.171 mp, reprezentând teren, proprietatea privată a Municipiului Oradea, situat în zona străzii Calea Borșului 2018-04-23 18
18 Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 952 din 06.11.2017, referitoare la lucrarea de utilitate publică “DRUM DE LEGATURĂ ÎNTRE CENTURA MUNICIPIULUI ORADEA (strada CAZABAN) ȘI COMUNA SÎNTANDREI (strada RÂTURI) și dezvoltare piste ciclabile între Municipiul Oradea și comuna Sântandrei“, în sensul actualizării poz. 10 din Anexa nr. 2 la Hotărâre 2018-04-23 14
19 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea, a iobilului – teren în suprafață de 23 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris in CF 201251 – Oradea situat în municipiul Oradea, în zona străzii Aurel Ciupe nr. 8A, respectiv a imobilului teren, în suprafață de 127 mp, identificat cu număr cadastral și înscris în CF 200793 Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Caișilor nr. 6 2018-04-24 18
20 Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertei de donație imobiliară, înaintată de dl. Bologa Grigore, referitoare la terenul, în suprafață totală de 16 mp, identificat cu număr cadastral și înscris în CF 200558 – Oradea, situat în municipiul Oradea, în zona străzii Valea Frumoasă, cu destinația de “drum public” 2018-04-24 14
21 Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării art. 1 din HCL 900/26.10.2017 pentru darea acordului în vederea demarării procedurii de transmitere a unei părți dintr-un imobil, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul de Poliţie Județean Bihor, în domeniul public al Municipiului Oradea, în vederea realizării unor investiţii de interes local complet pct. 21.pdf 2018-04-24 14
22 Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 153 din 26.02.2018 privind datele de identificare a părții de imobil pentru care se solicită trecerea din domeniul public al statului,administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul de Jandarmi Județean „General de Brigadă Anton Berlescu” Bihor în domeniul public al municipiului Oradea, județul Bihor, respectiv pentru care se solicită Guvernului declararea bunului imobil din bun de interes public național în bun de interes public local complet pct. 22.pdf 2018-04-24 18
23 Proiect de hotărâre pentru aprobarea atribuirii, spre închiriere, a unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință aflat în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea în favoarea d-lui. Sălăgean Horea - Traian, artist plastic 2018-04-24 18
24 Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a două locuinţe sociale persoanelor înscrise în Lista de priorităţi aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 960 din 27.11.2017 2018-04-24 18
25 Proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii contractelor de închiriere sau comodat pentru 3 spații cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea 2018-04-24 18
30 Proiect de hotărâre pentru însușirea Notei de negociere, a Actului adițional nr. 3 la Contractul nr. B2.2/C/11/30.03.2016 și a Contractului de închiriere nou din 2018, cu S.N.T.F.M. “CFR MARFĂ” S.A. pentru terenul, în suprafață de 10.968 mp, preluat în folosința Municipiului Oradea, cu scopul amenajării unei zone publice de agrement și teren sportiv în favoarea cetățenilor din zonă. 2018-04-24 18
35 Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 290/27.03.2018, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum si unele masuri pentru realizarea obiectivului de investitie: REABILITARE FAȚADE SI INVELITORI LA PALATUL ULLMANN, situat in Oradea, Piata 1 Decembrie, nr. 2018-04-25 14
36 Proiect de hotărâre privind modifcarea HCL nr. 1488/21.12.2017 pentru aprobarea atribuirii unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință, administrat de Consiliul Local al Municipiului Oradea, în favoarea Uniunii Democrate Maghiară din România - Organizația Județeană Bihor 2018-04-25 18
45 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 13.943 mp,reprezentând teren, proprietate publică a Municipiului Oradea situat la intersecția străzilor b-dul. Decebal - Calea Aradului 2018-04-25 18
46 Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliul Local al municipiului Oradea nr. 343 din 12.04.2018, privind aprobarea achiziţionării de la societatea Zakaria S.R.L. a terenului, în suprafață de 272 mp, necesar pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes local "Creşterea mobilităţii pietonale şi ciclistice pe malul stâng al cursului Crişului Repede în municipiul Oradea"în sensul corectării unei erorii materiale 2018-04-25 18
47 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de alipire a suprafeței de 256 mp reprezentând teren, cu construcție, identificat cu nr. cadastrale 193645, 189841 și 191520 - Oradea, situat pe Valea Frumoasă nr. 100C 2018-04-25 18
48 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 103 mp, reprezentând teren, proprietatea privată a Municipiului Oradea, situat în cartierul Episcopia 2018-04-25 18
49 Proiect de hotărâre entru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 1.331 mp, reprezentând teren, proprietatea privată a Municipiului Oradea, situat pe strada Calea Clujului 2018-04-25 18
50 Proiect de hotărâre pentru aprobarea coridorului de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local „Acces pietonal între strada Vasile Alecsandri și strada Independenței”, respectiv pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 510 mp, și 4 construcții, înscrise în CF nr. 153433, proprietate privată, afectate de coridorul acestei lucrări 2018-04-25 18
51 Proiect de hotărâre pentru aprobarea coridorului de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local “Extindere și reabilitare rețele edilitare în vederea amenajării zonei pietonale din strada Alexandru Cazaban”, respectiv pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 248 mp, și a construcției C1 - terasă, în suprafaţă de 126 mp, înscrise în CF nr. 174711 - Oradea, proprietate privată, afectate de coridorul acestei lucrări 2018-04-25 18
64 Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a terenului, în suprafață de 1.340 mp, cu nr cadastral 3747 înscris în CF 180301 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Ogorului nr. 123, în favoarea societății Vancol Com S.R.L., pentru realizarea de investiţii conform Planului Urbanistic Zonal de urbanizare a unei subzone din UTR UM3, prin "Construire atelier vulcanizare cu service auto, sediu administrativ și depozit anvelope" 2018-04-25 18
71 Proiect de hotărâre privind mandatarea Direcției Patrimoniu Imobiliar pentru administrarea unor suprafețe de terenuri din Municipiul Oradea. 2018-04-26 18

V. POLIȚIA LOCALĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
27 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 1079/21.12.2017 privind unele măsuri pentru încetarea activității instituției publice de interes local Poliția Locală Oradea și preluarea activității acesteia de către Primăria municipiului Oradea. 2018-04-24 14

VI. INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
28 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casă familială, garaj anexa și împrejmuire teren, str. Meteorilor nr. 2, nr. cad. 199071 - Oradea 2018-04-24 14
29 Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării bustului geografului francez „Emmanuel de Martonne” în Parcul 1 Decembrie din Oradea. 2018-04-24 14
32 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casa pe fundatia existenta si imprejmuire teren, str. Vasile Goldis, nr.8 nr.cad. 12666 – Oradea 2018-04-25 14
33 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire cladire cu functiune mixta (locuinta si spatiu comercial), anexa si imprejmuire teren str. Americii, nr.2G nr.cad. 189507 – Oradea 2018-04-25 14
52 Proiect de hotărâre privind “reamplasarea statuii Emanuil Gojdu” in parcul 1 Decembrie din Oradea in vederea conservarii si restaurarii 2018-04-25 14
53 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Extindere si inchidere spatiu comercial existent sub fila balcoanelor de la etajele superioare, str. Ovidiu Densusianu, nr.2, bl.R205, nr.topo. 1631/45/1 – Oradea 2018-04-25 14
54 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Construire doua hale metalice, extinderea corpului frigorific existent (corp C3) respectiv extinderea poartei (corp C13), str. Depozitului, nr.24, nr.cad. 186352 – Oradea 2018-04-25 14
60 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de Urbanizare pentru dezvoltarea unei zone destinate activitatilor economice tertiare, str.Ogorului; Construire atelier vulcanizare cu service auto, sediu administrativ si depozit anvelope; Concesionare teren str.Ogorului; nr.cad.200819, 200818, 3747 - Oradea 2018-04-25 14
65 Proiect de hotărâre privind Modificarea anexei la HCL nr. 649 din 2014 prin completarea articolului 10.2. din PROGRAM MULTIANUAL pentru realizarea lucrărilor de protejare şi intervenţie asupra clădirilor cu valoare cultural arhitecturală situate în “Ansamblul Urban - Centrul Istoric Oradea”precum si alte perimetre considerate prioritare aprobat prin HCL nr. 649 din 2014 cu completările şi modificările ulterioare 2018-04-25 14

VII. DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ORADEA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
55 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului de Îngrijire de Zi Oradea 2018-04-25 14
56 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al structurii Creșe – Oradea – Direcția de Asistență Socială Oradea 2018-04-25 14
57 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului de Informare, Consiliere și Suport pentru facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități la viața comunității ACCES - OR 2018-04-25 14
58 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare a Centrelor sociale cu destinație multifuncțională “Candeo” si “Dignitas” din Oradea, aflate în proprietatea și administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea. 2018-04-25 14
59 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Compartimentului Cabinete Medicale Școlare aflat în structura Direcției de Asistență Socială Oradea 2018-04-25 14

VIII. DIRECȚIA JURIDICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
61 Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței și atribuțiile Comisiei pentru alocarea spațiilor O.N.G. – uri și pentru atribuirea prin licitație a spațiilor din Cetatea Oradea 2018-04-25 14

IX. D.M.P.F.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
69 Proiect de hotărâre privind aprobarea Analizei Cost pentru proiectul: “Valorificarea energiei geotermale în asociație cu pompe de căldură, pentru producerea agentului termic pentru încălzire și apă caldă în cartierul Nufărul I – Oradea. 2018-04-26 14
72 Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate, Analizei Cost-Beneficiu și indicatorilor tehnico-economici revizuiți pentru proiectul ”Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Etapa III”, propus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare Anexa 1 SF TERMOFICARE ETAPA III preliminar05.pdfAnexa 2 la HCL aprobare SF si indicatori apr 2018.pdfAnexa 3 CBA_DH_Oradea3_R0 02.pdfAnexa 4 Plan tarifar_Oradea - aprilie 2018 rev1.pdf 2018-04-26 14

Fișiere - Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 26 Aprilie 2018

Donatii spitale
Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei