Primăria Oradea Prima pagină Primăria Oradea


DIRECŢIA ARHITECT ŞEF

Generalităţi

Legea 350/2001

  • Art. 36
    (1) În cadrul aparatului propriu al consiliului judeţean, municipal sau orăşenesc şi în cel al Consiliului General al Municipiului Bucureşti se organizează şi funcţionează, potrivit legii, structuri specializate în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului, conduse de arhitectul-şef al judeţului, al municipiului sau al oraşului, respectiv de arhitectul şef al municipiului Bucureşti.
    (2) Funcţia de arhitect-şef va fi ocupată, în condiţiile legii, de un funcţionar public având de regulă formaţia de arhitect sau urbanist licenţiat al învăţământului superior de lungă durată.
  • Art. 10
    Arhitectul-şef este conducătorul structurii de specialitate din cadrul aparatelor consiliilor judeţene sau primăriilor şi reprezintă autoritatea tehnică din cadrul administraţiei publice locale care duce la îndeplinire atribuţiile conferite de Lege în domeniile amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii.

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei - Ordin nr. 3454/2019 din 31 decembrie 2019

Ordinul nr. 3454/2019 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009


Acest site foloseşte cookies. Prin navigarea pe acest site, vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

© Birou GIS - Primăria Oradea