Trimite unui prieten

Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 28 februarie 2019

Vineri , 22 Februarie 2019, 11:36

Exportă PDF - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 28 februarie 2019 Tipărește pagina - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 28 februarie 2019 Trimite unui prieten - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 28 februarie 2019

 

Şedinţa ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA va avea loc în data de 28.02.2019 ORA 14:00

 

Programarea Şedinţelor pe comisii:

 

MIERCURI

27.02.2019 

COMISIA BUGET   

ORA  13.00  

SALA MARE

MIERCURI

27.02.2019 

COMISIA JURIDICĂ 

ORA  13.00 

SALA MARE

MIERCURI

27.02.2019 

COMISIA URBANISM

ORA  13.00 

SALA MARE

MIERCURI

27.02.2019 

COMISIA  SOCIALĂ 

ORA  14,00 

SALA MICA

MIERCURI

27.02.2019 

COMISIA  ÎNVĂŢĂMÂNT   

ORA  14,00

SALA MICA

 

 

 

GENERALE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării H.C.L. 422/2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a structurii Creșe – Oradea – Direcția de Asistență Socială Oradea. 2019-02-27 14

I. RESURSE UMANE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
2 Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru funcțiile publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea și Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Oradea 2019-02-25 14

II. D.P.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
3 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiți la faza DALI în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitarea Colegiului Național Mihai Eminescu, corp clădire D+P+2E - inclusiv sală de sport, Oradea, str. Roman Ciorogariu nr.18 2019-02-25 14
19 Proiect de hotărâre pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilului - teren, proprietate privată, în suprafață de 1.300 mp, afectat de obiectivul de investiții de utilitate publică de interes local “Amenajarea în mun. Oradea a unui punct de colectare selectivă a deșeurilor rezultate din amenajări/reamenajări interioare a spațiilor de locuit, rezultate din gospodăriile populației cu dotări specifice de acces auto, cântărire și colectare pe tipuri de deșeuri, în gestiunea operatorului de salubrizare licențiat” 2019-02-26 18
20 Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliul Local al municipiului Oradea nr. 1007 din 25.10.2018, cuprinzând proprietățile afectate de coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Modernizare strada Ion Pop Reteganul (tronson cuprins între str. poet Gheorghe Pituț - str. Cucului)” 2019-02-26 18
25 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare ale imobilelor, cu suprafețele de 10.947 mp și 5.664 mp, reprezentând teren cu categoria de folosinţă „drum”, proprietate publică a Municipiului Oradea, aferent tronsonului 2 şi 3 al străzii Corneliu Baba 2019-02-26 14
26 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 521 mp,reprezentând teren public, situat în mun. Oradea, str. Piteştilor 2019-02-26 14
27 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare ale imobilelor, cu suprafețele de 1.920 mp, respectiv 2.710 mp, reprezentând terenuri, situate pe strada Uzinelor 2019-02-26 14
31 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa măsurată de 12.896 mp, constând în teren având categoria de folosinţă „drum”, proprietate publică a Municipiului Oradea, reprezentând tronsonul 2 din str. Bumbacului 2019-02-26 14
35 Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de vânzare a parcelelor pe care sunt edificate case, precum și pentru stabilirea unor măsuri referitoare la vânzarea acestor terenuri, atribuite în concesiune în scopul edificării de locuinţe, situate în mun. Oradea, pe str. Veteranilor 2019-02-26 18
36 Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri privind terenul atribuit în folosința gratuită a Parohiei Ortodoxe "Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir" în zona străzii Dimitrie Bolintineanu nr. 2, respectiv pentru majorarea suprafeței atribuite inițial cu 259 mp 2019-02-26 18
37 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa măsurată de 9.654 mp, constând în teren cu categoria de folosinţă „drum”, proprietate publică a Municipiului Oradea, reprezentând tronsonul 1 al str. Morii 2019-02-26 14
38 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării parcelei, cu suprafața de 720 mp, identificată cu nr. cadastral 192685 şi înscrisă în CF 192685, reprezentând teren aferent blocului de locuinţe edificat pe această parcelă situată în municipiul Oradea, str. Aleea Lavandei nr. 6, în favoarea societăţii Compania de Construcţii Rezidenţiale AG S.R.L. 2019-02-26 18
39 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Listelor finale rezultate în urma departajării, conform Criteriilor cadru, a solicitărilor depuse în vederea repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul Oradea. 2019-02-26 14
41 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza DALI +DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții: Restaurare fațade Biserica Romano-Catolică Oradea - Olosig, Oradea, str. Dunărea nr.1 2019-02-26 14
42 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării obiectivului de investiții: SALĂ MULTIFUNCȚIONALĂ LA LICEUL LUCIAN BLAGA ORADEA, ALEEA POSADA NR. 1 JUDEȚUL BIHOR 2019-02-26 14
61 Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare a 22 de locuințe disponibile pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe în municipiul Oradea, str. Balogh István 2019-02-27 18
63 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 1.271 mp,reprezentând teren public, situat în mun. Oradea în zona străzii Milcovului 2019-02-27 14
64 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 834 mp, reprezentând teren și construcție, situate în mun. Oradea, pe str. Piatra Craiului 2019-02-27 14
78 Proiect de hotărâre pentru aprobarea măsurilor în vederea prelungirii duratei contractelor de închiriere privind locuințele proprietate privată a Statului Român 2019-02-28 18
79 Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 1020 din 25.10.2018, privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică „Modernizarea Drumului de legătură între municipiul Oradea (zona Podgoria) şi comuna Oşorhei (sat Fughiu)”, în sensul actualizării unor poziții din Anexele nr. 2 și 3 2019-02-28 18
80 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare, cu propunerea de dezmembrare a imobilului înscris în CF 177097 - Oradea, respectiv pentru înscrierea în proprietatea Municipiului Oradea a imobilelor - terenuri rezultate din dezmembrare. 2019-02-28 18

III. COMP. MANAGEMENT SPITALE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
5 Proiect de hotărâre privind numirea unui membru în Consiliile de Administrație ale Unităților Sanitare din Rețeaua Sanitară Proprie a Mun.Oradea, ca urmare a demisiei din această calitate a dlui Foldes Adalbert 2019-02-25 14

DIVERSE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
4 Raport privind activitatea desfășurată de către asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2018. 2019-02-25

IV. D.A.S.O.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
7 Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între D.A.S.O. și Asociația Nevăzătorilor din România, Filiala Interjudețeană Bihor/Sîlaj, în vederea creșterii calității serviciilor sociale acordate persoanelor cu deficiențe de vedere din municipiul Oradea. 2019-02-25 14
8 Proiect de hotărâre privind susținerea organizării „Zilei Mondiale de Conștientizare a Autismului”. 2019-02-25 14
9 Proiect de hotărâre privind susținerea organizării „Zilei Mondiale a Sindromului Down”. 2019-02-25 14

V. DIRECTIA TEHNICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
10 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Stație de pompare ape pluviale pe Calea Bihorului în zona depoului CFR, municipiul Oradea”- scenariul 1” 2019-02-25 14
32 Proiect de hotărâre aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru Relocare, protejare cabluri electrice în zona blocuri ANL Calea Aradului. 2019-02-26 14
33 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Deviere rețele edilitare Pasaj Magheru, în municipiul Oradea”- scenariul 1 2019-02-26 14
49 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru MODERNIZARE PIATA TINERETULUI DIN VELENTA varianta V1 recomandată de proiectant 2019-02-26 14
50 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru AMENAJARE PISTA DE ALERGARE IN PARCUL SALCA varianta V1 recomandată de proiectant 2019-02-26 14

VI. DIRECTIA ECONOMICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
6 Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării sumei de 1.366.700 lei asociațiilor din subordinea Consiliului Local al Municipiului Oradea, cu titlul de cotizație parțială, pentru anul 2019 2019-02-26 14
51 Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adiţional la Contractul de delegare 263571/ 2173/ 2010 încheiat cu societatea Compania de Apă Oradea S.A. având ca obiect concesionarea unor bunuri rezultate din investițiile realizate la infrastructura de alimentare cu apă și canalizare 2019-02-27 18
52 Proiect de hotărâre privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiţii în infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare executate şi finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în luna Ianuarie 2019 2019-02-27 18
74 Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea Societăţii Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii acestora din funcţiune 2019-02-27 18
77 Proiect de hotarâre privind modificarea art. 1, 3 și 4 din HCL nr. 199/ 12.03.2018 privind majorarea capitalului social al societății Termoficare Oradea SA 2019-02-28 14
81 Proiect de hotarâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe având numerele de inventar 10003 și 13235, în vederea scoaterii din funcţiune 2019-02-28 18

VII. I.A.S.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
43 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Comisiei Municipale de Urbanism si Amenajare a Teritoriului 2019-02-26 14
44 Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.652/28.06.2018 de aprobare PUZ - Reconversie functionala in UTR M4 - Construire imobil de locuinte colectivecu spatii comerciale la parter si parcaje subterane str.Stefan Octavian Iosif, nr.10, nr.cad.177309, 167874, 183705, 160893 – Oradea 2019-02-26 14
45 Proiect de hotărâre privind aprobare Plan Urbanistic Zonal Parcelare teren pentru locuinte functiuni mixte; zona str.Terrea, nr.cad.186266, 196870, 174563 - Oradea 2019-02-26 14
76 Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării și executării de către Municipiul Oradea a lucrărilor aferente calcanului de la imobilul situat în Oradea, str. Vasile Alecsandri nr. 3, în numele și pe cheltuiala deținătorilor notificați în condițiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural – ambientale a clădirilor cu modificările și completările ulterioare 2019-02-28 14

VIII. D.M.P.F.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
59 Proiect de hotărâre pentru aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente investiției „Reabilitare termică Bloc de locuințe G6 în vederea Creșterii Eficienței Energetice în mun. Oradea”. 2019-02-27 14
60 Proiect de hotărâre privind modificarea Articolului 4 din HCL nr. 330/12.04.2018 de aprobare a Studiului de fezabilitate revizuit, a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul: „Valorificarea energiei geotermale în asociaţie cu pompe de căldură, pentru producerea agentului termic pentru încălzire şi apă caldă în cartierul Nufarul I-Oradea” 2019-02-27 14
75 Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente investiției „Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației la nivelul Municipiului Oradea. 2019-02-27 14

Fișiere - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 28 februarie 2019

Situatie Covid
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
ROHU 421