Trimite unui prieten

Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 9 august 2018

Marti , 7 August 2018, 12:58

Exportă PDF - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 9 august 2018 Tipărește pagina - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 9 august 2018 Trimite unui prieten - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 9 august 2018

 

 

 

 

 

Şedinţa   EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA va avea loc în data de 09.08.2018 ORA 14:00

 

Programarea Şedinţelor pe comisii:

 

JOI

09.08.2018 

COMISIA BUGET   

ORA  13:00  

SALA MARE

JOI

09.08.2018 

COMISIA JURIDICĂ 

ORA  13:00 

SALA MARE

JOI

09.08.2018 

COMISIA URBANISM

ORA  13:00 

SALA MARE

JOI

09.08.2018 

COMISIA  SOCIALĂ 

ORA  13:00 

SALA MARE

JOI

09.08.2018 

COMISIA  ÎNVĂŢĂMÂNT   

ORA  13:00 

SALA MARE

 

 

 

 

I. DIRECTIA TEHNICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre privind avizarea extinderii rețelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Miron Pompiliu din municipiul Oradea. 2018-08-07 14

II. DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
3 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului municipiului Oradea pe anul 2018. pct. 3 completare.pdf 2018-08-08 14

III. INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
4 Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator la PUZ aprobat cu HCL nr.404/2015 - Ansamblu de locuinte colective cu functiuni complementare, str. Ceyrat, nr. cad. 192678-:-192693, nr.cad.195511-:-195522 – Oradea 2018-08-08 14
5 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire clădire mixtă, cu spații de alimentație publică, aparthotel și locuințe colective, str. Sf. Apostol Andrei, nr. cad. 192642, 196845 Oradea pct. 5 completare.pdf 2018-08-08 14

IV. D.M.P.F.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
6 Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “ Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul profesional și tehnic pe tot parcursul vieții în cadrul Colegiului Tehnic Traian Vuia din Oradea” și a cheltuielilor legate de proiect. 2018-08-09 14
7 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții “Modernizare punct de redresare în zona Cicero” 2018-08-09 14
8 Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Crearea unor trasee pietonale si imbunatatirea transportului public de persoane in zona centrala a Municipiului Oradea” 2018-08-09 14
9 Proiect de hotărâreprivind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico economici a proiectului: “Reabilitare, modernizare și refacere scuaruri în Piața Ferdinand – Municipiul Oradea, Zona 1” 2018-08-09 14
13 Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 762/12.09.2017 privind aprobarea participării în cadrul proiectului, a parteneriatului și a contribuției proprie aferentă Municipiului Oradea pentru ”Proiectul integrat pentru dezvoltarea durabilă în zona montană a județului Bihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltarea serviciilor de sănătate în cazul intervențiilor medicale în situații de urgență” 2018-08-09 14

V. D.P.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
10 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 188 mp, reprezentând teren public situat în incinta Pieței Cetate, din mun. Oradea, zona str. Griviței 2018-08-09 18
11 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 29.163 mp, reprezentând teren cu categoria de folosinţă „drum”, proprietate publică a Municipiului Oradea strada Dimitrie Cantemir 2018-08-09 18
12 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico economici la faza PT în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitarea clădirii Primăriei Oradea. 2018-08-09 14

DIVERSE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
2 Informare privind Raportul de audit financiar și Decizia nr. 19/11.07.2018 a Camerei de Conturi Bihor emise în urma misiunii de audit financiar asupra contului de execuție bugetară pe anul 2017 la Unitatea Administrativ – Teritoarială Municipiul Oradea. 2018-08-07

Fișiere - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 9 august 2018

Donatii spitale
Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea