Trimite unui prieten

CAMPANIA ”NU MUNCEȘTI, NU PRIMEȘTI” CONTINUĂ

Miercuri , 24 Noiembrie 2021, 14:42

Exportă PDF - CAMPANIA ”NU MUNCEȘTI, NU PRIMEȘTI” CONTINUĂ Tipărește pagina - CAMPANIA ”NU MUNCEȘTI, NU PRIMEȘTI” CONTINUĂ Trimite unui prieten - CAMPANIA ”NU MUNCEȘTI, NU PRIMEȘTI” CONTINUĂ
CAMPANIA ”NU MUNCEȘTI, NU PRIMEȘTI” CONTINUĂ

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat face parte dintr-o abordare mai complexă a eliminării sărăciei, prevede măsuri de protecție și ajutor temporar pentru persoanele supuse riscului de sărăcie şi excluziune socială fiind o formă de sprijin în scopul creşterii calităţii vieţii anumitor categorii de persoane ale căror drepturi sociale sunt prevăzute expres de lege.

Beneficiarii de ajutor social, apți de muncă, au obligativitatea de a presta acțiuni sau lucrări în folosul comunității.

Astfel, Campania „Nu muncești, nu primești" inițiată de către Direcția de Asistență Socială Oradea în 2019, care are ca scop responsabilizarea beneficiarilor de servicii și beneficii sociale și formarea de deprinderi de muncă independentă, continuă în fiecare lună. Anual, prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea se stabilesc amplasamentele unde se efectuează acțiunile și lucrările în folosul comunității, de coordonarea acestora fiind responsabilă Direcția Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea care, în colaborare cu operatorul de salubritate (RER Vest SA Oradea), organizează zilnic activitatea beneficiarilor de ajutor social. În principal activitățile constau în salubrizarea unor spații publice, malurile Crișului Repede, Grădina Zoologică, parcuri, giratorii, spații verzi etc., monitorizarea lor fiind asigurată de către reprezentanții RER, consilierii PMO și consilierii Direcției de Asistență Socială Oradea.

Totodată, obligativitatea de efectuare a unui număr de 72 de ore de acțiuni și lucrări în folosul comunității a fost stabilită prin hotărâre de Consiliu Local și pentru beneficiarii de servicii de servire a hranei acordate potrivit Legii nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social, media lunară a acestora fiind de 25 de persoane. Media lunară a beneficiarilor de cantină socială este de 67 dintre care 55 sunt copii.

Asistenții sociali din cadrul Serviciului Social al DAS Oradea se deplasează zilnic pe teren, în zonele stabilite pentru efectuarea muncii în folosul comunității, pentru  monitorizarea persoanelor care efectuează orele de muncă/lucrări de interes local în zona blocurilor de pe str. Voltaire și străzile adiacente, precum și în celelalte amplasamente. Scopul monitorizării muncii prestate de aceste persoane este de a le acorda ajutorul social doar cu condiția efectuării orelor de muncă în folosul comunității.

În prezent, în municipiul Oradea beneficiază de ajutor social 134 de familii, din care 144 sunt adulți și 129 sunt copii. Dintre aceștia 38 de persoane au obligativitatea de a presta activități în folosul comunității. Numărul relativ mic al persoanelor care prestează muncă în folosul comunității se explică prin faptul că, potrivit Legii 416/2001, din familiile beneficiare de ajutor social doar o singură persoană majoră și aptă are obligația de a efectua ore de muncă în folosul comunității.

De asemenea sunt scutiți de muncă părinții care au în îngrijire copii sub 7 ani, persoanele care au împlinit vârsta legală de pensionare și persoanele inapte de muncă (incapacitatea fiind dovedită cu acte medicale: certificat de încadrare în grad de handicap sau certificatul medical de constatare a capacității de muncă eliberat de comisia specială).

Galeria foto - CAMPANIA ”NU MUNCEȘTI, NU PRIMEȘTI” CONTINUĂ

Situatie Covid
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
Travel
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator