Trimite unui prieten

ÎNSCRIERILE LA CREȘE SE POT FACE DOAR ONLINE

Marti , 19 Mai 2020, 14:38

Exportă PDF - ÎNSCRIERILE LA CREȘE SE POT FACE DOAR ONLINE Tipărește pagina - ÎNSCRIERILE LA CREȘE SE POT FACE DOAR ONLINE Trimite unui prieten - ÎNSCRIERILE LA CREȘE SE POT FACE DOAR ONLINE
ÎNSCRIERILE LA CREȘE SE POT FACE DOAR ONLINE

Direcţia de Asistenţă Socială Oradea aduce la cunoştinţă că în perioada 02.06.2020 - 30.06.2020 organizează sesiunea de înscriere a copiilor la creşă, pentru anul şcolar 2020 - 2021.

Cererea de înscriere la creșă pentru fiecare copil și  actele necesare se transmit fotocopiate,  pe adresa de e-mail:  sps.dasoradea@gmail.com.

Actele care se vor anexa cererii de înscriere la creşă (fotocopiate) sunt:

-       certificatul de naştere al copilului;

-       actele de identitate a părinţilor/reprezentanţilor legali;

-       certificatele de naştere a fraţilor minori;

-       dacă este cazul, hotărârea/sentinţa de plasament sau a sentinţei de încredinţare în vederea adopţiei;

-       adeverinţă de venituri pentru fiecare dintre părinţii/reprezentanţii legali, care să cuprindă venitul brut al părintelui pe ultimele 6 luni, anterioară înscrierii;

-       adeverinţă de la locul de muncă al părintelui care se află în concediu pentru creşterea copilului în care se va specifica data încetării suspendării contractului de muncă;

-       adeverinţă de la grădiniţa care funcţionează în aceeaşi clădire cu creşa, dacă este frecventată de fraţi sau surori ai copilului pentru care se solicită înscrierea la creşă;

-       fişa de imunizări, întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătăţii cu privire la intrarea copilului în colectivitate;

-       adeverinţă de la unitatea de învăţământ frecventată de către mamă, la forma de zi (dacă este cazul);

-       sentinţă de divorţ/dovadă cuantum pensie de întreţinere (alimentară) - dacă este cazul ;

-       Declarația pe proprie răspundere a părintelui/reprezentantului legal solicitant că documentele anexate cererii de înscriere la creșă sunt conforme cu documentele originale;

-       alte acte doveditoare privind situaţia de dificultate a familiei - dacă este cazul.

Detalii referitoare la actele necesare şi cererea de înscriere la creşă se găsesc la adresa: http://www.daso-oradea.ro/pagina/acte-necesare-formulare#pagina/acte-necesare-formulare.
Criteriile de departajare a dosarelor pentru admiterea copiilor în creşe le găsiţi accesând http://www.daso-oradea.ro/pagina/inscrierea-copiilor#pagina/inscrierea-copiilor.
Informaţii detaliate se pot obţine la numărul de telefon 0359.411.925 - Serviciul Programe Sociale.

 

 

Fișiere - ÎNSCRIERILE LA CREȘE SE POT FACE DOAR ONLINE

Donatii spitale
Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
Travel
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei