Trimite unui prieten

Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 30 ianuarie 2019

Vineri , 25 Ianuarie 2019, 12:56

Exportă PDF - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 30 ianuarie 2019 Tipărește pagina - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 30 ianuarie 2019 Trimite unui prieten - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 30 ianuarie 2019

 

Şedinţa ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA va avea loc în data de 30.01.2019 ORA 14:00

 

Programarea Şedinţelor pe comisii:

 

MARTI

29.01.2019 

COMISIA BUGET   

ORA  13.00  

SALA MARE

MARTI

29.01.2019 

COMISIA JURIDICĂ 

ORA  13.00 

SALA MARE

MARTI

29.01.2019 

COMISIA URBANISM

ORA  13.00 

SALA MARE

MARTI

29.01.2019 

COMISIA  SOCIALĂ 

ORA  14.00 

SALA MARE

MARTI

29.01.2019 

COMISIA  ÎNVĂŢĂMÂNT   

ORA  14.00

SALA MARE

 

 

 

GENERALE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Oradea pentru anul școlar 2019-2020 2019-01-25 14

I. DIRECTIA ECONOMICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
2 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Oradea pentru anul școlar 2018-2019 și actualizarea corespunzătoare a anexei nr. 2 la HCL nr. 16/2018 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Oradea pentru anul școlar 2018-2019 2019-01-25 14
3 Proiect de hotărâre privind privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiţii în infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare executate şi finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în luna decembrie 2018 2019-01-25 18
5 Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei municipiului Oradea la Asociaţia Municipiilor din România 2019-01-25 14
6 Proiect de hotărâre privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiţii în infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare executate şi finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în luna noiembrie 2018 2019-01-25 18
53 Proiect de hotărâre privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 30 ianuarie 2019 (prima convocare) şi în data de 31 ianuarie 2019 (a doua convocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare complet.pct. 53.pdf 2019-01-29 14
54 Proiect de hotărâre privind modificarea art. 15 din schema locală de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Oradea care beneficiază de reducere impozitului pe clădirile utilizate de entități în domeniul IT 2019-01-29 14
57 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Regulamentelor de funcționare ale Parcurilor Industriale Eurobusiness I și Eurobusiness II 2019-01-29 14
58 Proiect de hotărâre privind privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 30 ianuarie 2019 (prima convocare) şi în data de 31 ianuarie 2019 (a doua convocare) 2019-01-29 14
59 Proiect de hotărâre privind privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 30 ianuarie 2019 (prima convocare) şi în data de 31 ianuarie 2019 (a doua convocare) 2019-01-29 14
60 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 la societatea Administraţia Domeniului Public SA 2019-01-29 14
61 Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării anexei la HCL nr. 986/2017 privind aprobarea indicatorilor de performanta financiari și nefinanciari în sarcina Consiliului de Administratie la Societatea Oradea Transport Local SA pentru mandatul 2017-2021 2019-01-29 14
69 Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri privind consumul de combustibil aferent autoturismelor care deservesc activitatea Primăriei Municipiului Oradea 2019-01-30 14

II. DASO

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
7 Proiect de hotărâre pentru aprobarea organigramei Direcției de Asistență Socială Oradea, a organigramei Creșe - Oradea, a organigramei Centrului de Îngrijire de Zi și a statului de funcţii cu numărul de posturi ale instituției 2019-01-25 14
8 Proiect de hotărâre pentru aprobarea alocării sumei de 2 000 lei în vederea organizării unui seminar cu caracter social având ca temă “Educațía unui copil începe odată cu educația MAMEI. Comunicare în cadrul familiei”, eveniment organizat de către Direcția de Asistență Socială Oradea, care va avea loc în data de 05.02.2019 2019-01-25 14
64 Proiect de hotărâre privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru Direcția de Asistență Socială Oradea. 2019-01-29 14

III. INSTITUTIA ARHITECTULUI SEF

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
9 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Reconversie functionala a terenului care a generat PUZ-ul din UTR Lc_A in UTR M2; Construire spatiu comercial si spalatorie auto, str. Matei Corvin, nr.15A, nr.cad.202316, nr.cad.202317 (nr.cad.vechi 176233) - Oradea 2019-01-25 14
29 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Desfiintare cladiri existente (corp C2 si corp C3) si construire imobil P+3E cu camere de inchiriat in regim hotelier, str. P-ta Unirii, nr.12 – Oradea 2019-01-28 14
31 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Parcelare teren pentru constructii in domeniul serviciilor tertiare, turism, activitati industriale si tehnice nr.cad.6576, 190433, 201873-:- 201893, 200281, zona str.Ciheiului - Oradea 2019-01-28 14
32 Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii străzii “Sucevei” cu denumirea “Evreilor deportați”. 2019-01-28 14
33 Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii străzii „Piața Emanuil Gojdu” cu denumirea ”Piața Mihai Viteazul” 2019-01-28 14
38 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Restructurarea unei fostei incinte industriale, în zonă mixtă; Reconversie funcţionala clădire industriala în clădire de locuinţe colective,Str. Dimitrie Cantemir nr. 24, nr.cad.54,161539, 161541, 16601 - Oradea 2019-01-28 14
39 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru construire de locuinte str. Episcop Ioan Alexi, nr.14, nr.cad.200054-:-200061 - Oradea 2019-01-28 14
63 Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 860/2018 referitoare la Regulamentul privind stabilirea criteriilor de identificare a clădirilor neîntreținute de pe raza mun. Oradea, în vederea aplicării prevederilor Codului Fiscal privind cotele majorate de impozit ale acestor clădiri 2019-01-29 14

IV. RESURSE UMANE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
16 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea și pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al municipiului Oradea 2019-01-25 14

V. COMPARTIMENT MANAGEMENT SPITALE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
17 Proiect de hotărâre privind desemnarea Primarului Mun. Oradea – dl. Ilie Bolojan în vederea inițierii și semnării procedurii de aderare a Municipiului Oradea la Rețeaua Europeană a Orașelor Sănătoase – Organizația Mondială a Sănătății, Faza a VII-a (2019-2024) 2019-01-23 14

VI. D.P.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
14 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Listei finale în stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de repartizare spre închiriere a locuințelor din fondul locativ de stat, în Municipiul Oradea, privind dosarele depuse de către cetățeni în sesiunea august 2018 - septembrie 2018 2019-01-25 18
20 Proiect de hotărâre pentru aprobarea întocmirii contractului de închiriere în favoarea Asociației Pensionarilor Maghiari din Parțium, respectiv pentru aprobarea prelungirii contractelor de închiriere în favoarea S.C. Active Media S.R.L., Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România - Filiala Bihor și Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Bihor privind 4 spații cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Municipiului Oradea 2019-01-25 18
21 Proiect de hotărâre pentru darea în folosință gratuită unei persoane juridice de drept privat, fără scop lucrativ, de utilitate publică - Asociația Națională a Surzilor - Filiala Bihor a unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință 2019-01-25 18
28 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 7.049 mp, identificat cu nr. cadastral 198363 Oradea, situat în Parcul Industrial Eurobusiness I Oradea, în favoarea societății Industrial Robotic Manufacturing Solutions S.R.L. 2019-01-28 18
40 Proiect de hotărâre pentru aprobarea înscrierii unor terenuri în proprietatea privată a municipiului Oradea, imobile situate pe strada Ogorului, respectiv pe strada Brașovului 2019-01-28 18
41 Proiect de hotărâre în vederea modificării art. 1 din HCL 289/27.03.2018 privind aprobarea lansării procedurii de achiziție publică pentru lucrarea “Modernizare sistem unic de supraveghere video a domeniului public din municipiul Oradea” 2019-01-28 14
42 Proiect de hotărâre pentru aprobarea revocării poziției nr. 264 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 552 din 2002 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în executare a Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietatea privată a statului şi a celor de prestări servicii aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea 2019-01-28 18
43 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a imobilelor, cu propunerea de dezmembrare a nr. cad. 158613, 158622 și 158616 – Oradea, reprezentând terenuri situate pe str. Denis Diderot și Victor Papilian (în Cartierul Tineretului). 2019-01-28 14
44 Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru concesionarea unor parcele de teren, cu suprafața de 250 mp fiecare, proprietatea mun. Oradea, situate în zona str. Calea Clujului (în Cartierul Tineretului), în vederea construirii de locuințe familiale. 2019-01-28 18
45 Proiect de hotărâre pentru aprobarea prețului de vânzare a parcelelor de teren pe care sunt edificate case, atribuite în comodat sau adjudecate prin licitație publică în concesiune, din Cartierul Tineretului, în mun. Oradea, zona Calea Clujului – Uzina de apă. 2019-01-28 18
46 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de alipire a suprafeței de 44.055 mp, reprezentând teren liber de construcții, identificat cu nr. cad. 169000 și 172787 – Oradea, situat în mun. Oradea, str. Ceyrat. 2019-01-28 14
50 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în faza SF în vederea realizării obiectivului de investiții: Schimbare de destinație și recompartimentări interioare, imobil situat pe strada Ion Bogdan nr. 13, Oradea complet.pct. 50.pdf 2019-01-29 14
51 Proiect de hotărâre pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilelor, proprietate privată, reprezentând terenuri, în suprafață totală de 1.516 mp, cu construcții, afectate de obiectivul de investiții “Amenajare accese pentru autovehicule şi spaţii de parcare în zona studiată între străzile Calea Aradului - Vlădeasa - Fagurelui” din municipiul Oradea, județul Bihor, precum și pentru adoptarea unor măsuri în vederea punerii la dispoziție a amplasamentului afectat de coridorul acestei lucrări complet.pct.51.pdf 2019-01-29 18
52 Proiect de hotărâre pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilelor, proprietate privată, reprezentând terenuri, în suprafață totală de 886 mp, cu construcţii, afectate de obiectivul de investiții „Amenajare accese pentru autovehicule şi spaţii de parcare în zona situată între străzile Calea Aradului - Lalelelor - H. Ibsen - Corniţelului” din municipiul Oradea, județul Bihor, precum și pentru adoptarea unor măsuri în vederea punerii la dispoziție a amplasamentului afectat de coridorul acestei lucrări complet.pct. 52.pdf 2019-01-29 18
55 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale cu propunerea de alipirea terenului identificat cu nr. cadastrale 192692 și 192693 - Oradea, respectiv pentru aprobarea concesionării prin licitaţie publică, a 3 Loturi de teren, având suprafaţa totală de 3.059 mp, situate în municipiul Oradea, Aleea Lavandei - în zona străzii Ceyrat, în vederea construirii unor locuinţe colective 2019-01-29 18
56 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafețele de 25 mp, 2.594 mp, 37 mp, 51 mp, 3.080 mp şi 170 mp, reprezentând terenuri ce aparțin Municipiului Oradea, afectate de obiectivul de investiție "Legătură centura Oradea (girație Calea Sântandrei) / Autostrada A3 (Biharia)" 2019-01-29 14
67 Proiect de hotărâre pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilelor terenuri, în suprafață de 613 mp, precum și a construcţiilor - proprietăți private, afectate de obiectivul de investiții de utilitate publică de interes local“ Reabilitare și extindere rețea de apă, canal menajer și canal pluvial în Piața Cetate - Oradea” 2019-01-29 18
68 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a imobilului înscris în CF 169772 - Oradea, respectiv pentru înscrierea în proprietatea privată a Municipiului Oradea şi în folosinţa Universităţii din Oradea a terenului identificat cu nr. cad. nou 203648, în suprafață de 135.842 mp 2019-01-29 18

VII. DIRECȚIA TEHNICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
47 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate varianta V1 recomandată de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local privind “Amenajare accese pentru autovehicule și spații de parcare în zona situată între străzile Calea Aradului - Lalelelor - Henrik Ibsen - Cornițelului” din mun. Oradea, jud. Bihor 2019-01-29 14
48 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate varianta V1 recomandată de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local privind “Amenajare accese pentru autovehicule și spații de parcare în zona situată între străzile Calea Aradului - Vlădeasa - Fagurelui” din mun. Oradea, jud. Bihor 2019-01-29 14
65 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local privind “Reabilitare și extindere rețea de apă, canal menajer și canal pluvial în Piața Cetate, Oradea” 2019-01-29 14
66 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din Studiul de Fezabilitate pentru RELOCARE REȚELE ELECTRICE IN ZONA CALEA MARESAL AVERESCU – STRADA CELE TREI CRISURI 2019-01-29 14

DIVERSE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
49 Informare privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvențiilor acordate pentru anul 2018 , în baza Legii nr.34/1998 2019-01-29

VIII. D.M.P.F.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
62 Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 si art. 2 din HCL 13 / 29.01.2018 pentru aprobarea participării Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea în proiectul “Îmbunătățirea standardelor de sănătate în prevenirea, identificarea și tratamentul bolilor cardiovasculare și ginecologice în zona transfrontalieră” (“Improving health-care standards in prevention, identification and treatment of cardiovascular and gynecological diseases in crossborder area”) și a contribuției proprii a Spitalului 2019-01-29 14
71 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii prevederilor articolului nr.2 și nr.3 din HCL nr.430 din 03 mai 2018 pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiectul ”Promovarea antreprenoriatului creativ, prin dezvoltarea incubatorului de afaceri: Cresc Oradea Mare” 2019-01-30 14

IX. DIRECȚIA JURIDICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
70 Proiect de hotărâre privind modificarea anexei HCL 723/2016 privind desemnarea reprezentanților autorității administrației publice locale în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Oradea 2019-01-30 14

Fișiere - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 30 ianuarie 2019

Situatie Covid
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
ROHU 421