Trimite unui prieten

Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 5 noiembrie 2018

Vineri , 2 Noiembrie 2018, 13:46

Exportă PDF - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 5 noiembrie 2018 Tipărește pagina - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 5 noiembrie 2018 Trimite unui prieten - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 5 noiembrie 2018

 

 

Şedinţa EXTRAORDINARĂ A CLMO va avea loc în data de 05.11.2018 ORA 14:00

 

Programarea Şedinţelor pe comisii:

 

 

LUNI

05.11.2018 

COMISIA BUGET   

ORA  13:00  

SALA MARE

LUNI

05.11.2018 

COMISIA JURIDICĂ 

ORA  13:00 

SALA MARE

LUNI

05.11.2018 

COMISIA URBANISM

ORA  13:00 

SALA MARE

LUNI

05.11.2018 

COMISIA  SOCIALĂ 

ORA  13:00 

SALA MARE

LUNI

05.11.2018 

COMISIA  ÎNVĂŢĂMÂNT   

ORA  13:00 

SALA MARE

 

 

 

 

 

 

 

GENERALE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului pentru închirierea spațiilor locative din fondul de locuințe pentru tineri, proprietate privată a Statului Român, construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, aflate în administrarea municipiului Oradea, respectiv abrogarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 694 din 30.08.2016 pct. 1 completare.pdf 2018-11-05 14

I. INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
2 Proiect de hotărâre pentru aprobarea P.U.Z. – Parcelare teren pentru amplasare locuințe unifamiliale sau familiale, str. Merilor, nr. cad. 14879, nr. cad. 14881, nr. cad. 165667 (nr. cad. vechi 14883), nr. cad. 14885, Oradea. 2018-11-02 14
8 Proiect de hotărâre privind aprobarea relocării statuii lui Mihai Viteazul din Piața Unirii în Piața Emanuil Gojdu, cu scopul de a reamplasa statuia Regelui Ferdinand I pe vechiul amplasament din Oradea 2018-11-05 18
9 Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea H.C.L. nr. 77/2015 în ceea ce privește aprobarea temei de concurs (caiet de sarcini) pentru realizarea statuii ecvestre a regelui Ferdinand al României. 2018-11-05 14

II. DIRECȚIA TEHNICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
3 Proiect de hotărâre privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din Studiul de Fezabilitate pentru Drum colector aferent drumului de centura (strada Ogorului) intre strada Liviu Borcea si strada Ciheiului – relocari retele electrice 2018-11-02 14
4 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi dinstudiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “RELOCARE REȚELE ELECTRICE ÎN ZONA INTERSECȚIEI B-DUL GENERAL GHEORGHE MAGHERU – ALEEA ȘTRANDULUI – PARCUL TRAIAN” 2018-11-02 14

III. DIRECTIA ECONOMICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
5 Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 a H.C.L. nr. 159/2018 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Oradea. 2018-11-05 18
16 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari în sarcina Consiliului de Administrație la Societatea Termoficare Oradea SA pentru mandatul 2018-2022 2018-11-05 14

V. D.M.P.F.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
11 Proiect de hotărâre Pentru modificarea Art. 2 si Art.3 din HCL 561/2018 privind aprobarea proiectului “Regenerarea fizica, economica si sociala a comunitatilor defavorizate din zona Gutenberg, Municipiul Oradea” și a cheltuielilor legate de proiect 2018-11-05 14
12 Proiect de hotărâre privind modificarea art. 3 si 4 din HCL 955/23.10.2018 privind aprobarea proiectului “Modernizarea parcului de tramvaie din Municipiul Oradea - Etapa 2” și a cheltuielilor legate de proiect 2018-11-05 14
13 Proiect de hotărâre Pentru modificarea Art. 2 si Art.4 din HCL 934/2018 privind aprobarea proiectului “Coridorul de mobilitate urbană durabilă din Piața Emanuil Gojdu - Vasile Alecsandri, Oradea” 2018-11-05 14
14 Proiect de hotărâre pentru modificarea Art. 2 si art. 4 din HCL nr. 927/24.09.2018 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare “Dezvoltarea si prioritizarea transportului de calatori din Municipiul Oradea” 2018-11-05 14
15 Proiect de hotărâre Pentru modificarea Art. 2 si Art.4 din HCL 935/2018 privind aprobarea proiectului “Coridorul de mobilitate urbană durabilă din Piața Emanuil Gojdu – Piața Cetate, Oradea” 2018-11-05 14

Fișiere - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 5 noiembrie 2018

Donatii spitale
Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea