Trimite unui prieten

Compartimentul Oraselul Copiilor

Exportă PDF - Compartimentul Oraselul Copiilor Tipărește pagina - Compartimentul Oraselul Copiilor Trimite unui prieten - Compartimentul Oraselul Copiilor

Compartimentul Administrare Orăşelul Copiilor are ca obiectiv principal asigurarea întregii baze materiale necesară funcţionării Orăşelului Copiilor, situat pe strada Corneliu Coposu nr. 8, imobil destinat activităţilor de joacă pentru copii, recreative sau de agrement, socio-culturale. Compartimentul se află în subordinea Servicilui Administrare Baze Sportive şi de Agrement.  
  Organizarea şi funcţionarea Orăşelului Copiilor       
          Toate aspectele privind administrarea imobilului Orăşelului Copiilor, precum şi gestionarea bunurilor mobile şi imobile aferente acestuia  sunt reglementate in REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE  A ORĂŞELULUI COPIILOR,  aprobat prin  H.C.L. al municipiului Oradea nr. 674 din 30 august 2007 si completat prin H.C.L. nr. 402 din 9 mai 2008.
Atribuţii şi responsabilităţi: 
              
Compartimentul Administrare Orăşelul Copiilor are urmatoarele atribuţii:  
               -organizarea, coordonarea activităţii de exploatare a bazei materiale  
                -efectuarea achiziţiilor de bunuri materiale   
               -urmărirea încadrării in structura de cheltuieli din bugetul aprobat pe fiecare articol 
              - urmareste derularea contractelor de inchiriere pentru spatiile cu destinatie comerciala alimentara sau nealimentara din incinta Oraselului Copiilor, in conformitate cu prevederile legale atribuite prin procedura de licitatie publica 
              - urmareste si conduce evidenta gestiunii de materiale, precum si a consumurilor mentionate mai sus pe baza bonurilor de consum lunare  
    
- intocmeste caietele de sarcini pentru demararea procedurilor de cerere de oferta de pret sau de licitatie publica in vederea achizitionarii tuturor bunurilor si serviciilor necesare bunei functionari a Oraselului Copiilor   
          - verifica si raspunde de incadrarea in termenele de facturare si de plata a facturilor de energie electrica, energie termica, apa-canal, salubrizare aferente imobilului Oraselului Copiilor, respectiv verifica si raspunde de cantitatile pe care le propune la plata
             - conduce evidenta permanenta a tuturor subconsumatorilor din cadrul Oraselului Copiilor in vederea stabilirii exacte a consumurilor de utilitati si incasarii contravalorii acestora 
             - intocmeste balantele de verificare analitica pentru consumul de energie electrica, energie termica, apa-canal si salubrizare aferente spatiilor inchiriate din incinta Oraselului Copiilor, precum si a spatiilor inchiriate in incinta cladirii acestuia
              - urmareste fluctuatiile nejustificate ale consumurilor de energie electrica, energie termica, combustibil lichid, apa-canal, salubrizare din cadrul imobilului Oraselului Copiilor; ia masuri pentru clarificarea acestora 
            - verifica corelatia dintre cantitatile facturate si cele consemnate in procesele verbale de citire remise  
            - analizeaza sesizarile, urmareste colaborarea dintre beneficiar si furnizorul de energie electrica, energie termica, combustibil lichid, apa-canal, salubrizare cu privire la neconcordanta dintre cantitatile facturate si cele consemnate in confirmari, urmarind facturarea consumului real, diferentele reglandu-se prin facturarile ulterioare 
                           - centralizeaza copiile proceselor verbale de citire a tuturor utilitatilor remise de catre responsabilii imputerniciti ai imobilului Oraselului Copiilor    
          - colaboreaza cu responsabilii imputerniciti ai furnizorilor de utilitati in vederea confirmarii consumurilor de utilitati       
       - urmareste si asigura necesarul de cheltuieli gospodaresti prin dispozitii de plata, derulate prin casieria institutiei de interes public, Administratia Imobiliara Oradea, conform referatelor de necesitate si cheltuieli aprobate de catre conducere.   
            - conduce evidenta gestiunii de materiale achizitionate precum si a consumurilor acestora, pe baza bonurilor de consum intocmite la sfarsitul fiecarei luni pentru Oraselului Copiilor  
            - intocmeste procese verbale de receptie la  terminarea lucrarilor (la sfarsitul fiecarei luni) privind  prestarea serviciilor de paza, curatenie,  salubizare  etc. 
            - intocmeste planul de paza al imobilului Oraselului Copiilor si avizeaza personalul de paza cu organele de politie, potrivit prevederilor legale 
            - 
urmareste si verifica in teren activitatea personalului de paza, respectarea tuturor obligatiilor si responsabilitatilor in ceea ce priveste: programului de lucru, prezenta personalului de paza la punctele de paza stabilite - pe baza unui tabel nominal reprezentand totalul de personal si repartizarea defalcata pe zile a acestuia, conform fisei postului si a obligatiilor contractuale  
            - urmareste si verifica in teren activitatea tuturor angajatilor (personalul de intretinere, personalul de la firma prestatoare de  servicii de curatenie si salubrizare sau de alte firme prestatoare de servicii la  Oraselului Copiilor), respectarea tuturor obligatiilor conform fisei postului si a obligatiilor contractuale  
            - 
consemneaza in scris sau verbal toate abaterile constatate (daca este cazul) si ia masurile ce se impun   
          - verifica respectarea normelor P.S.I. si asigurarii  securitatii si sanatatii in munca
         - personalul de intretinere efectueaza controale zilnice in incinta Oraselului Copiilor pentru a se asigura ca sunt indeplinite toate conditiile necesare pentru asigurarea curateniei si sigurantei copiilor care frecventeaza locurile de joaca; semnaleaza unele neajunsuri sau defectiuni aparute si se asigura de remedirea acestora (nu inainte de a le aduce la cunostinta personalului responsabil care coordoneaza activitatea de intretinere) 
                     - urmareste si verifica permanent prin personalul de intretinere angajat, dotarile privind instalatiile electrice, instalatiile sau sistemele de ventilatie si climatizare, a instalatiilor de racire/incalzire, a generatoarelor electrice, termice, a sistemelor de sonorizare, monitoare (panouri) cu leduri amplasate pe fatada cladirii, plasme sau LCD-uri instalate la Oraselul Copiilor.
       -contacteaza antreprenorul general in cazul executarii unui complex de lucrari la care au aparut unele neajunsuri, defectiuni  si ia masuri pentru remedierea cat mai urgenta a acestora 
            - 
efectueaza verificari in teren in urma sesizarilor primite referitor la unele disfunctionalitati consemnate in Registrul de observatii/sesizari care este pus la dispozitia solicitantilor de catre personalul care asigura serviciul de paza a oraselului;  raspunde in scris la eventualele sesizari si ia masuri pentru remedierea acestor disfunctionalitati.                             - urmareste si verifica periodic modul de intretinere a cladirii, precum si a respectarii Regulamentului de organizare si functionare a Oraselului Copiilor  
           -  verifica necesarul de materiale si propune spre aprobare achizitionarea necesarului de materiale pentru mentinerea permanenta a ordinii si curateniei in Oraselul Copiilor;
             - urmareste si planifica activitatea de intretinere si reparatii, raportata la cerintele zilnice,  
            - urmareste si verifica lucrările care se execută periodic în scopul de a menţine în stare normală de funcţionare ansamblul de echipamente, instalaţii de joacă pentru copii, pavilionul de joacă central, tribunele amfiteatrului, tribunele terenului de baschet, patinoarul şi construcţiile aferente Orăşelului Copiilor   
          - verifica si urmareste starea si modul de intretinere a spatiilor verzi, in urma realizarii lucrarilor de amenajare  peisagistica in incinta oraselului, a plantelor decorative de exterior si de interior achizitionate  si stabileste legatura cu firma prestatoare de servicii de intretinere a acestora (in cazul unui contract existent in acest scop), colaborand  cu aceasta pentru  remedirea  deficientelor semnalate, in conformitate cu prevederile contractului. 
              In cazul expirarii contractului sau lipsei incheierii unui contract de prestari servicii de intretinere - verifica in teren si gestioneaza intretinerea spatiilor verzi: ia  masuri  pentru realizarea in regie proprie, cu personalul de intretinere si sub indrumarea specialistului in domeniu din cadrul compartimentului, a urmatoarelor operatiuni:
 - tunderea suprafetelor gazonate; reinsamantarea suprafetelor de gazon distruse; fertilizarea gazonului; distrugerea buruienilor din gazon; udarea gazonului; udarea arborilor, a arbustilor, a tufelor si a plantelor ornamentale de exterior; efectuarea lucrarilor de taiere si toaletare necesare,  administrarea de ingrasaminte; aplicarea tratamentelor fitosanitare la toate categoriile de plante; protejarea plantelor in timpul iernii; ingrijirea plantelor de interior prin aplicarea intregului complex de masuri corespunzatoare.
      -  intocmeste referatele de necesitate pentru aprobarea achizitionarii materialelor necesare pentru efectuarea anumitor categorii de lucrari, respectiv: achizitionare seminte iarba de gazon, erbicide, ingrasaminte, fungicide, insecticide, acaricide. 
             - verifica si urmareste starea si modul de intretinere a acvariilor si vivariilor din incinta cladirii, modul de hranire al animalelor de catre reprezentantul firmei furnizoare si prestatoare de servicii de intretinere (pana la expirarea contractului) si o informeaza in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale; gestioneaza activitatea de intretinere a acvariilor si vivariilor (dupa expirarea contractului) 
               -dezvolta noi strategii de management la nivelul administrarii Oraselului Copiilor si de eficientizare a folosirii spatiilor din incinta cladirii in scop cat mai educativ, creativ si recreativ pentru beneficiarii acestui amplasament
Relatii functionale interne:-colaboreaza cu: 
- Primaria municipiului Oradea  
                          -serviciile, birourile si compartimentele de specialitate ale institutiei:- Serviciul financiar-contabil, Compartimentul Administrativ, Biroul Juridic, Compartimentul Resurse Umane, Biroul Administrare Venituri Compartimentul achizitii publice, Compartimentul Verificare Consumuri, 
                         Compartimentul sanatate si securitate in muncacolaboreaza cu COMPARTIMENTUL ACTIVITATI SOCIO-PEDAGOGICE PENTRU COPII, asigurand sprijinul solicitat in organizarea si desfasurarea tuturor activitatilor destinate copiilor pe care acesta le promoveaza in folosul beneficiarilor Oraselului Copiilor
Relatii functionale externe: 
         -
colaboreaza cu Inspectoratul Scolar Bihor sau cu alte institutii, organizatii, asociatii, fundatii si sprijina d.p.d.v. al asigurarii conditiilor optime pentru desfasurarea activitatilor cultural - educative, socio - culturale, de agrement sau  a diverselor evenimente pentru copii care se desfasoara in Oraselul Copiilor
                      - ofera sprijinul din punct de vedere administrativ la organizarea unor activitati socio/culturale, de divertisment si educative in Oraselul Copiilor de catre agenti economici, fundatii, sponsori sau organizatii de intrajutorare pentru sprijinirea copiilor cu dizabilitati etc. - colaboreaza cu furnizorii de utilitati, respectiv cu SC Compania de Apa, SC Electrica, RER Ecologic Service, SC Electrocentrale SA, cu prestatorii de servicii in baza contractelor de achizitii si cu toate persoanele juridice care desfasoara o activitate pe baza de contract in Oraselul Copiilor.- colaboreaza cu Inspectoratul Scolar al Judetului Bihor, Inspectoratul de Politie, Palatul Copiilor si Elevilor Oradea, Directia Judeteana pentru Protectia Copilului, respectiv persoane fizice sau juridice

Fișiere - Compartimentul Oraselul Copiilor

Nu există fișiere!