Trimite unui prieten

Se pot depune solicitări pentru locuințele ANL destinate medicilor rezidenți și specialiști

Miercuri , 13 Octombrie 2021, 15:08

Exportă PDF - Se pot depune solicitări pentru locuințele ANL destinate medicilor rezidenți și specialiști Tipărește pagina - Se pot depune solicitări pentru locuințele ANL destinate medicilor rezidenți și specialiști Trimite unui prieten - Se pot depune solicitări pentru locuințele ANL destinate medicilor rezidenți și specialiști
Se pot depune solicitări pentru locuințele ANL destinate medicilor rezidenți și specialiști

Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 761 din 30.09.2021, în perioada 1 noiembrie 2021 - 29 noiembrie 2021 se depun cererile, însoțite de acte doveditoare, de către solicitanții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii specialiștilor din sănătate, în municipiul Oradea. De pe această listă se vor atribui două locuințe cu două camere fiecare, disponibile momentan, dar și locuințele care urmează a deveni vacante.

Cererea, vizată de angajator, se depune individual și în nume propriu la Primăria municipiului Oradea - Centrul de Relații cu Publicul (în Piramidă) și trebuie să fie însoțită de documentele prevăzute în anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 761 din 30.09.2021.

Dosarele incomplete și cele depuse după termen se resping.

Dosarele depuse în sesiunea anterioară, respectiv în perioada 02.12.2019 - 17.01.2020, NU se iau în considerare.

Solicitanții care au avut dosare depuse și nu au primit repartiție au posibilitatea depunerii unui dosar în sesiunea 2021.

Pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, în mod exclusiv tinerilor specialiști din sănătate, dosarele vor fi analizate de Comisia socială de analiză a solicitărilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii specialiștilor din sănătate, în municipiul Oradea, județul Bihor, cu respectarea CRITERIILOR DE ACCES ȘI A CRITERIILOR DE SELECȚIE PRIN PUNCTAJ aprobate prin H.C.L. nr. 862 din 31.10.2019, anexate la prezenta.

Blocul ANL din curtea Spitalului Municipal Dr. Gavril Curteanu, destinat medicilor rezidenți, a fost realizat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe și Primăria Oradea în cursul anului 2019.

Proiectul de construire de locuinţe pentru medici a avut ca scop stabilizarea populaţiei în municipiul Oradea şi evitarea migraţiei personalului de specialitate medico-sanitar bine pregătit, precum și susținerea acestuia.

 

 

Fișiere - Se pot depune solicitări pentru locuințele ANL destinate medicilor rezidenți și specialiști

Situatie Covid
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
Travel
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator