Trimite unui prieten

Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 27 martie 2019

Joi , 21 Martie 2019, 11:07

Exportă PDF - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 27 martie 2019 Tipărește pagina - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 27 martie 2019 Trimite unui prieten - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 27 martie 2019

 

 

Şedinţa ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA va avea loc în data de 27.03.2019 ORA 14:00

 

Programarea Şedinţelor pe comisii:

 

MARTI

26.03.2019 

COMISIA BUGET   

ORA  13.00  

SALA DE LA SUBSOLUL PRIMĂRIEI

MARTI

26.03.2019 

COMISIA JURIDICĂ 

ORA  13.00 

SALA DE LA SUBSOLUL PRIMĂRIEI

MARTI

26.03.2019 

COMISIA URBANISM

ORA  13.00 

SALA DE LA SUBSOLUL PRIMĂRIEI

MARTI

26.03.2019 

COMISIA  SOCIALĂ 

ORA  13,00 

SALA DE LA SUBSOLUL PRIMĂRIEI

MARTI

26.03.2019 

COMISIA  ÎNVĂŢĂMÂNT   

ORA  13,00

SALA DE LA SUBSOLUL PRIMĂRIEI

 

 

 

GENERALE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2018 pct. 1 anexa 1.pdfpct. 1 anexa 2.1.pdfpct. 1 anexa 2.2.pdfpct. 1 anexa 3.pdfpct. 1 anexa 4.1.pdfpct. 1 anexa 4.2.pdf 2019-03-21 14

I. DIRECȚIA ECONOMICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
2 Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor pe clădiri datorate bugetului local al municipiului Oradea, de către Asociaţia Acţiunea Felix pentru clădirile amplasate în Oradea, str. Sântandrei nr.118, 128 și 128A 2019-03-21 14
3 Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către FUNDAŢIA HOSPICE EMANUEL pentru terenul situat pe str. Thurzo Sandor, nr.4 și 7 2019-03-21 14
4 Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către Asociaţia Caritas Eparhial Oradea pentru clădirile situate pe str. Spartacus, nr. 35B și Ion Cantacuzino, nr. 56 2019-03-21 14
5 Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri şi teren datorate bugetului local al municipiului Oradea, de către Parohia Reformată –Velența pentru imobilul amplasat în Oradea, str. Grădinarilor nr. 16, 2019-03-21 14
6 Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către Episcopia Romano – Catolică pentru clădirile situate în Oradea, str. Ion Creangă, nr. 2 și Șirul Canonicilor nr.15,21,23,25 2019-03-21 14
7 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării, respectiv actualizării tarifelor practicate de Societatea Coral Impex SRL pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare și tratamente fitosanitare în Municipiul Oradea și practicarea acestora de către operator începând cu data de 01.04.2019 2019-03-21 14
8 Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei municipiului Oradea la Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest 2019-03-21 14
9 Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării în avans a cotizației datorate de Municipiul Oradea, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transregio pentru anul 2020 2019-03-21 14
10 Proiect de hotărâre privind acordarea avizului consultativ Colegiului Național ”Iosif Vulcan” pentru menținerea denumirii de colegiu național 2019-03-21 14
11 Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de distribuție a gazelor naturale nr. 91/15.12.2004 cu societatea Distrigaz Vest SA Oradea 2019-03-21 18
12 Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe, în vederea scoaterii din funcţiune ca urmare a încetării activității Pieței Ioșia și a retragerii delegării serviciului de administrare a acesteia de la operatorul Administrația Domeniului Public SA 2019-03-21 18
13 Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de administrare nr. 54508/10.03.2008 încheiat între Municipiul Oradea și Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu având ca obiect darea în administrare a unor active fixe pct. 13 completare.pdf 2019-03-21 18
16 Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de decontare a facilităților acordate la transportul public local de călători în municipiul Oradea pentru anul 2019 2019-03-21 14
19 Proiect de hotărâre privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiţii în infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare executate şi finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în luna Februarie 2019. 2019-03-25 18
24 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 27 martie 2019 (prima convocare) şi în data de 28 martie 2019 (a doua convocare) 2019-03-25 14
45 Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a activului fix cu numărul de inventar 015745, în vederea scoaterii acestuia din funcțiune 2019-03-26 18
46 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Spitalului Clinic Dr. Gavril Curteanu să realizeze recepția finală pentru lucrările realizate la Centrul de Oncologie – Chimioterapie și Radioterapie. 2019-03-26 14
47 Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat cu Clubul Sportiv Municipal, având ca obiect administrarea Bazelor sportive: Stadionul “Iuliu Bodola”, Stadionul “Motorul”, Sala Sporturilor „Antonio Alexe”, Baza Sportiva Iosia, Bazinul Olimpic “Ioan Alexandrescu” și Bazinul acoperit “Crișul” 2019-03-26 18
55 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației necesare atestării Municipiului Oradea ca Stațiune Turistică de interes Național și depunerea acesteia la Ministerul Turismului. I.pdfII.pdfIII.pdfIV.pdf1553772477_I.pdf1553772500_II.pdf1553772522_III.pdf1553772539_IV.pdfV.pdf 2019-03-26 14
67 Proiect de hotărâre privind transferul în gestiunea Muzeului Orașului Oradea – Complex Cultural a tipăriturilor (broșuri) de promovare turistică și scăderea din gestiunea Primăriei Municipiului Oradea a celor care au fost distribuite gratuit în cadrul târgurilor de promovare turistică. 2019-03-26 14
82 Proiect de hotărâre pentru aprobarea mandatării Episcopiei Române Unite cu Roma, Greco – Catolică, de Oradea în vederea efectuării demersurilor necesare recuperării creanțelor Municipiului Oradea înscrise la masa credală în cadrul procedurii de faliment a societății debitoare Zenith Retail SRL. 2019-03-27 14

II. DASO

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
14 Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile, pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică 2019-03-21 14
18 Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții cu numărul de posturi al Direcției de Asistență Socială Oradea. 2019-03-22 14
40 Proiect de hotărâre privind aprobarea suportării din bugetul local a cheltuielilor ocazionate de înhumarea cadavrelor cu sau fără aparţinători şi a cadavrelor cu identitate necunoscută 2019-03-26 14

III. DIRECTIA TEHNICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
15 Proiect de hotărâre pentru avizarea anexelor 1 și 3 la Caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe teritoriul Municipiului Oradea, parte integrantă a contractului de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate în A.D.I. Transregio 2019-03-21 18
20 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Actului Adițional nr. 1 al Documentului de Poziție, în scopul realizării și implementării proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în jud. Bihor”. 2019-03-25 14

IV. RESURSE UMANE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
17 Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea 2019-03-22 14

V. INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
56 Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii străzii „Sucevei” cu denumirea „Evreilor deportați” 2019-03-26 14

VI. D.P.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
25 Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.l. nr. 464/2018, privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici, faza Proiect Tehnic în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitare fațade și amenajări interioare, reabilitare instalații sanitare și electrice la Școala Gimnazială nr. 11 Oradea”. 2019-03-26 14
33 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare, cu propunerea de dezmembrare a imobilului, în suprafață de 8.232 mp, identificat cu nr. cadastral 193976 în vederea construirii unei grădinițe în Parcul Industrial nr. I 2019-03-26 18
34 Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației cadastrale, cu propunerea de actualizare date, pentru terenul înscris în CF nr. 203153 și în CF 203154 - Oradea, respectiv pentru modificarea amplasamentului atribuit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 1128 din 2018, în favoarea Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, în vederea construirii unei biserici în Cartierul Tineretului 2019-03-26 18
43 Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Oradea la licitația publică ce va fi organizată de către Compania Naţională de Căi Ferate C.F.R. S.A. la sediul Sucursalei Regionale de Căi Ferate Cluj, pentru închirierea suprafeței de 1.200 mp, din terenul înscris în 172591 - Oradea, situat pe str. Uzinelor, necesar realizării celui de-al doilea Centru de colectare selectivă în municipiul Oradea 2019-03-26 18
44 Proiect de hotărâre pentru aprobarea încetării, prin acordul părţilor, a Contractului de comodat nr. 139 din 18.02.2015, respectiv pentru aprobarea atribuirii în favoarea Societăţii de Binefacere "Don Orione" din Oradea, a dreptului de superficie, cu titlu gratuit, pe terenul situat în mun. Oradea, str. Cazaban nr. 49/E,identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 196485 - Oradea 2019-03-26 18
57 Proiect de hotărâre pentru aprobarea concesionării, prin licitaţie publică, a terenului - în suprafaţă totală 3.936 mp - situat pe str. Alexandru Cazaban nr. 69, (pe locația Pieței Ioşia)identificat cu nr. cadastrale 165847 și 165848 - Oradea, în vederea construirii unui complex comercial 2019-03-26 18
59 Proiect de hotărâre pentru declararea interesului public local în vederea realizării unui proiect privind extinderea infrastructurii şcolare în zona cartierului Nufărul, respectiv pentru aprobarea de măsuri privind administrarea unor terenuri din această zonă 2019-03-26 18
60 Proiect de hotărâre pentru însușirea Acordurilor - cadru de parteneriat încheiate între UAT - Municipiul Oradea şi Administraţia Naţională Apele Române prin Administraţia Bazinală de Apă Crişuri, în scopul realizării unor lucrări de interes public local finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014 - 2020 2019-03-26 18
62 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea a imobilului - teren, în suprafață de 75 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 191350 - Oradea, situat în zona Calea Sântandreiului 2019-03-26 18
68 Proiect de hotărâre pentru aprobarea măsurilor necesare în vederea prelungirii duratei contractelor de închiriere privind locuințele sociale 2019-03-26 18
69 Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 779 din 28.09.2017, pentru aprobarea unor măsuri administrative cu privire la spațiile în care își desfășoară activitatea Biblioteca Județeana ”Gheorghe Șincai” Bihor 2019-03-26 18
70 Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui imobil constând în apartament cu 1 cameră, la bloc, proprietate privată a Municipiului Oradea, situat pe str. Alexandru Cazaban nr. 52 bl. S110 et. 2, ap. 45 2019-03-26 18
74 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării suprafeţei de 2.500 mp teren, din amplasamentul destinat obiectivului „Sală de sport polivalentă cu capacitate de 5.000 locuri din municipiul Oradea, judeţul Bihor”, necesare realizării investiţiilor cuprinse în proiectul Masterplan campus universitar Oradea şi în proiectul Pasaj pietonal şi ciclistic suprateran peste șoseaua de centură în zona străzii T. Blajovici 2019-03-27 18
75 Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliul Local al municipiului Oradea nr. 661 din 19.07.2018, cu noi articole privind însușirea planului topografic care conţine coridorul de expropriere şi lista cu imobilele şi proprietarii afectaţi de traseul lucrărilor la obiectivul de investiție „Legătura Centura Oradea (Girație Calea Sântandrei) - Autostrada A3 (Biharia)” 2019-03-27 18
76 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 7.641 mp,reprezentând teren public - Piaţa Tineretului, situat în mun. Oradea, în zona str. Calea Clujului 2019-03-27 18
77 Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii, din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Oradea a imobilului - construcție și teren - înscris în CF nr. 172748 cu nr. cadastral 10898(-C1), situat în str. George Enescu nr. 14, precum și pentru aprobarea stabilirii destinaţiei acestui imobil ca fiind spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință 2019-03-27 18

VII. POLITIA LOCALA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
37 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al municipiului Oradea pentru anul 2019 2019-03-26 14
38 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcției Poliţia Locală Oradea 2019-03-26 14

VIII. D.M.P.F.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
63 Proiect de hotărâre pentru aprobarea realizării proiectului “Amenajare bretele pentru virare la dreapta și realizare coridor pietonal și ciclistic la intersecția DN 79 cu str. Ogorului”, respectiv pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici, a documentației tehnico - economice, inclusiv a Anexelor, precum şi a coridorului de expropriere al acestei lucrări de utilitate publică de interes local 2019-03-26 14
64 Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării proiectului privind “Realizare coridor pietonal și ciclistic între Cetatea Oradea și podul proiectat în zona hotelului Hilton” respectiv pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici, a documentației tehnico - economice, inclusiv a Anexelor, precum şi a coridorului de expropriere al acestei lucrări de utilitate publică de interes local 2019-03-26 14
65 Proiect de hotărâre pentru aprobarea realizării proiectului “Creșterea mobilității urbane prin realizarea unui coridor pietonal și ciclistic între str. Sovata și str. Tudor Vladimirescu”, respectiv pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici, a documentației tehnico - economice, inclusiv a Anexelor, precum şi a coridorului de expropriere al acestei lucrări de utilitate publică de interes local 2019-03-26 14
66 Proiect de hotărâre pentru aprobarea derulării proiectului privind „Realizarea unui pasaj pietonal si ciclistic suprateran peste soseaua de centura in zona strazii Traian Blajovici” respectiv pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici, a documentației tehnico - economice, inclusiv a Anexelor, precum şi a coridorului de expropriere al acestei lucrări de utilitate publică de interes local 2019-03-26 14
72 Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 181/2019 şi aprobarea cererii de finantare şi a cheltuielilor aferente investitiei “Reabilitare termica Bloc de locuinte G6 în vederea Cresterii Eficienţei Energetice în Municipiul Oradea” 2019-03-27 14
73 Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1, 2 și 3 ale HCL 931/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru achiziția autobuzelor și aprobarea studiului de oportunitate privind „Alinierea parcului de vehicule OTL la cerințele dezvoltării durabile”. 2019-03-27 14
80 Proiect de hotărâre pentru aprobarea participării Municipiului Oradea în cadrul proiectului, și a asigurării cofinanțării aferente investiției ”Dezvoltarea Centrului de Transfer Tehnologic al Universității din Oradea – ”Smart Industries” 2019-03-27 14

IX. CONSILIUL LOCAL

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
78 Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii referiotare la evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului municipiului Oradea pe anul 2018. 2019-03-27 14
79 Informare privind modalitatea de ducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Oradea adoptate în anul 2018 2019-03-27

Fișiere - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 27 martie 2019

Situatie Covid
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
ROHU 421