DESCRIEREA PROIECTULUI

 1. DATE GENERALE

TITLUL PROIECTULUI – AMENAJARE INTERSECŢIE PRIN PASAJ DENIVELAT ÎNTRE DRUMUL DE CENTURĂ AL MUNICIPIULUI ORADEA (STR. OGORULUI) ŞI DRUMUL NAŢIONAL DN 76 RELAŢIA DEVA” ( COD SMIS 48211)

 Localizare : în zona de centură a Municipiului Oradea – str. Ogorului şi drumul naţional DN 76 relaţia Deva

Valoarea totală a proiectului : 24.647.674,19 LEI

Contribuţia Uniunii Europene : 16.011.095,64 LEI

Contribuţia Guvernului României : 3.514.630,74 LEI

Contribuţia Beneficiarului (Municipiul Oradea): 5.121.947,81 LEI

 Perioada de implementare este de 17 luni (august 2014 – decembrie 2015)

Execuţia de lucrări 16 luni, între septembrie 2014 – decembrie 2015

 Obiectivul general al proiectului este creşterea calităţii vieţii în municipiul Oradea prin reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, îmbunătăţirea condiţiilor privind transportul şi mobilitatea populaţiei, bunurilor şi serviciilor, în vederea stimulării dezvoltării economice durabile. Prin intermediul intervenţiilor propuse în cadrul proiectului care presupune îmbunătăţirea condiţiilor locale privind transportul şi mobilitatea populaţiei în zona de centură a Municipiului Oradea – str. Ogorului şi drumul national DN 76 relaţia Deva, se va realiza acest obiectiv general.

Obiectivele specifice sunt:

1    – îmbunătăţirea infrastructurii rutiere urbane din Municipiul Oradea prin amenajarea unei intersecţii prin pasaj denivelat între drumul de centură al Municipiului Oradea – str. Ogorului şi drumul naţional DN 76 relaţia Deva, într-o perioadă de 16 luni;

2    – crearea unui pasaj superior cu o lungime de 226,30 metri şi o lăţime totală de 19,38 metri. Pasajul are 9 deschideri cu o lăţime a părţii carosabile de 14 metri şi două benzi pe fiecare sens de mers;

3    – creşterea gradului de confort pentru participanţii la trafic şi creşterea gradului de accesibilitate pe relaţia Deva prin intermediul rampelor de acces la pasaj şi a bretelelor de legătură la giraţie;

4    – sporirea capacităţii de circulaţie şi fluidizarea traficului prin realizarea pasajului denivelat superior peste giraţia existentă astfel încât să se asigure evitarea conflictului cu celelalte direcţii şi fluenţa maximă a traficului peste pasaj;

5    – creşterea siguranţei rutiere printr-un trafic fluent ce va conduce la reducerea numărului de accidente în zona de referinţă;

6    – micşorarea timpilor de parcurs şi reducerea consumurilor de combustibil prin realizarea densităţii optime cu viteze legale şi evitarea formării blocajelor în circulaţie;

7    – creşterea gradului de accesibilitate la serviciile publice: salvare, pompieri, poliţie etc.;

8              – creşterea gradului de dezvoltare economică la nivel local prin intensificarea legăturilor de cooperare economică.

 

Specificaţie indicatori

 

Unitate de măsură

Valoare

Pasaj superior

Suprafaţă pasaj superior

Ml

mp

226,30

4.188

Rampe la pasaj – suprafaţă carosabil

mp

13.566

Bretele de legătură la giraţie

 • suprafaţă carosabil
 • Tuburi de canalizare Ø 300
 • Cămin de vizitare H = 1,00 m
 • Trotuar bretele

ml

buc

buc

ml

9.689

36

12

1.952

Intersecţii şi drumuri laterale – suprafaţă carosabil

Mp

6.595

Semnalizare

- Indicatoare rutiere

- Panouri de semnalizare (mp)

- Marcaj longitudinal

- Marcaj longitudinal si transversal

- Semiportale care indică directiile de circulatie

 

buc

mp

km

mp

buc

65

12

5,00

1.500,00

4

Scurgerea apelor – Lungime rigolă dreptunghiulară acoperită

ml

2.267

 

Potenţialii beneficiari ai proiectului

Beneficiarii potenţiali ai proiectului se împart în două categorii: beneficiari direcţi şi beneficiarii indirecţi.

Beneficiarii direcţi din cadrul acestui proiect sunt toate persoanele care beneficiază în mod direct de această nouă investiţiei – constând într-un pasaj denivelat între drumul de centură – str. Ogorului şi drumul naţional DN 76 pe relaţia Deva, după cum urmează:

 • Ø toate persoanele ale căror activităţi zilnice depind de mobilitatea înspre şi dinspre drumul de centură – str. Ogorului şi drumul naţional DN 76 pe relaţia Deva
 • Ø turisţii ale căror activităţi depind de mobilitatea între cele două zone ale oraşului
 • Ø toate persoanele care utlizează acest nou pasaj denivelat datorită importanţei sale   locale, naţionale şi internaţionale
 • Ø toate persoanele juridice a căror activitate va fi îmbunătăţită prin fluidizarea traficului în zona de referinţă
 • Ø companii de transport, mărfuri şi persoane naţionale şi internaţionale care tranzitează oraşul pe relaţia Deva – Oradea. Companiile de transport care tranzitează Oradea şi activează la nivel local, judeţean, regional, naţional sau european vor putea să îşi desfăşoare activitatea în condiţii superioare (fluidizare trafic, reducerea consumurilor de combustibil şi a timpilor de parcurs) ce vor conduce la eficientizarea activităţii.

În categoria beneficiarilor indirecţi se încadrează:

 • Ø locuitorii Municipiului Oradea, Zonei Metropolitane Oradea, ai judeţului Bihor şi ai regiunii de dezvoltare Nord-Vest care vor avea posibilitatea de a circula în condiţii mult îmbunătăţite în ceea ce priveşte fluenţa traficului, viteza constantă, consumul de combustibil şi timpul de parcurs dar şi datorită îmbunătăţirii condiţiilor de mediu prin reducerea noxelor şi implicit a poluării mediului. Reducerea poluării are efecte benefice asupra condiţiilor de trai şi influenţează calitatea vieţii în mod pozitiv. Totodată, locuitorii Municipiului Oradea şi ai judeţului Bihor vor beneficia de îmbunătăţirea accesului la serviciile publice: salvare, pompieri, poliţie;
 • Ø furnizorii de bunuri şi servicii pentru activitatea de întreţinere a intersecţiei prin pasaj denivelat
 • Ø autoritatea publică locală (Consiliul Local al municipiului Oradea) care va reuşi îmbunătăţirea calităţii vieţii în Municipiului Oradea şi îşi va realiza obiectivul, acela de a asigura servicii publice la un înalt nivel calitativ care să corespundă cerinţelor vieţii urbane moderne.
 • Ø forţa de muncă din domeniului construcţiilor datorită creării de noi locuri de muncă temporare pe perioada de implementare a proiectului;