Trimite unui prieten

Compartimentul Bazine de inot

Exportă PDF - Compartimentul Bazine de inot Tipărește pagina - Compartimentul Bazine de inot Trimite unui prieten - Compartimentul Bazine de inot

   Bazinul Olimpic    
        
Administrarea, controlul, verificarea şi gestionarea imobilului cu destinaţie sportivă Bazin Olimpic aflat în subordinea Consiliului Local Oradea, prin instituţia de interes public Administraţia Imobiliară Oradea.
-          urmăreşte şi verifică periodic la imobilele aflate în administrarea sa, modul de exploatare si întreţinere a clădirilor, a instalaţiilor electrice, termice, apă-canal precum şi a respectării Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Oradea.
-          urmăreşte fluctuaţiile nejustificate a consumurilor de energie electrică, termică, apă-canal şi salubrizare aferent imobilelor aflate în administrarea sa, respectiv ia măsuri pentru clarificarea acestora ;
-          colaborează cu Inspectoratul de Poliţie al Municipiului Oradea, cu Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bihor şi cu alte organe abilitate în vederea prevenirii şi stopării tuturor activităţilor infracţionale la nivelul imobilelor aflate în administrarea sa ;
-          colaborează cu Clubul Sportiv Municipal (sau alte instituţii sportive la nivel naţional şi internaţional) şi asigură buna organizare a competiţiilor sportive, concursurilor naţionale şi internaţionale desfăşurate în baza sportivă subordonata la nivel administrativ ;
 -          colaborează cu Agenţia Naţională de Sport (sau alte instituţii, organizaţii, asociaţii,   etc) şi conduce organizarea activităţilor cultural-sportive, socio-culturale sau de agrement, concursurilor naţionale şi internaţionale
 -          urmăreşte şi conduce evidenţa gestiunii de materiale precum şi consumurile menţionate mai sus pe baza bonurilor de consum primite la sfârşitul fiecărei luni de la responsabilii pe probleme de consumuri ale fiecărui imobil în parte.
-          urmăreşte şi verifică respectarea normelor P.S.I. şi de protecţie a muncii a angajaţilor din subordine precum şi efectuarea cu stricteţe a serviciilor de pază în imobilele aflate în administrarea sa.
-          urmăreşte, verifică şi asigură cantităţile de materiale necesare menţinerii ordinei şi curăţeniei în imobilele mai sus menţionate .
-          urmăreşte şi asigură necesarul de cheltuieli gospodăreşti prin dispoziţii de plată, derulate prin casieria instituţiei de interes public, Administraţia Imobiliară Oradea, conform referatelor de necesitate cheltuieli aprobate de către conducători
-          gestionează bunurile imobiliare, inclusiv executarea lucrarilor de reparatii în conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995
-          asigură funcţionarea corespunzătoare a tuturor instalaţiilor sanitare şi termice
 -          Ia măsuri pentru întreţinerea în bune condiţii a elementelor structurii de rezistenţă a clădirilor aflate în administrare, a elementelor de construcţii exterioare şi a instalaţiilor comune proprii  
-          Ia măsuri pentru administrarea şi întreţinerea în bune conditii a bazinului cum ar fi:
         -funcţionarea instalaţiilor de alimentare şi recirculare a apeio  
       -preluarea,depozitareaşi administrarea substanţelor de tratare a apei
         -funcţionarea centralei termice
         -verificarea concentraţiilor de substanţe de tratare a apei
        -asigurarea temperaturii apei permanent între 26-28ºC 
          -dozarea pompelor de acid şi clor
         -asigură funcţionarea pompelor  de apă şi a filtrelor
          -asigură funcţionarea cilereloro 
        -asigură funcţionarea generatorului
-          asigură  pregătirea şi instalarea terenului de polo înaintea meciurilor
-          asigură tunderea gazonului din jurul imobilului
-          asigură curăţarea bazinului atât cu robotul cât şi cu peria de absorbţie
-          asigură funcţionarea camerei de balans
-          asigură curăţenia în spaţiile destinate sportivilor şi antrenorilor în vestiare,grupuri sanitare,sala tehnică,în tribune,în întreg perimetrul interior şi exterior aferent bazinului                                                 
 Bazinul Acoperit
   
            Administrarea,controlul,verificarea şi gestionarea imobilului cu destinaţie sportivă   Bazin Acoperit aflat în subordinea Consiliului Local Oradea, prin instituţia de interes public Administraţia Imobiliară Oradea
 -          urmăreşte şi verifică periodic la imobilele aflate în administrarea sa, modul de exploatare si întreţinere a clădirilor, a instalaţiilor electrice, termice, apă-canal precum şi a respectării Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Oradea.
-          urmăreşte fluctuaţiile nejustificate a consumurilor de energie electrică, termică, apă-canal şi salubrizare aferent imobilelor aflate în administrarea sa, respectiv ia măsuri pentru clarificarea acestora ;
-          colaborează cu Inspectoratul de Poliţie al Municipiului Oradea, cu Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bihor şi cu alte organe abilitate în vederea prevenirii şi stopării tuturor activităţilor infracţionale la nivelul imobilelor aflate în administrarea sa ;
-          colaborează cu Clubul Sportiv CRIŞUL (sau alte instituţii sportive la nivel naţional şi internaţional) şi asigură buna organizare a competiţiilor sportive, concursurilor naţionale şi internaţionale desfăşurate în baza sportivă subordonata la nivel administrativ ; 
-          colaborează cu Agenţia Naţională de Sport (sau alte instituţii, organizaţii, asociaţii,   etc) şi conduce organizarea activităţilor cultural-sportive, socio-culturale sau de agrement, concursurilor naţionale şi internaţionale
 -          urmăreşte şi conduce evidenţa gestiunii de materiale precum şi consumurile menţionate mai sus pe baza bonurilor de consum primite la sfârşitul fiecărei luni de la responsabilii pe probleme de consumuri ale fiecărui imobil în parte.
-          urmăreşte şi verifică respectarea normelor P.S.I. şi de protecţie a muncii a angajaţilor din subordine precum şi efectuarea cu stricteţe a serviciilor de pază în imobilele aflate în administrarea sa.
-          urmăreşte, verifică şi asigură cantităţile de materiale necesare menţinerii ordinei şi curăţeniei în imobilele mai sus menţionate .
-          urmăreşte şi asigură necesarul de cheltuieli gospodăreşti prin dispoziţii de plată, derulate prin casieria instituţiei de interes public, Administraţia Imobiliară Oradea, conform referatelor de necesitate cheltuieli aprobate de către conducători
-          gestionează bunurile imobiliare, inclusiv executarea lucrarilor de reparatii în conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995
-          asigură funcţionarea corespunzătoare a tuturor instalaţiilor sanitare şi termice
 -          Ia măsuri pentru întreţinerea în bune condiţii a elementelor structurii de rezistenţă a clădirilor aflate în administrare, a elementelor de construcţii exterioare şi a instalaţiilor comune proprii 
-          Ia măsuri pentru administrarea şi întreţinerea în bune conditii a bazinului cum ar fi:
          -funcţionarea instalaţiilor de alimentare şi recirculare a apeio
         -preluarea,depozitareaşi administrarea substanţelor de tratare a apei
         -funcţionarea centralei termice§ 
         -verificarea concentraţiilor de substanţe de tratare a apei§
          -asigurarea temperaturii apei permanent între 26-28ºC §
          -dozarea pompelor de acid şi clor§
          -asigură funcţionarea pompelor  de apă şi a filtrelor§ 
         -asigură funcţionarea cilereloro 
        -asigură funcţionarea generatorului
-          asigură  pregătirea şi instalarea terenului de polo înaintea meciurilor
-          asigură tunderea gazonului din jurul imobilului
-          curăţarea bazinului atât cu robotul cât şi cu peria de absorbţie
-          asigură funcţionarea camerei de balans
-          asigură curăţenia în spaţiile destinate sportivilor şi antrenorilor în vestiare,grupuri sanitare,sala tehnică,în tribune,în întreg perimetrul interior şi exterior aferent bazinului  

Fișiere - Compartimentul Bazine de inot

Nu există fișiere!