Trimite unui prieten

Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 26 februarie 2018

Vineri , 23 Februarie 2018, 9:10

Exportă PDF - Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 26 februarie 2018 Tipărește pagina - Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 26 februarie 2018 Trimite unui prieten - Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 26 februarie 2018

Generale

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială Oradea. 2018-02-23 14

I. ASCO

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
2 Proiect de hotărâre privind susținerea organizării “Zilei Mondiale a Sindromului Down”. 2018-02-23 14
9 Proiect de hotărâre privind acordarea de subvenţii de la bugetul local al municipiului Oradea, pentru anul 2018, în baza Legii nr. 34/1998, pentru asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială pe raza municipiului Oradea 2018-02-23 14

II. DIRECȚIA TEHNICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
3 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc turn, strada Parcul Traian nr. 31”, municipiul Oradea, judeţul Bihor. 2018-02-23 14

III. DIRECȚIA JURIDICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
4 Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării instituției muzeale cu personalitate juridică ”Muzeul orașului Oradea Complex Cultural”, cu sediul în Municipiul Oradea, Piața Emanuil Gojdu, nr. 39-41, județul Bihor. 2018-02-23 14

IV. DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
5 Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin în sumă de 1.258.500 lei pentru finanțarea de construcție sală pentru Liceul Teologic Baptist “Emanuel” derulate de Biserica Creștină Baptistă Emanuel Oradea. 2018-02-23 14
12 Proiect de hotărâre privind actualizarea inventatului bunurilor care aparțin domeniului public al mun. Oradea. 2018-02-23 18
13 Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adițional la contractul de delegare încheiat cu societatea Compania de Apă Oradea SA având obiect concesionarea unur bunuri rezultate din investițiile realizate la infrastructura de alimentare cu apă și canalizare. 2018-02-23 18
14 Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea continuității actului de administrare la societatea Termoficare Oradea SA până la finalizarea procedruii de selecție a administratorilor declanșată prin H.C.L. nr. 983/2017. 2018-02-23 14
21 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor extraordinară a Adunării Generale a Acţionarilor care vor avea loc în data de 26 februarie 2018 (prima convocare) şi în data de 27 februarie 2018 (a doua convocare) 2018-02-23 14
23 Proiect de hotărâre privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 26 februarie 2018 și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare 2018-02-26 14
35 Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al societății Termoficare Oradea SA 2018-02-26 18
36 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru “Extindere corp B – Unitatea de primiri urgență al Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea” 2018-02-26 14
37 Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Municipiului Oradea, reprezentând cofinanțare, la realizarea obiectivului de investiții “Extindere corp B – Unitatea de primiri urgență al Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea” 2018-02-26 14

V. D.P.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
6 Proiect de hotărâre pentru aprobarea achiziționării de către Municipiul Oradea la societatea Transgex SA a unor imobile situate în municipiul Oradea, pe strada Barcăului, necesare implementării proiectului CORIDORUL VERDE IOȘIA. 2018-02-23 18
7 Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe disponibile pentru tineri, destinate închirierii, construite prin A.N.L. următorului solicitant din Lista finală aprobată prin H.C.L. 225/30.03.2017. 2018-02-23 18
8 Proiect de hotărâre privind aprobarea suspendării plății chiriei, pentru spațiul cu destinația de alimentație publică, situat în municipiul Oradea, Piața Unirii nr. 5, deținut de către societatea Smart Fusion S.R.L. 2018-02-23 14
15 Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui imobil, proprietatea privată a mun. Oradea, reprezentând o locuință la bloc cu 3 camere. 2018-02-23 18
16 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnic-economici, faza Proiect Tehnic în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitare fațade și amenajări interioare, reabilitare instalații sanitare și electrice la Școala Gimnazială nr. 11 Oradea complet.pct. 16.pdf 2018-02-23 14
17 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza DALI în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitarea si echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții in cadrul Colegiului Tehnic Mihai Viteazul din Oradea complet.pct. 17.pdf 2018-02-23 14
18 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza DALI în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitarea si echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții in cadrul Colegiului Tehnic Traian Vuia din Oradea complet.pct. 18.pdf 2018-02-23 14
19 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza SF în vederea realizării obiectivului de investiții: Construire clădire ambulatoriu pe strada Brașovului nr. Cadastral 197852 Oradea complet.pct. 19.pdf 2018-02-23 14
24 Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii demersului de transmitere a unei părți din imobilul 45-32, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului de Interne – Inspectoratul de Jandarmi Județean “General de brigadă Anton Berlescu” Bihor, în domeniul public al municipiului Oradea, județul Bihor, în vederea realizării unei investiții de uz și interes public local. 2018-02-26 18
28 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza SF în vederea realizării obiectivului de investiții: Edificare grădiniță și creșă Industrial nr. 1, Oradea. 2018-02-26 14
29 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitare fațade exterioare și schimbare acoperiș la imobilul Sp+P+2E str. Duiliu Zamfirescu nr. 10 Oradea 2018-02-26 14
30 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza SF în vederea realizării obiectivului de investiții: Construire hală de depozitare, ateliere și birouri în Oradea, str Atelierelor, CF 156170, incinta SC OTL SA 2018-02-26 14
31 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza SF în vederea realizării obiectivului de investiții: Construirea grădiniței noi nr. 51, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în municipiul Oradea 2018-02-26 14
32 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza SF în vederea realizării obiectivului de investiții: Extindere Grădinița nr. 28 și Creșa nr 4 din Oradea 2018-02-26 14
33 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza SF în vederea realizării obiectivului de investiții: Extindere Creșa și Grădinița nr. 53 în municipiul Oradea 2018-02-26 14
34 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza SF+DALI în vederea realizării obiectivului de investiții: Extindere Creșa și Grădinița nr. 54 în municipiul Oradea 2018-02-26 14
39 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării investiției: “Reabilitare Ansamblu Cultural Vulturul Negru – Oradea” 2018-02-26 14

VI. DMPFI

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
10 Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Reabilitarea termica a Blocurilor de Locuinte R119, AN121, AN120, PB117, AN4 in vederea Cresterii Eficientei Energetice in Municipiul Oradea” 2018-02-23 14
11 Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Reabilitarea termica a Blocurilor de Locuinte PB135, PB136, PB137, PC139, PB140, PB141, PB142 in vederea Cresterii Eficientei Energetice in Municipiul Oradea” 2018-02-23 14
22 Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiectul și a indicatorilor tehnico-economici la nivelul proiectului: „Reabilitare termică blocuri de locuințe PC129, PB130, PB132, PB133, PB134”. 2018-02-23 14
25 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Amenajare și pavare strada Aurel Lazăr, Oradea în vederea transformării acesteia în zonă pietonală” complet.pct. 25.pdf 2018-02-26 14
26 Proiect de hotărâre pentru aprobarea DocumentaţieI de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie si a indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii investitiei: „Cresterea mobilitatii pietonale si ciclistice pe malul stang al Crisului Repede in municipiul Oradea” complet.pct. 26.pdf 2018-02-26 14
27 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Etapa a III-a” complet.pct. 27.pdf 2018-02-26 14
38 Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finanțare: Reabilitare termică bloc de locuințe Turn, str. Parcul Traian nr. 31 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea. 2018-02-26 14

VII. INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
20 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - de Urbanizare (Masterplan) pentru dezvoltarea unei zone destinate activitatilor industrialezona str.Calea Borsului – str.Ion Mihalache; PUZ pentru subzona 1 din masterplan, zona str.Ion Mihalache, nr.cad.200368, 200369, 164146,163779 - Oradea 2018-02-23 14

Fișiere - Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 26 februarie 2018

Donatii spitale
Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea