Trimite unui prieten

Proiecte de Hotarari ale Consiliului Local al municipiului Oradea 31 iulie 2019

Miercuri , 24 Iulie 2019, 14:35

Exportă PDF - Proiecte de Hotarari ale Consiliului Local al municipiului Oradea 31 iulie 2019 Tipărește pagina - Proiecte de Hotarari ale Consiliului Local al municipiului Oradea 31 iulie 2019 Trimite unui prieten - Proiecte de Hotarari ale Consiliului Local al municipiului Oradea 31 iulie 2019

 

Şedinţa ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA va avea loc în data de 31.07.2019 ORA 14:00

 

Programarea Şedinţelor pe comisii:

 

MARTI

30.07.2019 

COMISIA BUGET   

ORA  13.00  

SALA MARE

MARTI

30.07.2019 

COMISIA JURIDICĂ 

ORA  13.00 

SALA MARE

MARTI

30.07.2019 

COMISIA URBANISM

ORA  13.00 

SALA MARE

MARTI

30.07.2019 

COMISIA  SOCIALĂ 

ORA  14.00 

SALA MICA

MARTI

30.07.2019 

COMISIA  ÎNVĂŢĂMÂNT   

ORA  14.00

SALA MICA

 

 

 

 

I. INSTITUTIA ARHITECTULUI SEF

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
22 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Reconversie functionala din UTR Lc în UTR Et; Construire spălătorie auto ecologică self-service, str. Bulevardul Decebal nr. cad. 158078, nr.topo.3099/3, topo.3101/3 - Oradea 2019-07-24 majoritate absoluta
34 Proiect de hotărâre privind îndreptare eroare materială la art. 1 din HCL 494/13.06.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Urbanizare (Masterplan) in vederea dezvoltarii unor activitati economice cu caracter industrial; PUZ – etapa I - Construire hala logistica zona str.Matei Corvin, nr.cad. 204417, 204418, 204495, 204496, Oradea 2019-07-24 majoritate absoluta
41 Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului și a modalității de recuperare a taxei pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor pentru imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr.13, ap.1, înscris în CF nr. 189313-C1-U16 2019-07-24 majoritate absoluta
42 Proiect de hotărâre privind aprobarea executării de către municipiul Oradea a lucrărilor de intervenție, în numele și pe cheltuiala deținătorilor notificați din imobilul situat în Oradea, str. Duiliu Zamfirescu nr.8-10, în condițiile Legii nr.153/2011 modificată și completată de Legea nr. 146/2013 privind măsuri de creștere a calității architectural – ambientale a clădirilor. 2019-07-25 majoritate absoluta
43 Proiect de hotărâre privind aprobarea executării de către municipiul Oradea a lucrărilor de intervenție, în numele și pe cheltuiala deținătorilor notificați din imobilul situat în Oradea, str. Parcul Traian nr.1, în condițiile Legii nr.153/2011 modificată și completată de Legea nr. 146/2013 privind măsuri de creștere a calității architectural – ambientale a clădirilor 2019-07-25 majoritate absoluta
84 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale/semicolective, str. Dimitrie Anghel, nr.cad. 204862 si nr.cad.204863 (provenit din nr.cad.155472) – Oradea 2019-07-26 majoritate absoluta

II. DIRECTIA TEHNICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
4 Proiect de hotărâre privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Ciheiului din municipiul Oradea 2019-07-24 majoritate simpla
13 Proiect de hotărâre privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Apateului din municipiul Oradea 2019-07-24 majoritate simpla
14 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării completării H.C.L. nr. 483/2019 privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de salubrizare în Municipiul Oradea, prin contract de concesiune 2019-07-24 majoritate simpla

III. D.A.S.O.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
5 Proiect de hotărâre privind privind aprobarea criteriilor de prioritate și punctajului aferent acestora în baza cărora se repartizează, spre închiriere, locuințele sociale aflate în administrarea Direcției Patrimoniu Imobiliar, a listei cu categoriile de persoane care pot beneficia de locuințe sociale, a modelului de cerere tip și a listei actelor doveditoare care vor fi depuse în completarea cererilor pentru solicitări de locuințe sociale 2019-07-24 majoritate simpla

IV. DIRECTIA ECONOMICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
7 Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unui activ fix aflat în administrarea Școlii Gimnaziale ,,Dimitrie Cantemir” din Oradea, în vederea scoaterii acestuia din funcţiune 2019-07-24 majoritate absoluta
8 Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării la inflație a prețurilor și tarifelor practicate de societatea Compania de Apă Oradea S.A. pentru serviciile de furnizare apă, canalizare - epurare și canal pluvial, începând cu 01 august 2019 2019-07-24 majoritate absoluta
9 Proiect de hotărâre privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiţii în infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare executate şi finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în luna Mai 2019 2019-07-24 majoritate calificată
10 Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea Societăţii Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii acestora din funcţiune. 2019-07-24 majoritate absoluta
12 Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, respectiv modificarea Programului de investiții pe anul 2019 la Societatea Administrația Domeniului Public SA. 2019-07-24 majoritate absoluta
15 Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de asociere dintre Municipiul Oradea și societatea Termoficare Oradea S.A. în vederea realizării investiției ,,Unitatea de producție cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului 1 existent" și revocarea HCL nr. 367 din 24.04.2019 2019-07-24 majoritate absoluta
24 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 31 iulie 2019 (prima convocare) şi în data de 01 august 2019 (a doua convocare) 2019-07-24 majoritate simpla
25 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii DISTRIGAZ VEST SA, de a vota „ pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a Şedinţei Extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 21 august 2019 (prima convocare) şi în data de 22 august 2019 (a doua convocare) 2019-07-24 majoritate simpla
26 Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea societății Termoficare Oradea S.A., în vederea scoaterii acestora din funcțiune 2019-07-24 majoritate absoluta
27 Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de investiții, dotări și surse de finanțare la societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA pe anul 2019 2019-07-24 majoritate absoluta
28 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Municipiului Oradea, bugetului creditelor externe şi a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, la 31.03.2019 complet pct. 28.pdf 2019-07-24 majoritate absoluta
29 Proiect de hotărâre privind aprobarea unui nou tip de legitimație de călătorie “Abonament Linii Expres” 2019-07-24 majoritate simpla
30 Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor locale ale energiei termice practicate de către societatea Termoficare Oradea SA în municipiul Oradea, valabile pentru perioada iulie-octombrie 2019 2019-07-24 majoritate absoluta
31 Proiect de hotărâre privind aprobarea ,,Bilanţului energetic al SACET Oradea pe anul 2016” pentru activităţile de transport şi distribuţie a energiei termice şi a valorilor pierderilor de energie termică a societăţii Termoficare Oradea SA 2019-07-24 majoritate absoluta
36 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Oradea pe anul 2019 2019-07-24 majoritate absoluta
37 Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 33.600 mii lei din Fondul IID pentru realizarea lucrărilor aferente Programului „Termoficare 2006-2020 căldură şi confort“ și a obiectivului de investiții ,,Unitate de producţie cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului 1 existent (SF)’’ 2019-07-24 majoritate absoluta
38 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune şi suplimentarea sumei alocate din bugetul local cu titlul de cotizație pentru anul 2019 2019-07-24 majoritate absoluta
39 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea programului ”Realizează-te în Oradea!” pentru dezvoltarea domeniului IT în Municipiul Oradea aprobat prin HCL 1285/2018 2019-07-24 majoritate absoluta
40 Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de investiții, dotări și surse de finanțare pe anul 2019 la societatea Termoficare Oradea SA 2019-07-25 majoritate absoluta

V. D.M.P.F.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
11 Proiect de hotărâre privind modificarea Articolelor 3,4 si 5 din HCL nr. 391 / 14.05.2019 pentru revocarea HCL nr.276 din 17 aprilie 2019 și aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe PB146, PB147, PB138, PB131 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea” 2019-07-24 majoritate absoluta
33 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice la faza Proiect Tehnic de Execuție a obiectivului de investiție ”Amenajare și pavare Strada Aurel Lazăr, Oradea în vederea transformării acesteia în zonă pietonală” cuprins în cadrul proiectului „Crearea unor trasee pietonale si imbunatatirea transportului public de persoane in zona centrala a Municipiului Oradea”, cod SMIS 125104 2019-07-24 majoritate absoluta
44 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice la faza Proiect Tehnic de Execuție a obiectivului de investiție “Reabilitare, modernizare și refacere scuaruri în Piața Ferdinand “ZONA1” cuprins în cadrul proiectului “Crearea unor trasee pietonale și îmbunătățirea transportului public de persoane în zona centrală a Municipiului Oradea ” cos SMIS 125104 2019-07-25 majoritate absoluta
45 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice la faza Proiect Tehnic de Execuție a obiectivului de investiție “Reabilitare, modernizare și refacere scuaruri în Piața Ferdinand “ZONA2” 2019-07-25 majoritate absoluta
46 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice la faza Proiect Tehnic de Execuție a obiectivului de investiție: „Cresterea mobilitatii pietonale si ciclistice pe malul stang al Crisului Repede in municipiul Oradea” cuprins în cadrul proiectului „Crearea unor trasee pietonale si imbunatatirea transportului public de persoane in zona centrala a Municipiului Oradea”, cod SMIS 125104 2019-07-25 majoritate absoluta
83 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici rezultați din studiul de fezabilitate, respectiv a coridorului de expropriere pentru lucrarea de interes public local „Construcție administrativă de tip parcare de interes public cu acces nelimitat” str. Iosif Vulcan, din mun. Oradea jud. Bihor 2019-07-26 majoritate calificată

VI. COMP. MANAGEMENT SPITALE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
23 Proiect de hotărâre privind darea acordului prealabil în vederea înființării Centrului de Permanență pe strada Primăriei nr. 7 ap. 1 Oradea 2019-07-24 majoritate absoluta

VII. BIROU RESURSE UMANE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
32 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea şi pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor din subordinea Consiliului Local Oradea 2019-07-24 majoritate simpla

