Trimite unui prieten

A fost semnat contractul de finanțare în vederea reabilitării termice a Liceului Teoretic Onisifor Ghibu

Joi , 17 Mai 2018, 14:04

Exportă PDF - A fost semnat contractul de finanțare în vederea reabilitării termice a Liceului Teoretic Onisifor Ghibu Tipărește pagina - A fost semnat contractul de finanțare în vederea reabilitării termice a Liceului Teoretic Onisifor Ghibu Trimite unui prieten - A fost semnat contractul de finanțare în vederea reabilitării termice a Liceului Teoretic Onisifor Ghibu
A fost semnat contractul de finanțare în vederea reabilitării termice a Liceului Teoretic Onisifor Ghibu

Azi, 17 mai 2018, a fost semnat contractul de finanțare având ca obiect reabilitarea termică a celor două corpuri de clădire ale Liceului Teoretic Onisifor Ghibu din Oradea.

Primăria Oradea a depus cererea de finanțare cu titlul „Creșterea eficienței energetice a clădirilor existente la Liceul Teoretic Onisifor Ghibu din Municipiul Oradea", în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 Axa prioritară 3 - "Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon", Prioritatea de investiții 3.1 - "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, si în sectorul locuințelor", Operațiunea B "Clădiri publice".

Din valoarea totală a contractului de finanțare de 3.565.974,07 euro cu TVA, 3.564.930,86 euro este valoarea eligibilă iar 1.043,21 euro reprezintă contribuția beneficiarului la cheltuielile neeligibile.

Valoarea totală eligibilă este de 3.564.930,86 euro, din care valoarea eligibilă nerambursabilă este în cuantum de 3.494.739,12 euro, iar contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile este de 2%, respectiv de 71.298,62 euro.

Durata de implementare a proiectului este de 32 luni de la data semnării contractului de finanțare, la care se adaugă și perioada de desfășurare a activităților proiectului, înainte de semnarea contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: eficientizarea din punct de vedere energetic (reabilitare termică) a celor două corpuri de clădire ale Liceului Teoretic Onisifor Ghibu Oradea, reducerea consumului anual de energie primară cu 50% pentru ambele clădiri faţă de consumul iniţial, dar și scăderea estimată a emisiilor gazelor cu efect de seră.

Intervențiile propuse în cadrul proiectului sunt: reabilitarea termică a anvelopelor clădirilor, reabilitarea sistemului de instalații de încălzire și ventilație, reabilitarea sistemului de instalații sanitare, reabilitarea sistemului de alimentare cu energie electrică și iluminat, precum și unele lucrări conexe de reparații și refaceri.

 

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
Travel
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Termo Alert
Guvernare transparenta