Trimite unui prieten

Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea - 28 februarie 2013

Luni , 25 Februarie 2013, 15:28

Exportă PDF - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea - 28 februarie 2013 Tipărește pagina - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea - 28 februarie 2013 Trimite unui prieten - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea - 28 februarie 2013

 

O B S E R V A Ţ I I L E

 

Comisiilor de specialitate pe marginea materialelor propuse a se analiza în şedinţa ordinară a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 28 februarie 2013

 

 

Nr.

mat. de pe borderou

Titlul materialului

PROPUNERI/OBSERVATII

17

 

 

 

18

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2013.

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind unele masuri de reglementare a situaţiei terenurilor din intravilanul Municipiului Oradea.

COMISIA SOCIALA

Dl consilier local RITLI LASZLO CSONGOR propune ca transmiterea de către cetăţeni a cererilor tip si a documentaţiei aferente sa fie posibila si prin posta, pentru a nu aduce 10.000 de oameni in Primarei.

COMISIA URBANISM

d-l consilier local Pasztor Sandor - nu este de acord cu materialul şi solicită găsirea unei noi variante de impozitare a terenurilor care încă nu sunt afectate de construcţii.

9

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind atribuirea de denumiri unor străzi nou create in municipiul Oradea, aflate in prelungirea unor străzi existente.

COMISIA ÎNVĂŢĂMÂNT

Dl consilier local VULCU DANIEL solicita sa fie consultata COMISIA INVATAMANT- CULTURA de fiecare data când se formulează propuneri de denumiri de străzi.

 

 

DIVERSE

Dl consilier local VULCU DANIEL solicita ca la următoarea aprobare a organigramei Politiei Locale sa se înfiinţeze Politia animalelor.

 

 

 

 

Şedinţa ordinara CLMO din data de 28.02.2013, 0RA 14,00

 

Şedinţele pe comisii CLMO 26.02.2013 ŞI 27.02.2013

 

MARTI 26.02.2013 COMISIA BUGET (PROIECT TAXE LOCALE) - ORA 13,00 - SALA MARE

MIERCURI 27.02.2013 COMISIA BUGET - ORA 12,00 - SALA MARE

MIERCURI 27.02.2013 COMISIA JURIDICĂ - ORA 12,00 - CAM. 132

MIERCURI 27.02.2013 COMISIA URBANISM - ORA 12,00 - SALA MARE

MIERCURI 27.02.2013 COMISIA SOCIALĂ - ORA 14,00 - SALA MARE

MIERCURI 27.02.2013 COMISIA ÎNVĂŢĂMÂNT - ORA 14,00 - SALA MARE

 

 

Observatii comisii.

 

 

 

GENERALE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea modelului de CONTRACT cu privire la stabilirea şi efectuarea masurilor si actiunilor de pregatire, contractare şi implementare a proiectului pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte si a modelului de ACT ADITIONAL la CONTRACT cu privire la reabilitarea termica a blocurilor de locuinte din fonduri structurale si de coeziune ale Uniunii Europene . 2013-02-22 14

I. ADMINISTRAŢIA IMOBILIARA ORADEA - TERENURI

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
2 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, reprezentând suprafaţa totală de 4490 mp teren situat în Oradea str.DN 76 , la intersecţia străzilor Nufărului şi Ogorului - proprietate publică a Municipiului Oradea. modific.pct.2.pdf 2013-02-22 18
3 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 518 mp teren cu construcţii situat în Oradea str. Cap.Gh.Musat, nr.8/A şi aprobarea vânzării fără licitaţie publică în favoarea d-lui Ghiuro Andrei şi sotia Ghiuro Zoriţa a terenului în suprafată de 145/518 mp aflat în proprietatea privată a Municipiului Oradea. 2013-02-22 18
4 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Pintea Cristian şi soţia Pintea Camelia Rodica reprezentând suprafaţa de 59 mp. teren identificat cu nr. cadastral 177343 inscris in C.F. 177343 Oradea, situat în Oradea pe str. Aurel Covaci, cu destinaţia de “drum public”. 2013-02-22 18
5 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de doamna Dudoma Erika reprezentând suprafaţa de 24 mp. teren identificat cu nr. cadastral 177261 înscris in C.F. 177261 Oradea, situat în Oradea pe str. Bulgarilor, cu destinaţia de “drum public”. 2013-02-22 18
6 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Guga Cornel Petru reprezentând suprafaţa de 30 mp. teren identificat cu nr. cadastral 176944 inscris in C.F. 176944 Oradea, situat în Oradea pe str. Adevărului, cu destinaţia de “drum public”. 2013-02-22 18
13 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor, reprezentând suprafaţa totală de 5562 mp teren situat în Oradea str.DN 79 , la intersecţia străzilor Calea Sîntandreiului şi Calea Aradului - proprietate publică a Municipiului Oradea. 2013-02-22 18
20 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a suprafeţei de 106.415 mp teren identificat cu nr. cad. 169200 înscris în CF 169200 Oradea, situat în Oradea str. Şoseaua Borşului, în incinta Parcului Industrial Eurobusiness Oradea. 2013-02-26 18
21 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Sipos Sandor şi soţia Sipos Katalina reprezentând suprafaţa de 69 mp teren identificat cu nr. cad. 173136 înscris în CF 173136 Oradea, situat în Oradea pe str. Adevărului cu destinaţia de „drum public”. 2013-02-26 18
22 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Cosma Pavel reprezentând suprafaţa de 309 mp teren identificat cu nr. cad. 177744 înscris în CF 177744 Oradea, situat în Oradea pe str. Colinelor, cu destinaţia de „drum public”. 2013-02-26 18
23 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului Sinagoga şi teren în suprafaţă de 796 mp situat în Oradea str. Primăriei nr. 25 şi transmiterea în folosinţă gratuită a cotei de 202/796 mp în favoarea Comunităţii Evreilor Oradea. 2013-02-26 18
24 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată reprezentând teren în suprafaţă totală de 4.888 mp care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Modernizare str. Câmpului – prelungire tronsoane de acces în Calea Clujului şi str. Ogorului”. 2013-02-26 18
25 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea vânzării suprafeţei de 250 mp teren identificat cu nr. cad. 151665 înscris în CF 151665 Oradea, situat în Oradea str. George Bacaloglu nr. 49, în favoarea d-lui Băsceanu Adrian şi soţia Băsceanu Mihaela. 2013-02-26 18
41 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertelor de donaţie depuse de domnul Ţîrlea Călin şi soţia Ţîrlea Elena Maria pentru suprafaţa de 150 mp teren identificat cu nr. cadastral 4987 înscris în CF 164063 Oradea situat în Oradea în cartierul Grigorescu în vederea construirii unui „drum public”. 2013-02-27 18
42 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 602 mp teren cu construcţii situat în Oradea str. Cap. Gh. Muşat, nr. 8/Bşi aprobarea vânzării fără licitaţie publică în favoarea d-lui Scorţe Gheorghe şi soţia Scorţe Gabriela Claudia a terenului în suprafaţă de 602 mp. 2013-02-27 18
47 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de SC ATP Exodus SRL, pentru suprafaţa de 116 mp teren identificat cu nr. cad. 177080 înscris în CF 177080 situat în Oradea în zona str. Borşului cu destinaţia de „drum public”. 2013-02-28 18
48 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, reprezentând suprafaţa de 553 mp teren situat în Oradea DN 79, la intersecţia str. Calea Sântandreiului şi Calea Aradului – proprietate publică a municipiului Oradea. 2013-02-28 18
49 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind modificarea art. 1, 2 şi 3 din H.C.L. nr. 639/2012 privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 291 mp şi darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a cotei de 291/11832 mp teren situat în Oradea, str. Bartok Bela, nr. 2/F în favoarea d-lui Oros Gheorghe. 2013-02-28 18
50 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Oradea în domeniul privat al municipiului Oradea a terenului cu suprafaţa de 16814 mp teren identificat cu nr. cad. 176237, înscris în CF 176237 Oradea situat în Oradea str. Thurzo Sandor. 2013-02-28 18
57 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 5.276 mp. teren proprietate publică a municipiului Oradea, reprezentând Piaţa Bobâlna. 2013-02-28 18
58 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată reprezentând teren în suprafaţă totală de 18.372 mp care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică: „Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona Nojoridului şi racorduri”. 2013-02-28 18

II. ADMINISTRAŢIA IMOBILIARA ORADEA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
7 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate modificarea art.6, alin.1, lit.a, din Protocolul de colaborare nr. 42704/08.02.2010, încheiat intre Administraţia Imobiliara Oradea si SC Compania de Apă SA Oradea si aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 91/2010. 2013-02-22 14
8 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind evacuarea pe cale administrativa a numitei Isztoika Mândra , precum şi a familiei acesteia, care ocupă în mod abuziv , fără forme legale, imobilul situat in Oradea, str. Ogorului nr. 1/A. 2013-02-22 18
16 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea trecerii imobilului situat in Oradea str. Pandurilor nr. 3, din proprietate publica in proprietate privata a Municipiului Oradea 2013-02-26 18
19 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea investiţiei „Reabilitare şi extindere clădire la grădiniţa nr. 1 Oradea” situată în Oradea str. Cardinal Iuliu Hossu, nr. 37. pct.19 SF Gradinita nr. 1-Letea- anexa.docpct. 19 anexe planse.zip 2013-02-26 18
29 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind completarea listei spaţiilor având destinaţia de cabinete medicale sau activităţi conexe actului medical aflate în proprietatea municipiului Oradea, supuse vânzării conform O.U.G. nr. 68/2008. 2013-02-27 18
30 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind preluarea în domeniul privat al Statului Român şi administrarea A.I.O. a spaţiului cu destinaţia de – Birou asociaţie de proprietari – situat la parterul imobilului bl AN 27 din Oradea, b-dul. Ştefan cel Mare nr. 140. 2013-02-27 18
35 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru AIO. completare pct. 35.pdf 2013-02-27 14
40 Proiect De hotărâre şi Raport de specialitate privind abrogarea H.C.L. nr. 104/1996 privind avizarea transferului spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat la subsolul imobilului din str. B. St. Delavrancea nr. 1 din administrarea Regiei autonome de gospodărire comunală şi locativă Oradea în administrarea Universităţii Oradea. 2013-02-27 18
51 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeţei de 200 mp teren situat în Oradea str. Apelor F.N. înscris în CF 176895 (adus din CF nr. 2887 Episcopia Bihor) în favoarea d-lor Halasz Zoltan – Zsolt şi Halasz Emilia – Katalin. 2013-02-28 18
52 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeţei de 200 mp teren situat în Oradea str. Apelor F.N. înscris în CF nr. 176895 (adus din CF 2887 Episcoipia Bihor) în favoarea d-lor Szilagyi Sandor, Szilagyi Rozalia şi Cerna Eva. 2013-02-28 18
53 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeţei de 37 mp teren cu construcţii, situat în Oradea, str. Locomotivei FN înscris în CF nr. 176882 (adus din CF nr. 15418) în favoarea lui Baciu Avram şi Baciu Livia. 2013-02-28 18

III. ARHITECT ŞEF

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
9 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind atribuirea de denumiri unor străzi nou create in municipiul Oradea, aflate in prelungirea unor străzi existente. 2013-02-25 14

IV. DIRECTIA ECONOMICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
10 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind transmiterea fara plata în proprietatea Administratiei Imobiliare Oradea a activului fix „Sistem de supraveghere cu camere video- Pasaj Vulturul Negru” . 2013-02-25 18
11 SE RETRAGE - Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind revizuirea scutirii la plată a impozitului pe cladiri aferent investiţiei de peste 500.000 de euro (complex hotelier) realizată de SC CALIPSO SA în Oradea, str.Aleea Ştrandului nr.9 2013-02-25 14
12 SE RETRAGE - Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind revizuirea facilitatii fiscale pe anul 2013a societătii comerciale POWER TRADE SRL PLOIESTI. 2013-02-25 14
14 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Oradea a unui activ fix aflat în administrarea SC O.T.L. SA în vederea scoaterii din funcţiune. 2013-02-26 18
17 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2013. 2013-02-26 14
18 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind unele masuri de reglementare a situaţiei terenurilor din intravilanul Municipiului Oradea. 2013-02-26 14
28 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea suplimentării cu suma de 300.000 lei a cotizaţiei parţiale pentru CS FC Bihor – Oradea în anul 2013. 2013-02-27 14
37 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea modificării Hotărârea Consiliului Local nr. 4/2013 privind contractarea unei finatari rambursabile – linie de finantare in valoare de 40.000.000 lei. 2013-02-27 14
38 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind unele măsuri pentru încetarea activităţii instituţiei publice de interes local, Casa de Cultură a municipiului Oradea – instituţie cu personalitate juridică. 2013-02-27 14
54 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea modificării HCL nr. 6/08.01.2013 privind aprobarea semnarii de catre SC Administratia Domeniului Public SA a contractului de credit si ipoteca ce se va incheia cu Banca Transilvania SA in vederea realizarii obiectivului “Complex multifunctional cu parcaje supraetajate, zona Tribunalului”. 2013-02-28 14
55 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea unor masuri pentru punerea in aplicare a sentinţei nr. 3655/CA /2012 referitoare la restituirea taxei auto către SC FRIGOEXPRES SA. 2013-02-28 14
56 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea bugetului provizoriu al împrumuturilor externe si interne pentru anul 2013. 2013-02-28 14

V. POLITIA LOCALA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
26 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru instituţia publică Poliţia Locală Oradea. 2013-02-26 14

VI. RESURSE UMANE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
27 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea. completare pct. 27.pdfcompletare 2 pct. 27.pdf 2013-02-27 14

VII. D.M.P.F.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
31 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind modificarea H.C.L. nr. 472/2012 şi aprobarea noilor indicatori tehnico-economici în cadrul proiectului „Amenajare intersecţie prin pasaj denivelat între drumul de centură a municipiului Oradea şi drumul naţional DN 76 – relaţia Deva” care este depus în cadrul Programului operaţional Regional (2007 – 2013) 2013-02-27 14
32 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind modificarea H.C.L. nr. 473/2012 şi aprobarea noilor indicatori tehnico-economici în cadrul proiectului „Amenajare intersecţie prin pasaj denivelat între drumul de centură a municipiului Oradea şi drumul naţional DN 79 Arad – Oradea” care este depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional (2007 – 2013) 2013-02-27 14
33 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind modificarea H.C.L. nr. 471/2012 şi aprobarea noilor indicatori tehnico-economici la finalul implementării proiectului „Centre Non-Profit de susţinere a afacerilor în judeţele Hajdu-Bihar şi Bihor: Dezvoltarea Facilităţilor de Operare şi Cooperare”, cod HURO/0802/108_AF, proiect finanţat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 2007 – 2013. 2013-02-27 14
34 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea unor măsuri privind constituirea unui fond destinat susţinerii cheltuielilor de reabilitare/modernizare a sistemului de producţie a energiei electrice şi termice din municipiul Oradea prevăzute a fi efectuate în anul 2021 – 2022. 2013-02-27 14

VIII. DIRECŢIA TEHNICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
36 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Extinderea reţelei de apă şi canal menajer pe str. Apateului tronsonul cuprins între str. Apateului şi str. Ogorului şi extinderea reţelei de canal menajer pe str. Hack Halasi Gyula, tronsonul cuprins între str. Apateului şi str. Episcop Vasile Hossu.” 2013-02-27 14
39 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Oradea prin concesiune nr. 106588/2008, prin introducerea străzilor modernizate în anul 2012 pentru prestarea activităţii de salubrizare stradală, cf. Anexei nr. 1. 2013-02-27 18

IX POLIŢIA LOCALĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
43 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Poliţiei Locale Oradea. 2013-02-27 14
44 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate Pentru modificarea H.C.L. nr. 5 din 14 ianuarie 2011 privind înfiinţarea Comisiei Locale de Ordine Publică. 2013-02-27 14

IX. A.S.C.O.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
45 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea organigramei pentru A.S.C.O., a organigramei pentru Centrul de Ingrijire şi Educaţie Timpurie şi a statului de funcţii pentru A.S.C.O. Oradea valabile începând cu data de 01.04.2013. 2013-02-27 14

X. DIRECŢIA JURIDICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
46 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind desemnarea reprezentanţilor municipiului Oradea în Adunarea Generală a A.D.I. Zona Metropolitană Oradea. 2013-02-27 14

DIVERSE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
15 Raport privind activitatea asistenţilor personali si ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii 448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, pana la 31 decembrie 2012. 2013-02-22 0

Fișiere - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea - 28 februarie 2013

Romania 100
Bugetare participativa
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni