Trimite unui prieten

Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 3 Mai 2018

Joi , 3 Mai 2018, 10:04

Exportă PDF - Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 3 Mai 2018 Tipărește pagina - Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 3 Mai 2018 Trimite unui prieten - Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 3 Mai 2018

I. D.M.P.F.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Pietonalizare zona Libertatii, Mun. Oradea”, care va fi depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional (2014-2020), Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiție 4.1 - Mobilitate urbană durabilă compl. pct.1.pdf 2018-05-03 14
3 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentatiei tehnico economice și a indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării investiției “Extindere ambulator Corp B Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea” compl. pct. 3.2.pdfcompl. pct. 3.1.pdf 2018-05-03 14
10 Proiect de hotărâre privind pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiectul ”Promovarea antreprenoriatului creativ, prin dezvoltarea incubatorului de afaceri: Cresc Oradea Mare” 2018-05-03 14
11 Proiect de hotărâre privind modificarea art.4 din HCL nr.330/12.04.2018 de aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul: „Valorificarea energiei geotermale în asociaţie cu pompe de căldură, pentru producerea agentului termic pentru încălzire şi apă caldă în cartierul Nufarul I-Oradea” 2018-05-03 14

II. DIRECȚIA TEHNICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
2 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Inlocuire retea apa pe strada Octavian Goga si extindere retea apa pe strada Herbert Spencer, municipiul Oradea” 2018-05-03 14

III. DIRECTIA ECONOMICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
4 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Compania de Apă Oradea SA pentru aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii la data de 31.12.2017. 2018-05-03 14
5 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA pentru aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii la data de 31.12.2017 2018-05-03 14
6 Proiect de hotărâre privind privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Administraţia Domeniului Public SA pentru aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii la data de 31.12.2017 2018-05-03 14
7 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Oradea Transport Local S.A. pentru aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii la data de 31.12.2017 2018-05-03 14
8 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2018 2018-05-03 14
9 Proiect de hotărâre privind încheierea unui parteneriat între Municipiul Oradea și Asociatia Nationala Cultul Eroilor "Regina Maria" - filiala Bihor precum și acordarea unui sprijin financiar în sumă de 21.760 lei pentru finanţarea proiectului “Memoria eroului național Avram Iancu în orașele și capitalele Marii Uniri din Ardeal” - Centenarul “Marii Uniri” 2018-05-03 14

Fișiere - Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 3 Mai 2018

Donatii spitale
Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei