DESCRIEREA PROIECTULUI

 1. DATE GENERALE

TITLUL PROIECTULUI – „AMENAJARE INTERSECŢIE PRIN PASAJ DENIVELAT ÎNTRE DRUMUL DE CENTURĂ AL MUNICIPIULUI ORADEA (STR. OGORULUI/CALEA SÂNTANDREIULUI) ŞI DRUMUL NAŢIONAL DN79 ARAD-ORADEA” ( COD SMIS 48212)

 Localizare : în zona de centură a Municipiului Oradea – str. Ogorului/CALEA SÂNTANDREIULUI şi drumul naţional DN 79 relaţia Arad-Oradea

Valoarea totală a proiectului : 25.520.001,21 LEI

Contribuţia Uniunii Europene : 16.573.578,02 LEI

Contribuţia Guvernului României : 3.638.102,49 LEI

Contribuţia Beneficiarului (Municipiul Oradea): 5.308.320,70 LEI

 Perioada de implementare este de 17 luni (august 2014 – decembrie 2015)

Execuţia de lucrări 15 luni, între octombrie 2014 – decembrie 2015

 Obiectivul general al proiectului este creşterea calităţii vieţii în municipiul Oradea prin reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, îmbunătăţirea condiţiilor privind transportul şi mobilitatea populaţiei, bunurilor şi serviciilor, în vederea stimulării dezvoltării economice durabile. Prin intermediul intervenţiilor propuse în cadrul proiectului care presupune îmbunătăţirea condiţiilor locale privind transportul şi mobilitatea populaţiei în zona de centură a Municipiului Oradea – str. Ogorului/Calea Sântandreiului şi drumul national DN 79 relaţia Arad-Oradea, se va realiza acest obiectiv general.

 

 • Obiectivele specifice sunt:
 • - îmbunătăţirea infrastructurii rutiere urbane din Municipiul Oradea prin amenajarea unei intersecţii prin pasaj denivelat între drumul de centură al Municipiului Oradea – str. Ogorului/ Calea Sântandreiului şi drumul naţional DN 79 Arad – Oradea, într-o perioadă de 16 luni;
 • - crearea unui pasaj superior cu o lungime de 226,30 metri şi o lăţime totală de 19,38 metri. Pasajul are 9 deschideri cu o lăţime a părţii carosabile de 14 metri şi două benzi pe fiecare sens de mers;
 • - creşterea gradului de confort pentru participanţii la trafic şi creşterea gradului de accesibilitate pe relaţia Arad-Oradea prin intermediul rampelor de acces la pasaj şi a bretelelor de legătură la giraţie;
 • - sporirea capacităţii de circulaţie şi fluidizarea traficului prin realizarea pasajului denivelat superior peste giraţia existentă astfel încât să se asigure evitarea conflictului cu celelalte direcţii şi fluenţa maximă a traficului peste pasaj;
 • - creşterea siguranţei rutiere printr-un trafic fluent ce va conduce la reducerea numărului de accidente în zona de referinţă;
 • - micşorarea timpilor de parcurs şi reducerea consumurilor de combustibil prin realizarea densităţii optime cu viteze legale şi evitarea formării blocajelor în circulaţie;
 • - creşterea gradului de accesibilitate la serviciile publice: salvare, pompieri, poliţie etc.;
 • - creşterea gradului de dezvoltare economică
Specificaţie indicatori  Unitate de măsură Valoare
Specificaţie indicatori  Unitate de măsură Valoare
Pasaj superior ml 226,30
Rampe la pasaj – suprafaţă carosabil mp 13.904
Bretele de legătură la giraţie

 • suprafaţă carosabil
 • Tub premo Ø 1000 L = 5,00 m
 • Tuburi de canalizare Ø 300 L = 5,00 m
 • Cămin de vizitare H = 3,00 m
 • Cămin de vizitare H = 1,00 m
ml

buc

buc

buc

buc

9.691

68

180

10

12

Intersecţii şi drumuri laterale – suprafaţă carosabil mp 5.835
Scurgerea apelor – Lungime rigolă dreptunghiulară acoperită ml 2.225

Potenţialii beneficiari ai proiectului

Beneficiarii potenţiali ai proiectului se împart în două categorii: beneficiari direcţi şi beneficiarii indirecţi.Beneficiarii direcţi din cadrul acestui proiect sunt toate persoanele care beneficiază în mod direct de această nouă investiţiei – constând într-un pasaj denivelat între drumul de centură – str. Ogorului şi drumul naţional DN 79 pe relaţia Arad, după cum urmează:

 • toate persoanele ale căror activităţi zilnice depind de mobilitatea înspre şi dinspre drumul de centură – str. Ogorului şi drumul naţional DN 79 pe relaţia Oradea-Arad
 • turisţii ale căror activităţi depind de mobilitatea între cele două zone ale oraşului
 • toate persoanele care utlizează acest nou pasaj denivelat datorită importanţei sale locale, naţionale şi internaţionale
 • toate persoanele juridice a căror activitate va fi îmbunătăţită prin fluidizarea traficului în zona de referinţă
 • companii de transport, mărfuri şi persoane naţionale şi internaţionale care tranzitează oraşul pe relaţia Oradea-Arad. Companiile de transport care tranzitează Oradea şi activează la nivel local, judeţean, regional, naţional sau european vor putea să îşi desfăşoare activitatea în condiţii superioare (fluidizare trafic, reducerea consumurilor de combustibil şi a timpilor de parcurs) ce vor conduce la eficientizarea activităţii.

În categoria beneficiarilor indirecţi se încadrează:

 • locuitorii Municipiului Oradea, Zonei Metropolitane Oradea, ai judeţului Bihor şi ai regiunii de dezvoltare Nord-Vest care vor avea posibilitatea de a circula în condiţii mult îmbunătăţite în ceea ce priveşte fluenţa traficului, viteza constantă, consumul de combustibil şi timpul de parcurs dar şi datorită îmbunătăţirii condiţiilor de mediu prin reducerea noxelor şi implicit a poluării mediului. Reducerea poluării are efecte benefice asupra condiţiilor de trai şi influenţează calitatea vieţii în mod pozitiv. Totodată, locuitorii Municipiului Oradea şi ai judeţului Bihor vor beneficia de îmbunătăţirea accesului la serviciile publice: salvare, pompieri, poliţie;
 • furnizorii de bunuri şi servicii pentru activitatea de întreţinere a intersecţiei prin pasaj denivelat
 • autoritatea publică locală (Consiliul Local al municipiului Oradea) care va reuşi îmbunătăţirea calităţii vieţii în Municipiului Oradea şi îşi va realiza obiectivul, acela de a asigura servicii publice la un înalt nivel calitativ care să corespundă cerinţelor vieţii urbane moderne.
 • forţa de muncă din domeniului construcţiilor datorită creării de noi locuri de muncă temporare pe perioada de implementare a proiectului;

 

Comments are closed