Trimite unui prieten

Serviciul Relaţii cu Publicul (Ghişeu Unic)

Exportă PDF - Serviciul Relaţii cu Publicul (Ghişeu Unic) Tipărește pagina - Serviciul Relaţii cu Publicul (Ghişeu Unic) Trimite unui prieten - Serviciul Relaţii cu Publicul (Ghişeu Unic)

 

Atribuţiile Serviciului Relaţii cu Publicul:

 • oferă informaţii cetăţenilor cu privire la activitatea primăriei şi consiliului local;

 • oferă informaţii cetăţenilor privind modalitatea de a obţine documente (certficate, autorizaţii, avize, adeverinţe) care intră în sfera de competenţă a consiliului local şi primăriei;

 • în limitele create de relaţiile stabilite cu alte instituţii publice şi organizaţii neguvernamentale, oferă informaţii ce vizează comunitatea;

 • desfăşoară activităţi de primire, evidenţiere şi urmărire a rezolvării petiţiilor cf. O.G. 27/2002 aprobată prin Legea 233/2002;

 • expediază corespondenţa prin poştă;

 • gestionează şi ţine evidenţa timbrelor poştale, conform borderourilor de expediere;

 • coordonează activitatea din domeniul audienţelor la conducerea primăriei (înscriere în audienţă, participare la audienţă şi consemnare în registru de audiente, emitere notă de audienţă cu soluţia propusă de conducător, înregistrare răspuns, urmărire acordare răspuns în termenul legal);

 • colaborează cu direcţiile şi compartimentele de specialitate ale instituţiei la reactualizarea permanentă a bazei de date ce conţine informaţiile ce se oferă cetăţenilor;

 • concepe, redactează, editează şi distribuie gratuit fluturaşi informativi cetăţenilor;

 • asigură circuitul documentelor în instituţie până la nivel de direcţie de specialitate, realizând evidenţa acestora pe baza opisurilor de predare-primire;

 • înregistrează , redactează şi expediază răspunsuri la petiţiile sosite on-line pe site-ul www.oradea.ro/epetitii 

 • emite note interne structurilor competente, în vederea culegerii informaţiilor solicitate;

 • înregistrează documentele legate de activitatea internă a primăriei;

 • urmăreşte modificările legislaţiei în domeniul de activitate, adaptând programele şi metodele de lucru;

 • asigură accesul la informaţiile de interes public, conform Legii 544/2001:

  • oferă verbal informaţii de interes public;

  • pune la dispoziţia celor interesaţi, gratuit, formulare-tip;

  • preia şi înregistrează solicitările de informaţii de interes public;

  • preia şi înregistrează reclamaţiile administrative;

  • emite note interne structurilor competente, în vederea culegerii informaţiilor solicitate;

  • redactează şi trimite răspunsul solicitanţilor;

  • comunică din oficiu informaţiile de interes public;

  • întocmeşte anual un raport privind accesul la informaţiile de interes public;

  • întocmeşte registrul pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile de interes public;

 • redirecţionează conform prevederilor legale corespondenţa ce nu intră în sfera de competenţă a instituţiei;

 • realizează arhivarea documentelor la nivel de instituţie, conform Legii 16/1996 a Arhivelor Naţionale;

 • respectă normele PSI şi de protecţie a muncii;

Componenţă:

 DEMIAN MARIOARA ŞEF SERVICIU  0259-408827 0259-437000 int 230
 MANEA GABRIEL

 CONSILIER

 0259-408897 0259-437000 int 263
 DOBOS ERZSEBET CONSILIER 0259-409457 0259-437000 int 243
 CHIRU ALINA SIMONA CONSILIER  0259-408899 0259-437000 int 238
 BOGDAN DANA MONICA CONSILIER
 0259-409405 0259-437000 int 246
 MOGA VICTORIA MIHAELA CONSILIER
 0259-408899
 0259-437000 int 238
 CRĂCIUN CRINA MARIANA CONSILIER
 0259-408882 0259-437000 int 174
 HANZA ANA CRISTINA CONSILIER
 0259-409457
 0259-437000 int 174
 SABAU LAURA

 REFERENT

 0259-409421
 0259-437000 int 144
 HERPUT DANIELA REFERENT 0259-409421 0259-437000 int 144
 BRAN MARIUS REFERENT
 0259-408892
 0259-437000 int 125
 STRETEA ANDREI REFERENT 0259-408892 0259-437000 int 125


Contact:

Parter,PIRAMIDA
relatiipublice@oradea.ro


Program de lucru cu publicul:

Luni, Marti, Miercuri, Joi

 08.00 - 18.00

Vineri

 08.00 - 15.30

 

Fișiere - Serviciul Relaţii cu Publicul (Ghişeu Unic)

Nu există fișiere!