VIII. DIRECTIA JURIDICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
35 Proiect de hotărâre privind desemnarea viceprimarului ca primul înlocuitor de drept al primarului 2019-07-24 majoritate simpla

IX. D.P.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
47 Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii prin care se solicită transmiterea din domeniu public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., în domeniul public al municipiului Oradea, județul Bihor, a sectorului de drum naţional din Centura Ocolitoare a municipiului Oradea, în lungime de 1, 042 km, respectiv de la poz. km. 6 + 707,39 la km. 7 + 750,26 în vederea realizării investiţiei de utilitate publică „Pasaj denivelat între Drumul de Centură al Municipiului Oradea şi str. Universităţii” 2019-07-26 majoritate calificată
48 Proiect de hotărâre pentru însuşirea Rapoartelor de evaluare aferente terenurilor, proprietate a Municipiului Oradea, situate în Parcul industrial Eurobusiness I şi în Parcul industrial Eurobusiness II 2019-07-26 majoritate absoluta
49 Proiect de hotărâre pentru vânzarea terenului, în suprafață de 9.704 mp, identificat cu nr. cadastral 179268 - Oradea, situat în Parcul Industrial Eurobusiness I Oradea, în favoarea societății DONATIRO S.R.L. 2019-07-26 majoritate absoluta
50 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 32.117 mp și 193 mp, identificat cu nr. cadastral 193672, respectiv cu nr. cadastral 194214 - Oradea, situat în Parcul Industrial Eurobusiness I Oradea,în favoarea societății Hahn Besitzgesellschaft S.R.L. 2019-07-26 majoritate calificată
51 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, reprezentând teren, în suprafață de 30.435 mp, situat în mun. Oradea, str. Calea Sântandreiului 2019-07-26 majoritate absoluta
52 Proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 901 din 26.10.2017 pentru darea acordului în vederea demarării procedurii de transmitere a unei părți din imobilul Bază sportivă "Dinamo", din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul de Poliţie Județean Bihor, în domeniul public al Municipiului Oradea, în vederea realizării unor investiţii de interes local 2019-07-26 majoritate calificată
53 Proiect de hotărâre pentru aprobarea transmiterii în administrarea Universității din Oradea a imobilului situat în strada Făgărașului, identificat cu nr. Cadastral 199645 - Oradea 2019-07-26 majoritate absoluta
54 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 3.275 mp, reprezentând clădirea și terenul în care funcționează Școala Gimnazială ”Szacsvay Imre”, situată în str. Mihai Eminescu nr. 28, proprietate publică a Municipiului Oradea 2019-07-26 majoritate absoluta
55 Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 1006 din 25.10.2018, pentru aprobarea coridorului de expropriere pentru lucrarea de utilitate publică de interes local “Modernizare stradă Episcop Ioan Alexi (tronson cuprins între str. Gheorghe Pituț - str. Cucului)”, respectiv pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 1.717 mp şi a construcţiilor (garduri) – proprietate privată, afectate de coridorul acestei lucrări 2019-07-26 majoritate calificată
56 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 8.745 mp (din acte 8.000 mp) teren, cu categoria de folosinţă „drum”, proprietate publică a Municipiului Oradea, reprezentând tronsonul 1 din Aleea Peneș Curcanu 2019-07-26 majoritate absoluta
76 Proiect de hotărâre privind încheierea unui Act adiţional la Contractul, nr. 282684 din 10.10.2016, privind exercitarea dreptului de acces pe terenurile Municipiului Oradea pentru realizarea de rețele subterane noi de către Societatea Telekom Romania Communications S.A. 2019-07-26 majoritate absoluta
77 Proiect de hotărâre pentru darea în folosință gratuită în favoarea Asociației Parteneriat pentru Educație, pe o perioadă de 10 ani, a imobilului – proprietatea publică a municipiului Oradea, situate în municipiul Oradea, str. Piața Rahovei nr.1 2019-07-26 majoritate absoluta
78 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării obiectivului de investiții: Extindere rețea termică primară în Piața Rahovei (pentru fostul corp de clădire al Colegiului Național „Iosif Vulcan”), Oradea 2019-07-26 majoritate absoluta
79 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării lucrărilor de intervenție de urgență la obiectivul Palatul Epsicopal Greco-Catolic din Oradea. 2019-07-26 majoritate absoluta
80 Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 445 din 29.05.2019 pentru aprobarea suspendării obligației de plată a chiriei pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuință (chioșcuri) situate în incinta Bazinului Olimpic Oradea, deținute de către societatea Patri Sport S.R.L 2019-07-26 majoritate absoluta
81 Proiect de hotărâre privind suspendarea obligației de plată a chiriei pentru spaţiul comercial situat în mun. Oradea, str. Patrioților nr. 4, ap. 17, utilizat de către societatea Active Dessert S.R.L. 2019-07-26 majoritate absoluta

Fișiere - Proiecte de Hotarari ale Consiliului Local al municipiului Oradea 31 iulie 2019

Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei