Trimite unui prieten

Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 27 Martie 2018

Joi , 22 Martie 2018, 9:20

Exportă PDF - Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 27 Martie 2018 Tipărește pagina - Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 27 Martie 2018 Trimite unui prieten - Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 27 Martie 2018

 

Şedinţa ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

va avea loc în data de 27.03.2018 ORA 14:00

 

Programarea Şedinţelor pe comisii:

 

 

LUNI

26.03.2018 

COMISIA BUGET   

ORA  12:00  

SALA MARE

LUNI

26.03.2018 

COMISIA JURIDICĂ 

ORA  12:00 

SALA MARE

LUNI

26.03.2018 

COMISIA URBANISM

ORA  12:00 

SALA MARE

LUNI

26.03.2018 

COMISIA  SOCIALĂ 

ORA  14:00 

SALA MICĂ

LUNI

26.03.2018 

COMISIA  ÎNVĂŢĂMÂNT   

ORA  14:00 

SALA MICĂ

 

 

 

GENERALE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar

I. DIRECȚIA TEHNICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
2 Proiect de hotărâre privind aprobarea demararii procedurii pentru achizitia serviciilor pentru intretinerea si amenajarea parcului sportiv Salca III, finalizata cu incheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani 2018-03-22 14
3 Proiect de hotărâre privind aprobarea demararii procedurii pentru achizitia serviciilor de plantat arbori in Municipiul Oradea, finalizata cu incheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani 2018-03-22 14
8 Proiect de hotărâre pentru avizarea anexei 3 la Caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe teritoriul Municipiului Oradea, parte integrantă a contractului de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate în A.D.I. Transregio. pct. 8 compl..pdf 2018-03-22 18
30 Proiect de hotărâre privind avizare extinderii rețelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Mihail Kogălniceanu și Piața Cetății din municipiul Oradea 2018-03-23 14
32 Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţiei publice a serviciului de asistenţă tehnică – dirigenţie de şantier pentru lucrări de construire, modernizare, reabilitare străzi, amenajare căi de acces rutier, amenajare spații de parcare, amenajare parcuri, construire, reabilitare pasaje, poduri, pasarele, lucrări pentru siguranţa circulaţiei, inclusiv utilitățile aferente acolo unde este cazul şi trafic rutier necesare a se realiza în municipiul Oradea, derulate prin Direcția Tehnică ACORD CADRU PE TREI ANI 2018-2021. 2018-03-23 14
77 Proiect de hotărâre privind avizarea extinderii rețelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Răzbieni, str. Seleușului, str. Căprioarei și str. Rampei din municipiul Oradea 2018-03-26 14
78 Proiect de hotărâre privind avizarea extinderii rețelei de gaze naturale presiune redusă pe Iuliu Maniu, str. Piața Unirii și str. General Traian Moșoiu din municipiul Oradea 2018-03-26 14
79 Proiect de hotărâre privind avizarea extinderii rețelei de gaze naturale presiune medie pe str. Ogorului din municipiul Oradea 2018-03-26 14
80 Proiect de hotărâre privind avizarea extinderii rețelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Izvorului din municipiul Oradea 2018-03-26 14
81 Proiect de hotărâre privind avizarea extinderii rețelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Nojoridului din municipiul Oradea 2018-03-26 14
82 Proiect de hotărâre privind avizarea extinderii rețelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Alexandru cel Bun din municipiul Oradea 2018-03-26 14
84 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Amenajare coridor verde din strada Coriolan Pop in cartierul Veteranilor – Oradea” complet.pct. 84.pdf 2018-03-26 14
85 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Coridor verde din strada Aurel Covaci in cartierul Soarelui” din municipiul Oradea complet.pct. 85.pdf 2018-03-26 14
96 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru „Amenajare parc în zona str. Morii, din mun. Oradea, jud. Bihor – varianta V1 recomandată de proiectant. 2018-03-26 14
97 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru „Amenajare parc în zona str. Romer Floris, din mun. Oradea, jud. Bihor – varianta V1 recomandată de proiectant. 2018-03-26 14
98 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Modernizare str. Arabilor” 2018-03-27 14
99 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Modernizare str. Ioan Bușiță” 2018-03-27 14
100 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Modernizare str.Thomas Mann” 2018-03-27 14
109 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru Coridor verde din strada Barcaului din municipiul Oradea, județul Bihor varianta V1 recomandată de proiectant. 2018-03-27 14

II. DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
4 Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Direcția de Asistență Socială Oradea și Asociația Națională a Surzilor din România, Filiala Oradea 2018-03-22 14
35 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului de Îngrijire de Zi Oradea 2018-03-23 14
64 Proiect de hotărâre pentru aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Primăria Municipiului Oradea – Direcția Patrimoniu Imobiliar și Direcția de Asistență Socială Oradea în vederea sprijinului incluziunii persoanelor vulnerabile din municipiul Oradea, prin înființarea unor servicii / centre sociale în cartiere din municipiul Oradea 2018-03-26 14
65 Proiect de hotărâre privind emiterea unei hotărâri pentru aprobarea unui acord de parteneriat încheiat între Asociaţia Smiles, Direcţia de Asistenţă Socială Oradea şi Primăria Municipiului Oradea – Direcţia Patrimoniu Imobiliar 2018-03-26 14

III. INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
5 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil de locuințe colective cu birouri la parter, str. Meziadului nr. 56, nr. cad. 18353 - Oradea 2018-03-22 14
6 Proiect de hotărâre Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinte familiale si dotari complementare, str.Ep. Ioan Alexi, nr.cad. 195264, nr.cad.198180, nr.cad.198181, nr.cad.195270 -:- 195272, nr.cad.194810, Oradea 2018-03-22 14
7 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Extindere locuinta parter, str. Micsunelelor, nr.28, nr.cad. 152705 – Oradea 2018-03-22 14
31 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinte zona str.Padurii, nr.cad.197946-:-197952, Oradea 2018-03-23 14
66 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil de locuințe colective cu spații comerciale și funcțiuni complementare la parter, Calea Araului nr. 33, nr. cad 4640 și 4642 Oradea 2018-03-26 14
68 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Parcelare teren pentru dezvoltarea unei zone rezidentiale de locuinte individuale, locuinte colective, servicii si dotari de cartier zona str.Branului, nr.cad.188044, 189314, 178487, 178486, 177321, 177320, 189315, Oradea 2018-03-26 14
69 Proiect de hotărâre privind aprobare Plan Urbanistic Zonal de Urbanizare pentru dezvoltarea unei zone de locuinte cu functiuni mixte si dotari; zona str.Calea Santandrei – str.Venus – str.Mercur; nr.cad.196871, 196870, 177462 - Oradea 2018-03-26 14
74 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casă Sp+P, imprejmuire și porți de acces, str. Ioan Pop Reteganul nr. 53, nr. cad. 189567 – Oradea. 2018-03-26 14

IV. D.P.I

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
9 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Listelor finale rezultate în urma departajării, conform Criteriilor cadru, a solicitărilor depuse în vederea repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, în municipiul Oradea 2018-03-23 18
10 Proiect de hotărâre pentru abrogarea HCL nr. 91/25.02.2010 privind aprobarea Protocolului de colaborare nr. 42704/18.02.2010 încheiat între Administrația Imobiliară Oradea și S.C. Compania de apă Oradea S.A. 2018-03-23 18
11 Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 193 din 31.03.2005 privind darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 9 ani cu posibilitate de prelungire, a spaţiului în suprafaţă utilă de 75,88 mp. reprezentând o încăpere la etajul imobilului situat în municipiul Oradea, str. Buzăului nr. 2/B, în favoarea Uniunii Naţionale a Fundaţiilor de Scleroză Multiplă din România 2018-03-23 18
12 Proiect de hotărâre pentru aprobarea actualizării Listei spaţiilor comerciale şi de prestări servicii aflate în proprietatea Statului Român şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea care pot face obiectul vânzării în baza prevederilor Legii nr. 550 din 2002 2018-03-23 18
13 Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică a unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință aflat în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea 2018-03-23 18
14 Proiect de hotărâre pentru aprobarea atribuirii, spre închiriere, a două spații cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea 2018-03-23 18
15 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. Cadastral şi înscris în CF 168556, situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian (în Cartierul Tineretului) în favoarea d-lui. Costa Florin-Mircea 2018-03-23 18
16 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 166012, situat în mun. Oradea, str. Eugen Lovinescu (în Cartierul Tineretului),în favoarea d-lui. Lukács Robert - József 2018-03-23 18
17 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 184639, situat în mun. Oradea, str. Bethlen Gábor (în Cartierul Tineretului),în favoarea d-lui. Szabó Ștefan 2018-03-23 18
18 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. Cadastral și înscris în CF 187740, situat în mun. Oradea, str. George Bacovia (în Cartierul Tineretului),în favoarea d-nei. Trebuian Ramona - Ioana 2018-03-23 18
19 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. Cadastral și înscris în CF 169273, situat în mun. Oradea, str. Emile Zola (în Cartierul Tineretului), în favoarea d-lui. Țigan Alin - Daniel 2018-03-23 18
20 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa măsurată de 448 mp, reprezentând teren ocupat de casă de locuit și anexă, situat în mun. Oradea, pe str. Tabéry Géza nr. 29, respectiv pentru aprobarea vânzării directe a cotei de 207 mp din acest teren în favoarea solicitanților Lazău - Seichea Ana și Lazău - Seichea Florian 2018-03-23 18
21 Proiect de hotărâre pentru aprobarea încheierii unui Act adiţional la Contractul de concesiune nr. 1557 din 2016, întocmit în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 631 din 29.09.2015, între Municipiul Oradea și societatea Optimedia S.R.L. 2018-03-23 18
22 Proiect de hotărâre pentru aprobarea înscrierii unor terenuri în proprietatea privată a Municipiului Oradea, imobile situate pe str. Valea Frumoasă, pe str. Moviliței, respectiv pe str. Americii 2018-03-23 18
23 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafețele de 16.856 mp și 9.276 mp, reprezentând terenuri - proprietate publică a Municipiului Oradea, cu destinaţia „drum public” - strada Meșteșugarilor 2018-03-23 18
24 Proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii sau încheierii unor contracte de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea 2018-03-23 18
25 Proiect de hotărâre pentru revocarea parțială a HCL 994/2017 pentru aprobarea atribuirii în chirie a 4 spații cu altă destinație decât aceea de locuință, aflate în administrarea Municipiului Oradea 2018-03-23 18
26 Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 8/2016 privind stabilirea componenței și a atribuțiilor Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuințe sociale și de locuinte pentru tineri construite din fondurile ANL, aflate în administrarea Direcției Patrimoniu Imobiliar 2018-03-23 18
27 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării cotei de 700 / 1.158 mp, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 201072, înscris în CF 201072, situat în mun. Oradea, str. Caporal Constantin Mușat nr. 13, în favoarea dlui. Balog Daniel 2018-03-23 18
28 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 6.668 mp, identificat cu nr. cadastral 187390 - Oradea, situat în Parcul Industrial Eurobusiness II Oradea, în favoarea societății Ulidan S.R.L. 2018-03-23 18
29 Proiect de hotărâre pentru aprobarea trecerii, din proprietatea privată, în proprietatea publică a Municipiului Oradea a terenului, în suprafață de 8.232 mp, identificat cu nr. cadastral 193976 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. General Gheorghe Mărdărescu, în vederea construirii creșei și grădiniței în Parcul Industrial nr. 1 2018-03-23 18
38 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 52 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 199873 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Paleului nr. 27 2018-03-26 18
39 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 65 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 180313 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Arinului nr. 18/A 2018-03-26 18
40 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 2.009 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 200368 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Ion Mihalache 2018-03-26 18
41 Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de societatea Multimotor Diesel S.R.L., referitoare la terenul, în suprafaţă de 10 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 198347 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Corneliu Baba, cu destinaţia “drum public” 2018-03-26 18
42 Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Lupu Gheorghe - Mircea - Marius, referitoare la terenul, în suprafaţă de 17 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 199967 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Afinelor nr. 16/G, cu destinaţia “drum public” 2018-03-26 18
43 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 2.385 mp, reprezentând teren situat la intersecția străzilor Venus și Uranus 2018-03-26 18
44 Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Consiliul Local al municipiului Oradea nr. 153 din 26.02.2018, privind aprobarea inițierii demersului de transmitere a unei părți din imobilul 45 - 32, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Județean „General de brigadă Anton Berlescu”Bihor, în domeniul public al municipiului Oradea, județul Bihor, în vederea realizării unei investiţii de uz și interes public local,în sensul corectării unei erorii materiale 2018-03-26 18
45 Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării art. 1 şi art. 4 precum şi completării cu un nou articol a H.C.L. nr. 900 din 26.10.2017 privind darea acordului în vederea demarării procedurii de transmitere a unei părți dintr-un imobil,din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul de Poliţie Județean Bihor, în domeniul public al municipiului Oradea, în vederea realizării unor investiţii de interes local 2018-03-26 18
46 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 3.428 mp, reprezentând teren, situat în mun. Oradea, parte din strada Calea Aradului 2018-03-26 18
47 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de alipire a nr. cadastrale 187489, 199284, 191927, 192122 şi 191926 - Oradea, situate în mun. Oradea pe str. Făgăraşului 2018-03-26 18
48 Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației cadastrale de modificare a limitei de proprietate a imobilelor cu nr. cadastrale 12118, 190865, 187490 și 169772, situate în mun. Oradea, str. Făgăraşului şi str. Universităţii nr. 1 2018-03-26 18
49 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a nr. cadastrale 165026 şi 169344 - Oradea, situate în mun. Oradea, pe str. Thurzó Sándor 2018-03-26 18
50 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a nr. cadastral 190834, situat în mun. Oradea, cartierul Nufărul 2018-03-26 18
51 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața măsurată de 746mp, reprezentând teren – proprietate publică a Municipiului Oradea, cu destinația “drum public” strada Meteorilor. 2018-03-26 18
52 Proiect de hotărâre pentru aprobarea prețului de vânzare a unui număr de 16 parcele, reprezentând suprafețe de teren fără acces direct la stradă, utilizate cu destinația de “curți-grădini” situate in municipiul Oradea, între str. Henrik Ibsen și str. Veteranilor 2018-03-26 18
53 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a nr. cadastral 200697, reprezentând teren cu construcții aferente Școlii Gimnaziale „Ioan Slavici”, imobil situat pe strada Calea Clujului nr. 188 2018-03-26 18
67 Proiect de hotărâre privind aprobarea lansării procedurii de achiziție publică pentru lucrarea “Modernizare sIstem unic de supraveghere video a domeniului public din municipiul Oradea” 2018-03-26 14
70 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și unele măsuri pentru realizarea obiectivului de investiție: Reabilitare fațade și invelitori la Palatul Ullmann, situat în Oradea, Piața 1 Decembrie nr. 9 2018-03-26 14
71 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza PT în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitarea și refuncționalizarea clădirii manejului din cadrul ansamblului Cazarma Husarilor Oradea 2018-03-26 14
75 Proiect de hotărâre pentru aprobarea încheierii unui Act adiţional la Contractul nr. 282684 din 10.10.2016, privind exercitarea dreptului de acces pe terenurile Municipiului Oradea pentru realizarea unor rețele subterane noi de către Societatea Telekom Romania Communications S.A. 2018-03-26 18
76 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafețe de 2.867mp, reprezentând teren, situat în municipiul Oradea, între str. Aradului și str. Calea Sântandreiului, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea efectuării unui schimb de terenuri. 2018-03-26 18
86 Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertelor de donaţie imobiliară, referitoare la suprafeţele de teren, afectate de Planul Urbanistic Zonal "Construire hală centru comercial, drumuri de incintă şi platforme parcare şi spaţii verzi", promovat de societatea Sapient S.R.L., corelat cu Planul Urbanistic Zonal "Drumuri Colectoare" al Municipiului Oradea 2018-03-26 18
92 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitare fațade și schimbare invelitoare la Palatul Rimancozy Kalman Senior – Oradea, str. Parcul Traian nr. 1 2018-03-26 14
93 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico economici la faza SF în vederea realizării obiectivului de investiții: Construire clădire parcaje supraje supraetajate pe strada Brașovului, Oradea 2018-03-26 14
94 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza SF în vederea realizării obiectivului de investiții: Construire corp P+5 – Spital cu specialități pediatrice și legături funcționale – Oradea, str. Corneliu Coposu nr. 12, județul Bhor. 2018-03-26 14
95 Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 723/2014. 2018-03-26 18
104 Proiect de hotărâre pentru revocarea H.C.L. nr 172/2018 și aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza DALI, inclusiv Anexa 1, în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitarea si echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții in cadrul Colegiului Tehnic Mihai Viteazul din Oradea. 2018-03-27 14
105 Proiect de hotărâre pentru revocarea H.C.L. nr 180/2018 și aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza SF, inclusiv Anexa 1, în vederea realizării obiectivului de investiții: Extindere Creșa și Grădinița nr. 53 în municipiul Oradea. 2018-03-27 14
106 Proiect de hotărâre pentru revocarea H.C.L. nr 179/2018 și aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza SF, inclusiv Anexa 1, în vederea realizării obiectivului de investiții: Extindere Grădinița nr. 28 și Creșa nr 4 din Oradea. 2018-03-27 14
107 Proiect de hotărâre pentru revocarea H.C.L. nr 173/2018 și aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza DALI, inclusiv Anexa 1, în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitarea si echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții in cadrul Colegiului Tehnic Traian Vuia din Oradea. 2018-03-27 14
108 Proiect de hotărâre pentru revocarea H.C.L. nr 175/2018 și aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza SF în vederea realizării obiectivului de investiții: Edificare grădiniță și creșă în Parcul Industrial nr 1, Oradea. 2018-03-27 14

V. DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
33 Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2018. pct. 33 compl..pdfcomplet. pct. 33 - 1.pdfcomplet.pct. 33 - 2.pdf 2018-03-23 14
34 Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de asociere între municipiul Oradea și comuna Biharia în vederea realizării procedurii de expropiere necesară pentru mutarea spațiului de servicii S3 la km 64 în cadrul autostrăzii Transilvania. 2018-03-23 14
36 Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din HCL nr. 117/2015 privind aprobarea unor măsuri în vederea realizării obiectivului de investiții “Parcare D+P și Pasaj subteran de legătură cu Piața Rogerius Oradea str. Corneliu Coposu” completat prin HCL 143/2015 2018-03-23 14
54 Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe clădire şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către S.C. ACTIVE BASTIOR SRL pentru clădirea şi terenul situate pe str. P-ţa Emanuil Gojdu, nr. 39-41 2018-03-26 14
55 Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe clădiri şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către EXEGET CONSULTING SRL pentru clădirea şi terenul situate pe str. P-ţa Emanuil Gojdu, nr. 39- 41 2018-03-26 14
56 Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe clădire şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către S.C. ZEMAK - PUB K.F.T. DEBRECEN SUC. ORADEA pentru clădirea şi terenul situate pe str. P-ţa Emanuil Gojdu, nr. 39-41 2018-03-26 14
57 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 978 din 27.11.2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018 complet.pct. 57.jpg 2018-03-26 14
58 Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către proprietarii imobilului situat pe str.P-cul Traian , nr. 2 – Palatul Moskovits Miksa 2018-03-26 14
59 Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către proprietarii imobilului situat pe str.Republicii, nr. 12-12A- Palatul Apollo 2018-03-26 14
60 Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către proprietarii imobilului situat pe str.Republicii, nr. 10-10A- Palatul Stern 2018-03-26 14
61 Proiect de hotărâre PRIVIND REVIZUIREA FACILITATII FISCALE PE ANUL 2018 SOCIETĂTII COMERCIALE PLASTOR SA ORADEA 2018-03-26 14
62 Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de investiții pe anul 2018 la societatea Administrația Domeniului Public SA 2018-03-26 14
63 Proiect de hotărâre privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 27 martie 2018 (prima convocare) şi în data de 28 martie 2018 (a doua convocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare 2018-03-26 14
83 Proiect de hotărâre privind utilizarea cotei de dezvoltare aprobată prin HCL 568/2017 pentru implementarea unui proiect pilot în municipiul Oradea de către societatea RER Vest SA, operatorul serviciului de salubrizare, constând în suplimentarea schemei de colectare a deșeurilor prin introducerea unei fracții biodegradabile. 2018-03-26 14
87 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al societăţii Administrația Domeniului Public SA 2018-03-26 14
88 Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri administrative privind funcționarea Muzeului Orașului Oradea – Complex Cultural, cu sediul în Municipiul Oradea, Piața Emanuil Gojdu, nr. 39-41 2018-03-26 14
89 Proiect de hotărâre privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia pe numele şi pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie asupra terenului în suprafaţă totală de 16.837 mp cu societatea Sapient SRL 2018-03-26 14
90 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Regulamentelor de funcționare ale Parcurilor Industriale Eurobusiness I și Eurobusiness II 2018-03-26 14
91 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea şi a societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor extraordinară şi ordinară a Adunării Generale a Acţionarilor care vor avea loc în data de 27 martie 2018 (prima convocare) şi în data de 28 martie 2018 (a doua convocare) 2018-03-26 14
101 Proiect de hotărâre privind darea acordului de principiu pentru preluarea în domeniul public al mun. Oradea, în baza HG 841/1995, a unor bunuri care aparțin domeniului public al mun. Reșița, în vederea integrării în SACET Oradea. 2018-03-27 18

VI. BIROU RESURSE UMANE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
72 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea și Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al municipiului Oradea 2018-03-26 14

VII. D.M.P.F.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
102 Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificarii Anexei la HCL nr.76/2018 - privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Reabilitarea termica a Blocurilor de Locuinte PB14, X21, X23, M7 in vederea Cresterii Eficientei Energetice in Municipiul Oradea” 2018-03-27 14
103 Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării art. 2 din HCL nr. 183/26.02.2018 referitor la valoarea indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării investiției: “Creșterea mobilității pietonale și ciclistice pe malul stâng al Crișului Repede în municipiul Oradea” 2018-03-27 14
73 Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificarilor la Anexa la HCL nr.79/2018 - privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Reabilitarea termica a Blocurilor de Locuinte PB126, PB127, PB128, AN122, AN123, AN124 in vederea Cresterii Eficientei Energetice in Municipiul Oradea” 2018-03-26 14

VIII. COMPARTIMENT CONSILIUL LOCAL

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
37 Informare privind modalitatea de ducere la îndelinire a hotărârilor Consiliului local al municipiului Oradea adoptate în anul 2017 2018-03-23

Fișiere - Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 27 Martie 2018

Donatii spitale
Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea